Суббота, 29 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 29 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій…»
20:50, 24 декабря 2018

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій…»


Повідомлення про оприлюднення

 

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги»

 

Пояснювальна записка

 

Порівняльна таблиця

 

Аналіз регуляторного впливу

 

Фінансово-економічні розрахунки до проекту


ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги»

 

Міністерство охорони здоров’я України пропонує для публічного обговорення проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги» (далі – проект).

 

Проект розроблено на виконання пункту 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» з метою підвищення доступності та якості медичного обслуговування населення, підвищення ролі лікаря, який надає первинну медичну допомогу, апробації нових методів оплати та збору інформації про обсяги надання амбулаторно-поліклінічних послуг.

 

Проект та супровідні документи до проекту оприлюднені шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства охорони здоров’я України в мережі Інтернет [link]www.moz.gov.ua[/link].

 

Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України протягом місяця у письмовому та/або електронному вигляді за адресою:

 

Експертна група з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг: вул. Грушевского, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 254-06-52, e-mail: [link]medreforms@gmail.com[/link].

 

Контактна особа: керівник експертної групи з питань реформування системи охорони здоров’я Директорату медичних послуг Орабіна Тетяна Миколаївна, тел. (044) 254-06-52.

 


 

ПРОЕКТ

 

Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій дляамбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

 

Відповідно до пункту 3 розділу IV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” Кабінет Міністрів України постановляє:

 

1. Запровадити з 1 липня 2019 р. по 31 грудня 2019 р. пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги (далі – пілотний проект).

 

2. Затвердити такі, що додаються:

 

[link]Порядок проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги[/link];

 

[link]Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги[/link].

 

3. Установити:

1) договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за пілотним проектом укладаються на строк, встановлений в оголошеннях про укладення договору у встановленому законодавством порядку;

2) перше оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій за пілотним проектом розміщується не пізніше 15 квітня 2019 р.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє до 31 грудня 2019 р. включно.

 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

 


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги»

Мета: підвищення доступності та якості медичного обслуговування населення, підвищення ролі лікаря, який надає первинну медичну допомогу, апробація нових методів оплати та збір інформації про обсяги надання амбулаторно-поліклінічних послуг

 

1. Підстава розроблення проекту акта

Пункт 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Існуюча на сьогодні система фінансування вторинної ланки системи охорони здоров’я не є ефективною. Фінансування закладів охорони здоров’я здійснюється за жорстким постатейним кошторисом на основі застарілих інфраструктурних нормативів, розрахованих відповідно до їх існуючої інфраструктури (кількості ліжок, персоналу тощо). Це позбавляє керівників закладів охорони здоров’я управлінської гнучкості та не сприяє мотивації до покращення результату.

 

Вищевказаний Закон визначає державні фінансові гарантії надання необхідних пацієнтам медичних послуг та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України за програмою медичних гарантій, стратегічне замовлення яких для населення здійснює Національна служба охорони здоров’я України. Цей Закон закладає новий принцип фінансування медичних послуг в Україні «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я та іншими надавачами послуг.

 

Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», модернізація існуючої системи фінансування медичної галузі, що пропонується, є радикальною, тому передбачені нею зміни мають здійснюватися поступово. Запровадження нової моделі передбачається здійснити трьома етапами, повна реалізація яких очікується до 2020 року.

 

З огляду на загальну мету реформування сектору охорони здоров’я на період до 2020 року, важливо, щоб Національна служба здоров’я України використовувала найкращі сучасні світові практики та доказову базу протягом перехідного періоду 2018 – 2019 років для розробки, тестування та оцінки різноманітних механізмів укладення договорів про медичне обслуговування населення та оплати послуг.

 

Відповідно до даних аналізу результатів опитування лікарів, які надають первинну медичну допомогу, та пацієнтів встановлено, що для своєчасної діагностики захворювань потрібне надання найнеобхідніших діагностичних послуг саме за направленням сімейного лікаря, при цьому пацієнтам має бути надана свобода вибору надавача медичних послу не залежно від місця їх проживання. Найнеобхідніші діагностичні послуги пацієнти змушені оплачувати з власної кишені, оскільки часто не мають часу стояти в черзі до лікаря, що надає спеціалізовану медичну допомогу.

 

Враховуючи дані вказаного аналізу послуг та той факт, що у 2018 році розпочалось успішне запровадження нових механізмів фінансування надання медичних послуг первинної медичної допомоги, відповідно до Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 407, станом на грудень 2018 року вже 22,4 мільйона українців подали декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, 623 лікарні та лікарів, які є фізичними особами-підприємцями, уклали договори із НСЗУ, з яких 85 приватних закладів, 789 закладів охорони здоров’я пройшли процедуру автономізації і 200 закладів наразі її проходять.

 

Пунктом 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачено що протягом 2018 – 2019 років реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій поступово запроваджується для інших видів медичної допомоги, зокрема шляхом реалізації пілотних проектів для відповідних видів медичних послуг, окремих закладів охорони здоров’я, населених пунктів чи регіонів. Порядок реалізації таких проектів, перелік медичних послуг та лікарських засобів, що оплачуються за рахунок коштів Державного бюджету України, тарифи та коригувальні коефіцієнти встановлюються Кабінетом Міністрів України.

 

У зв’язку з вищевказаним на основі переговорів із надавачами медичних послуг первинної медичної допомоги та пацієнтами прийнято рішення про запровадження пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги.

 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» через Національну службу здоров’я України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснюється пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, для реалізації проекту виділено 2 мільярди гривень.

 

З метою запровадження пілотного проекту, а також тестування нового механізму оплати конкретного списку пріоритетних послуг амбулаторно-поліклінічної спеціалізованої допомоги, що надаватимуться за направленням від лікаря, який первинну медичну допомогу, розроблений проект постанови.

 

Тестування нових механізмів оплати, передбачених проектом постанови, допоможе оцінити позитивні та негативні реакції надавачів медичних послуг, а також вплив на пацієнтів.

Проект постанови допоможе визначитись з оптимальним дизайном програми медичних гарантій для наймасштабнішої реформи фінансування охорони здоров’я за часи незалежності України, яка повинна розпочатися у 2020 році.

 

3. Суть проекту акта

Проектом постанови пропонується затвердити Порядок проведення пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги та порядок використання бюджетних коштів за програмою «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги», передбаченої Державним бюджетом України на 2019 рік.

 

Строк реалізації пілотного проекту: з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

 

Пілотний проект планується реалізувати для 54 видів медичних послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, які направлення на діагностику захворювань, яка широко застосовується лікарями.

 

Направлення на пілотні послуги має бути зроблено в електронній системі охорони здоров’я лікарем, обраним пацієнтом (його законним представником) за декларацією про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, за умови, що запис про таке направлення внесений до електронної системи охорони здоров’я.

 

Надані пацієнтам пілотні послуги оплачуються за тарифом, зазначеним у додатку 1 до Порядку. Для визначення тарифів використовувались дані результатів опитування лікарів комунальних закладів охорони здоров’я, що надають відповідні послуги.

 

Участь в пілотному проекті зможуть взяти комунальні та приватні заклади охорони здоров’я, а також фізичні особи – підприємці, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, крім обласних, за умови дотримання критеріїв, встановлених в проекті постанови та спрямованих для зменшення ризиків утворення черг для отримання пріоритетних послуг. Обласні комунальні та державні заклади охорони здоров’я не братимуть участі в пілотному проекту через те, що їх діяльність спрямована на забезпечення третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

 

Таким чином, фактично вперше в історії охорони здоров’я України держава відкриває можливість для пацієнтів отримати якісні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги у приватних постачальників за рахунок коштів державного бюджету без жодної доплати зі сторони пацієнтів та в комунальних закладах охорони здоров’я незалежно від місця проживання пацієнта.

 

Надавачі медичних послуг за пілотним проектом будуть зобов’язані вести медичні записи щодо наданих пілотних послуг, а надавачі медичних послуг комунально форми власності також стосовно всіх інших медичних послуг, які ними надані, в електронній системі охорони здоров’я. Надавач медичних послуг комунальної форми власності також будуть подавати раз у квартал звіт про доходи та витрати такого надавача медичних послуг з інформацією, визначеною в договорі про медичне обслуговування населення. Збір та аналіз таких даних дозволить сформувати перелік послуг та тарифи в програмі медичних гарантій на 2020 рік, орієнтуючись на реальні потреби населення та витрати надавачів медичних послуг на медичне обслуговування.

 

4. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законами України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та «Про електронні довірчі послуги», постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101 «Про утворення Національної служби здоров’я України» та від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я», іншими нормативно-правовими актами.

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Видатки на реалізацію проекту постанови передбачені в Державному бюджеті України на 2019 рік за програмою «Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги».

Фінансово-економічне обґрунтування до проекту постанови додається.

 

6. Прогноз впливу

Очікуваний вплив реалізації акта на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави

Проект постанови є регуляторним актом. Аналіз регуляторного впливу додається.

 

Очікуваний вплив реалізації акта на розвиток регіонів

Проект постанови прямо не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів.

 

Очікуваний вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть прямо впливати на ринок праці.

У той же час очікуваними результатами реалізації положень проекту постанови мають стати, зокрема, створення умов для появи конкуренції серед лікарів та покращення умов оплати праці медичних працівників, підвищення ролі лікарів, які надають первинну медичну допомогу, в ранній діагностиці та лікуванні захворювань.

 

Очікуваний вплив реалізації акта на громадське здоров’я

Внаслідок прийняття проекту постанови буде покращено стан громадського здоров’я населення шляхом підвищення доступності та якості медичного обслуговування, пов’язаного з амбулаторно-поліклінічною вторинною (спеціалізованою) медичною допомогою.

Очікуваний вплив реалізації акта на екологію та навколишнє природне середовище

Проект постанови не матиме впливу на екологію та навколишнє природне середовище.

 

7. Позиція заінтересованих сторін

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери та не стосується прав осіб з інвалідністю.

Проект постанови не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності, тому не потребує погодження з Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальні проблеми розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 

8. Громадське обговорення

Проект постанови підлягає розміщенню на офіційному веб-сайті МОЗ.

У разі необхідності МОЗ надаватиме зацікавленим сторонам відповідні консультації.

 

9. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Мінфіном, Мінекономрозвитку, Державною аудиторською службою України та Державною казначейською службою України, Державною регуляторною службою України, Антимонопольним комітетом України.

 

10. Правова експертиза

Проект постанови потребує проведення правової експертизи у Мін’юсті.

 

11. Запобігання дискримінації

Проект постанови не містить положень, які мають ознаки дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

 

11-1. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

У проекті акта відсутні положення положень, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Проект постанови не здійснюватиме гендерного впливу.

 

12. Запобігання корупції

Проект постанови не містить положень, які мають ознаки корупційних ризиків.

Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

 

13. Прогноз результатів

Очікувані результати від впровадження проекту постанови:

підвищення доступності та якості послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги для пацієнтів;

підвищення ролі лікарів, які надають первинну медичну допомогу, у ранній діагностиці та лікуванні захворювань;

зменшення ризиків катастрофічних фінансових витрат для пацієнтів у зв’язку з необхідністю отримання послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

скорочення неофіційних платежів за медичні послуги;

розбудова організаційно-технічної спроможності Національної служби здоров’я України керувати орієнтованою на ефективність, цілеспрямованою та раціональною системою замовлення послуг амбулаторно-поліклінічної допомоги;

збір інформації для більш точного та ефективного прогнозування потреби в медичних послугах у майбутніх періодах, зокрема, для розробки програми медичних гарантій на 2020 рік;

тестування та удосконалення системи в частині роботи на рівні спеціалізованої допомоги та збору інформації про надані послуги та нові механізми їх оплати;

скорочення паперової роботи через отримання можливості ведення медичних записів в електронній системі охорони здоров’я;

збір інформації про маршрут руху пацієнтів та модель надання амбулаторно-поліклінічних послуг для оптимізації процесу направлення пацієнтів на такі послуги у майбутньому.

 

В.о. Міністра
охорони здоров’я України
Уляна СУПРУН

 


 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

 

1. Суть проекту акта. Прийняття проекту акта дозволить запровадити ефективного цільового фінансування НСЗУ надання пацієнтам визначеного переліку пілотних медичних послуг амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної за направленням від лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

 

2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересована сторона Ключовий інтерес Очікуваний вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)
Короткостроко-вий вплив Середньостроко-вий вплив
Національна служба здоров’я України Закупівля послуг амбулаторно-поліклінічної допомоги та цільове і прозоре витрачання бюджетних коштів + В короткостроковій перспективі очікується негативний вплив через необхідність навчання працівників та витрачання багато часу на збір на аналіз інформації про ефективність оплати пілотних послуг та визначення реальної потреби населення в пілотних послугах. У середньостроковій перспективі очікується позитивний вплив через отримання можливості здійснювати цільове використання бюджетних коштів на покриття реальних потреб населення у відповідних медичних послугах.
Надавачі медичних послуг Отримання оплати за послуги на підставі економічно обґрунтованого тарифу + В короткостроковій перспективі очікується негативний вплив через необхідність навчання працівників здійснювати облік та звітувати про надання медичних послуг в електронній формі. У середньостроковій перспективі очікується позитивний вплив через збільшення фінансування надавачів пілотних послуг у зв’язку із отриманням оплати за надані послуги відповідно до економічно обґрунтованого тарифу.
Пацієнти Підвищення доступності та якості медичних послуг, зменшення витрат з кишені пацієнта + + В короткостроковій та середньостроковій перспективах очікується позитивний вплив через можливість отримати необхідні якісні послуги за направленням від свого лікаря, який надає первинну медичну допомогу, без необхідності доплачувати з власної кишені та купувати за власний кошт медичні вироби для отримання послуги незалежно від місця проживання.
ДОКУМЕНТИ
Джерело: moz.gov.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru