Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
17:56, 14 июля 2018

Зміни до порядку вибору лікаря. Копії документів для підписання декларації з лікарем більше не потрібні.


11 липня 2018

МОЗ України внесло зміни до Порядку вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу. Розповідаємо, що змінилося.

Кампанія з вибору сімейних лікарів, педіатрів та терапевтів триває з квітня. Це перша подібна кампанія національного рівня. За цей час виникла необхідність удосконалити порядок подання декларацій про вибір лікаря. Міністерство охорони здоров’я України внесло зміни до Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, що набрали чинності 3 липня 2018 року.

Декларації про вибір лікаря, які були підписані до набрання чинності змін, дійсні і не анулюються.

Невідкладну допомогу можна отримати без декларації

Держава може гарантувати надання повного пакету послуг первинної медичної допомоги, коли ви підписуєте декларацію про вибір лікаря. Якщо ви поки не обрали лікаря та перебуваєте у невідкладному стані, маєте право отримати безперервну та безоплатну первинну медичну допомогу у державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

Невідкладні стани супроводжуються такими симптомами:

 • раптовим підвищенням температури тіла з кашлем, нежиттю, болем у горлі;
 • головним болем, запамороченням, слабкістю;
 • болем у попереку, суглобах;
 • підвищенням артеріального тиску;
 • больовим синдромом у онкологічних хворих;
 • алкогольним, наркотичним, токсичним абстинентним синдромом;
 • загостренням хронічних захворювань у пацієнтів, які перебувають під наглядом лікаря, що надає первинну медичну допомогу, з приводу гіпертонічної хвороби, виразки шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічного запалення печінки, жовчного міхура, кишківника, хвороби нирок, суглобів тощо.

 

Копії документів тепер не потрібні

Лікар або реєстратор більше не зобов’язані виготовляти і зберігати копії документів, які надає пацієнт. Пацієнт при підписанні декларації відтепер має тільки показати один з документів, що посвідчують особу, та документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП). Зберігати тепер необхідно тільки один примірник декларації, підписаний пацієнтом. Інший примірник, як і раніше, залишається у пацієнта.

Як і раніше, у випадку якщо людина через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, цей документ не надається під час укладання декларації і цей пункт у декларації не заповнюється. Для ідентифікації особи у такому разі використовують номер документа, що посвідчує особу.

 

Спрощення форми декларації

Перелік інформації, що вноситься до декларації, скоротився. Відтепер декларація буде на одному аркуші, що зекономить час пацієнтів та лікаря на її заповнення.

У декларації тепер не потрібно зазначати зареєстроване місце проживання пацієнта, оскільки пацієнт обирає лікаря незалежно від місця прописки.

Також уточнене положення декларації щодо ознайомлення пацієнта з його правами як суб’єкта персональних даних. Пацієнт своїм підписом підтверджує добровільний вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, і достовірність наданих даних. Також пацієнт засвідчує, що йому відомі його права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», та мету збирання та обробки персональних даних, зазначених у декларації.

Термін дії декларації подовжений

До 1 січня 2020 року подовжили термін дії декларацій про вибір лікаря, які були підписані до 23 березня 2018 року. Тобто до початку національної кампанії з вибору лікарів. До цього часу пацієнт можуть подати нову декларацію про вибір лікаря. Але немає необхідності спеціально для цього приходити у заклад. Підписати декларацію можна під час найближчого візиту до лікаря.

Декларації укладені після 23 березня 2018 року не мають кінцевого терміну дії. Їх переукладати не потрібно.

 

Після зміни юрособи закладу декларації залишаються дійсними

Відтепер не лише у разі перетворення закладу охорони здоров’я у комунальне некомерційне підприємство, а й при поділі, виділі, приєднанні юридичних осіб-надавачів медичних послуг,  раніше подані декларації залишаються чинними і вважаються поданими юридичній особі-правонаступнику за умови, що обраний пацієнтом лікар продовжує працювати у закладі.

Таким чином, зміни в юридичному статусі надавача медичних послуг не будуть впливати на права пацієнта отримувати безоплатну первинну медичну допомогу в обраного лікаря.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.05.2018  № 1023
 

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2018 р.
за № 742/32194

Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 березня 2018 року № 503

Відповідно до [link]частини четвертої[/link] статті 351 Основ законодавства України про охорону здоров’я, [link]частин другої — четвертої[/link] статті 9 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», з метою уточнення механізму вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, НАКАЗУЮ:

 1. В [link]абзаці четвертому[/link]пункту 5 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, цифри «2019» замінити цифрами «2020».
 2. Затвердити Зміни до [link]Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу[/link], затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, що додаються.
 3. Внести зміни до форми [link]Декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу[/link], затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, виклавши її у новій редакції, що додається.
 4. Встановити, що [link]декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу[/link], подані до набрання чинності цим наказом за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 503, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 347/31799, є чинними та не анулюються.
 5. Керівнику експертної групи з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг Орабіні Т. М. забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ковтонюка П.А.
 7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
В.о. Міністра У. Супрун
ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони роботодавців
на національному рівні

Керівник Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини

Р. Іллічов

Л.В. Левшун

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29 травня 2018 року № 1023
 

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2018 р.
за № 742/32194

ЗМІНИ 
до [link] Порядку вибору лікаря, який надає  первинну медичну допомогу[/link]

 1. У розділі ІІ:

1) у [link]пункті 2[/link] слова «дві тисячі осіб» замінити словами «оптимальний обсяг практики ПМД, встановлений у [link]Порядку надання первинної медичної допомоги[/link], затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 року за № 348/31800,»;

2) [link]пункт 4[/link] викласти у такій редакції:

«4. Пацієнт, який не обрав лікаря та перебуває у невідкладному стані, має право отримати безперервну та безоплатну ПМД у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, а також звернутися до НСЗУ або його територіальних органів за роз’ясненнями стосовно надавачів ПМД для забезпечення можливості реалізувати своє право на вибір лікаря.»;

3) [link]абзац третій[/link] підпункту 1 пункту 8 викласти у такій редакції:

«код ЄДРПОУ;».

 1. У [link]розділі ІІІ[/link]:

1) у [link]пункті 3[/link]:

[link]підпункт 1[/link] викласти у такій редакції:

«1) надавач ПМД має визначити особу, уповноважену приймати Декларації від пацієнтів (їх законних представників) та вносити дані до електронної системи охорони здоров’я (далі — уповноважена особа), на яку мають бути покладені обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних;»;

[link]абзац перший[/link] підпункту 2 викласти у такій редакції:

«2) пацієнт (його законний представник) звертається до уповноваженої особи надавача ПМД і надає їй копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі — РНОКПП) (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) й один з таких документів, що посвідчують особу:»;

[link]підпункт 8[/link] викласти у такій редакції:

«8) надавач ПМД зобов’язаний зберігати один примірник Декларації, підписаний пацієнтом (його законним представником), протягом трьох років з дня припинення (анулювання) такої Декларації.»;

2) [link]пункт 6[/link] викласти у такій редакції:

«6. Декларація заповнюється українською мовою, за винятком пунктів, що потребують використання літер латинської абетки та спеціальних символів (адреса електронної пошти тощо), з урахуванням таких особливостей:

1) у підпункті 1.7.3 пункту 1.7 зазначається номер телефону або адреса електронної пошти;

2) у підпунктах 1.8.1 та 1.8.2 пункту 1.8 зазначаються реквізити одного із документів, що посвідчують особу, вказаних у підпункті 2 пункту 3 цього розділу, який використовувався під час самостійного подання Декларації через електронну систему охорони здоров’я або пред’являвся уповноваженій особі надавача ПМД;

3) у пункті 1.9 серія та номер паспорта зазначаються лише для тих фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття РНОКПП та повідомили про це відповідний конт-ролюючий орган і мають відмітку в паспорті;

4) у пункті 1.11 зазначається адреса для надання ПМД за місцем проживання (перебування) та листування;

5) у пункті 1.12 для пацієнтів віком від 14 до 18 років обов’язково зазначаються дані одного з батьків (законних представників);

6) у пунктах 2.1-2.4 зазначаються дані лікаря-терапевта (для пацієнтів від 18 років), лікаря—педіатра (для пацієнтів до 17 років включно), лікаря загальної практики — сімейного лікаря, якого обрав пацієнт (його законний представник);

7) пункти 4.1-4.6 заповнюються тільки для пацієнтів, які є недієздатними або не досягли 14-річного віку;

8) у пункті 4.6 зазначається номер телефону або адреса електронної пошти.»;

3) [link]пункт 7[/link] після слова «дані» доповнити словами «самостійно через електронну систему охорони здоров’я або».

 1. У розділі IV:

1) у пункті 1:

[link]абзац перший[/link] викласти у такій редакції:

«1. Підставами для припинення Декларації є:»;

у [link]підпункті 3[/link] слово «перетворення» замінити словом «реорганізації»;

у [link]підпункті 3[/link] слово «перетворення» замінити словом «реорганізації»;

2) [link]пункт 3[/link] викласти у такій редакції:

«3. У разі реорганізації юридичної особи — надавача ПМД Декларації, подані такому надавачу ПМД до реорганізації, не припиняються, а залишаються чинними і вважаються поданими юридичній особі — правонаступнику за умови збереження відповідних правовідносин з лікарем, який був обраний пацієнтом.»;

3) [link]пункт 4[/link] викласти у такій редакції:

«4. Припинення та призупинення дії Декларації не є підставою для ненадання безперервної та безоплатної ПМД пацієнтам, які перебувають у невідкладному стані, у державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

Дія Декларації тимчасово призупиняється з дати припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій до дня укладення нового договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.».

Керівник експертної групи
з питань реформування
системи охорони здоров’я
Директорату медичних послуг
Т. Орабіна
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
19 березня 2018 року № 530
(у редакції наказу 
Міністерства охорони здоров’я України
від 29 травня 2018 року № 1023)

ДЕКЛАРАЦІЯ 
про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу 

Керівник експертної групи
з питань реформування
системи охорони здоров’я
Директорату медичних послуг
Т. Орабіна

 

Джерело:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0742-18

http://moz.gov.ua/article/reform-plan/kopii-dokumentiv-dlja-pidpisannja-deklaracii-z-likarem-bilshe-ne-potribni

 


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru