Суббота, 29 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 29 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
23:23, 15 сентября 2017

Журнал реєстрації листків непрацездатності, форма № 036/о.


Завантажити в форматі MS Word:

 

 

Завантажити

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України
14 лютого 2012 року № 110

Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 685/20998

Інструкція

щодо заповнення форми первинної облікової документації № 036/о “Журнал реєстрації листків непрацездатності”

 

 1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 036/о “Журнал реєстрації листків непрацездатності” (далі – форма № 036/о).
 2. Форма № 036/о заповнюється закладами охорони здоров’я, які надають амбулаторну та стаціонарну допомогу та видають листки непрацездатності.
 3. Форма № 036/о заповнюється молодшим спеціалістом з медичною освітою закладу охорони здоров’я на підставі записів у формі № 025/о – “Медична карта амбулаторного хворого”, у формі № 003/о – “Медична карта стаціонарного хворого”, затверджених цим наказом; у формі № 003-1/о – “Медична карта переривання вагітності”, затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 липня 1999 року № 184.
 4. У графах 2, 3 реєструються листки непрацездатності (первинні і з продовженням), які видані даним закладом охорони здоров’я.
 5. У графах 4, 5 реєструються всі листки непрацездатності (первинні і з продовженням), видані іншим закладом охорони здоров’я, але які були продовжені в даному лікувальному закладі.
 6. У графах 69 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові хворого, рік народження, місце проживання згідно з паспортними даними та місце роботи.
 7. У графі 10 зазначається заключний діагноз або шифр за Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду (МКХ-10).
 8. У графі 11 вказуються прізвище, ім’я, по батькові лікаря, який видав листок непрацездатності, його спеціальність.
 9. У графах 1214 вказуються дати початку захворювання та завершення лікування, а також кількість календарних днів звільнення від роботи.
 10. У графі 15 робиться відмітка про направлення хворого в інші заклади охорони здоров’я.
 11. Форма № 036/о має бути пронумерована, прошита і засвідчена підписом керівника та печаткою закладу охорони здоров’я, який видає листки непрацездатності.
 12. Записи у формі № 036/о здійснюються без виправлень. Помилковий запис закреслюється, зазначається “запис анульовано”, підписується головою лікарсько-консультаційної комісії та завіряється печаткою лікувально-профілактичного закладу.
 13. У закладах охорони здоров’я, які надають і амбулаторну, і стаціонарну допомогу, форма № 036/о заповнюється окремо в поліклініці та окремо в стаціонарі.
 14. У разі ведення форми № 036/о в електронному форматі в ній має бути зазначена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.
 15. Термін зберігання форми № 036/о – 5 років.

Директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги

   

 

М.К. Хобзей


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru