Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
Журнал обліку інфекційних захворювань. Форма первинної облікової документації N 060/о.
14:41, 21 октября 2020

Журнал обліку інфекційних захворювань. Форма первинної облікової документації N 060/о.


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 10 січня 2006 р. N 1

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 25 січня 2013 року N 56

(У тексті форми первинної облікової документації N 060/о та інструкції щодо її заповнення слова «територіальній санітарно-епідеміологічній станції», «територіальної санітарно-епідеміологічної станції (далі — СЕС)», «санітарно-епідеміологічна станція», «СЕС», «заклад чи установа державної санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України, інших центральних органів виконавчої влади», «територіальної СЕС», «СЕС, яка здійснює поточний санітарний нагляд», «територіальної СЕС району», «територіальних санітарно-епідеміологічних станцій Міністерства охорони здоров’я», «санітарно епідеміологічними станціями», «установах державної санітарно-епідеміологічної служби», «територіальних СЕС», «територіальної санітарно-епідеміологічної станції» у всіх відмінках замінено словами «територіальний орган Держсанепідслужби України» у відповідних відмінках згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25 січня 2013 року N 56)

Скачать форму 060

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

10.01.2006 №1

Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування,  у сфері управління якого перебуває заклад  _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

 

Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу, відповідальні особи якого заповнили журнал обліку інфекційних захворювань_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

Форма первинної облікової документації

№ 060/о

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ МОЗ України

 

1 0 0 1 2 0 0 6 1
Ідентифікаційний код

ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ

обліку  інфекційних захворювань

      

 

  Почато                                                                        Закінчено            

                                                                        (число, місяць, рік)                                                                                                                                                          (число, місяць, рік)

 

 

 

 

 

 

Примітка:  Графи 13 та 14 заповнюються тільки

територіальними органами  Держсанепідслужби  України

У поняття «інфекційні захворювання»

включаються і паразитарні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер

з/п

 

Дата, години

повідомлення

(прийому) по

телефону та

дата відправки

(одержання)

екстреного

повідомлення;

хто передав —

прийняв (прізвище)

Найменування

закладу охорони здоров’я,

який надіслав повідомлення

Прізвище, ім’я,

по батькові

хворого

Вік хворого (для дітей

до 3 років включно —

вказати місяць

та рік народження)

Місце проживання

(місто, село, вулиця,

будинок №,

квартира №)

Місце роботи,

навчання хворого тощо (дата останнього відвідування)

1 2 3 4 5 6 7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 060/о «Журнал обліку інфекційних захворювань»
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 060/о «Журнал обліку інфекційних захворювань» (далі — форма N 060/о).

1. Форму N 060/о заповнюють відповідальні особи закладів та установ охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування, суб’єкти підприємницької діяльності, що займаються медичною практикою, виховні, навчальні, оздоровчі та інші дитячі заклади і заклади системи соціального захисту (незалежно від місця і обставин виявлення). Форму заповнюють лікарі або середній медичний персонал цих закладів, а також в територіальних органах Держсанепідслужби України.

2. У верхньому лівому куті форми вказуються назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває заклад, відповідальні особи якого заповнили форму N 060/о, його найменування, місцезнаходження (повна поштова адреса) та ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

3. Після заголовка обов’язково має бути вказана дата початку та закінчення журналу обліку інфекційних захворювань.

4. У графі 1 журналу вказується порядковий номер запису.

5. У графі 2 зазначаються дата, години повідомлення (прийому) по телефону та дата відправки (одержання) екстреного повідомлення; хто передав-прийняв (прізвище).

6. У графі 3 зазначається найменування закладу охорони здоров’я, який надіслав повідомлення.

7. У графі 4 вписується прізвище, ім’я, по батькові хворого.

8. У графі 5 зазначається вік хворого (для дітей до 3 років включно вказати місяць та рік народження).

9. У графі 6 вказується місце проживання хворого (місто, село, вулиця, номери будинку та квартири).

10. У графі 7 вписується місце роботи, навчання хворого тощо (дата останнього відвідування).

11. У графах 8, 9 вказуються дати первинного звернення і захворювання.

12. У графах 10, 11 зазначаються діагноз, дата його встановлення і місце госпіталізації.

13. У графі 12 вписується змінений (уточнений) діагноз, дата його встановлення.

14. У графі 13 зазначається дата епідобстеження та прізвище особи, що його проводила.

15. У графі 14 вказується, куди направлено повідомлення про захворювання (в територіальний орган Держсанепідслужби України за місцем постійного проживання, в дитячий дошкільний заклад, за місцем навчання, роботи тощо).

16. У графі 15 зазначаються дані про лабораторне обстеження та його результати.

17. У графі 16 «Примітка» вносяться відомості про захворювання, які отримані на підставі спеціальних довідок тощо.

18. Форма N 060/о призначена для персонального обліку хворих інфекційними захворюваннями і для обміну інформацією між закладами охорони здоров’я і територіальними органами Держсанепідслужби України.

19. На кожне інфекційне захворювання (бактеріоносійство), які враховуються за екстреними повідомленнями, відводяться окремі сторінки журналу. У великих лікувальних закладах на масові захворювання (кір, вітряна віспа, епідемічний паротит тощо) можуть бути заведені окремі журнали (форма N 060/о). Графи 13 і 14 у лікувально-профілактичних закладах не заповнюються.

20. Сільські дільничні і районні лікарні (амбулаторії), які мають в районі обслуговування фельдшерсько-акушерські пункти (далі — ФАП), реєструють в журналі (форма N 060/о) також інфекційні захворювання, які виявлені середнім медичним персоналом ФАПів.

21. На підставі екстрених повідомлень, які поступають до територіальних органів Держсанепідслужби України, у форму N 060/о вносяться необхідні виправлення, уточнення, доповнення тощо.

22. Дані журналу (форма N 060/о) повинні використовуватись для проведення оцінки епідеміологічної ситуації в районі обслуговування закладу охорони здоров’я.

23. У дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах у журналі (форма N 060/о) ураховуються захворювання, які виявлені персоналом цих закладів, у тому числі на підставі спеціальних довідок, про що в журналі в графі 16 «Примітка» робиться відповідний запис.

24. Форма N 060/о має бути заповнена чітко й розбірливо. Виправлення помилок підтверджується підписом особи, яка заповнила цю форму, із зазначенням дати внесення змін. Відповідальною за інформацію, що надана в формі N 060/о, є особа, яка її заповнила.

25. Термін зберігання облікової форми N 060/о — три роки.

Начальник Центру
медичної статистики
МОЗ України

М. В. Голубчиков

 

 


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru