Четверг, 27 января 2022  RSS  Напишите нам
Четверг, 27 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
0:43, 17 октября 2017

Форма первинної облікової документації № 105/о


Журнал реєстрації судово-психіатричних експертиз.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
28 липня 2014 року № 527

 

Завантажити або подивитися:

 

MS Word

 

 

Завантажити

 

 

В архіві RAR

 

 

Завантажити

 

 

pdf

 

 

Завантажити

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 975/25752

Інструкція

щодо заповнення форми первинної облікової документації

№ 105/о «Журнал реєстрації судово-психіатричних експертиз»

 1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 105/о «Журнал реєстрації судово-психіатричних експертиз» (далі – форма № 105/о).
 2. Форма № 105/о є основним медичним документом, що заповнюється для реєстрації судово-психіатричних експертиз (далі – експертиза). Форма № 105/о ведеться в усіх закладах охорони здоров’я, у яких проводиться експертиза лікарем-судово-психіатричним експертом одноособово або у складі амбулаторних (стаціонарних) судово-психіатричних експертних комісій.
 3. У верхній лівій частині форми № 105/о вказуються найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я, найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, який здійснює судово-психіатричну експертизу, код за ЄДРПОУ.
 4. На початку форми № 105/о зазначається дата початку ведення форми № 105/о, а після закінчення – відповідно дата закінчення її ведення.
 5. У графі 1 вказується порядковий номер експертизи.
 6. У графі 2 вказується дата надходження справи до закладу охорони здоров’я.
 7. У графі 3 зазначається склад експертної комісії, призначеної для проведення експертизи.
 8. У графах 4–6 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, стать та рік народження особи, стосовно якої проводиться експертиза.
 9. У графі 7 вказуються орган (особа), що призначив (призначила) експертизу, та дата винесення процесуального документа, яким призначена експертиза.
 10. У графах 8–10 зазначаються: вид експертизи (судово-психіатрична, комплексна судова психолого-психіатрична), процесуальні ознаки експертизи (первинна, повторна, додаткова) та форма проведення експертизи (стаціонарна, амбулаторна, посмертна).
 11. У графі 11 вказується статус особи, стосовно якої проводиться експертиза (підозрюваний, обвинувачений, підсудний, свідок, потерпілий, позивач, відповідач, особа, щодо якої вирішується питання недієздатності, особа, щодо якої вирішується питання обмеження дієздатності, засуджений, особа, стосовно якої вирішується питання визнання укладеного нею правочину недійсним).

12. У графі 12 вказується справа, за якою проводиться експертиза. 13. У графі 13 зазначається перелік документів, на підставі яких проводилась експертиза.14. У графах 14, 15 вказуються дата проведення експертизи та номер експертного висновку.        15. У графах 16–18 зазначаються результати експертизи, а саме: у графі 16 вказується діагноз відповідно до чинної Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду (далі — МКХ-10), у графі 17 – код хвороби згідно з МКХ-10, у графі 18 – експертний висновок.16. Графа 19 заповнюється у разі призначення особі, стосовно якої проводиться експертиза, примусових заходів медичного характеру. У цій графі вказується рекомендований вид примусових заходів медичного характеру.17. Графи 20–22 заповнюються у разі проведення стаціонарної експертизи, а саме: у графі 20 вказується, куди направлено особу після проведення експертизи, у графі 21 – дата виписки особи із закладу охорони здоров’я, де було проведено стаціонарну експертизу, у графі 22 – кількість ліжко-днів, проведених особою під час стаціонарної експертизи.18. У графі 23 вказується дата відправлення справи до органу (особи), який (яка) призначив (призначила) проведення експертизи.

 1. Форма № 105/о має бути пронумерована, прошита, підписана керівником та завірена печаткою закладу охорони здоров’я, у якому проводилась судово-психіатрична експертиза.
 2. Строк зберігання форми № 105/о – 25 років.
В. о. директора Департаменту медичної допомоги                 

А. Терещенко

 


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru