Пятница, 24 сентября 2021  RSS  Напишите нам
Пятница, 24 сентября 2021  RSS  Напишите нам
Популярно
Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення наказ від 23.03.2011 №160
8:00, 20 февраля 2017

Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення наказ від 23.03.2011 №160


Цей наказ є підставою для визначення потреби хворих на цукровий діабет дорослих та дітей препаратами інсулінів та розхідними матеріалами, а також крітеріїв оцінки ефективності лікування (глікемічного контролю).

Наказ втратив чинність (згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 липня 2017 року N 782)

Чинний: [link]Наказ МОЗ N 782 від 11.07.2017 «Про затвердження Порядку визначення обсягів потреби в закупівлі лікарських засобів закладами і установами охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів» [/link]

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.03.2011 м. Київ N 160

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2011 р. за N 480/19218

Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення

Відповідно до Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009 — 2013 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2009 N 877, з метою забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1 Методику визначення потреби хворих на цукровий діабет у лікарських засобах та виробах медичного призначення, що додається.

1.2. Критерії оцінки ефективності лікування (глікемічного контролю) дорослих, хворих на цукровий діабет (Наказ N 160), що додаються.

1.3. Критерії оцінки ефективності лікування (глікемічного контролю) дітей віком до 18 років, хворих на цукровий діабет (Наказ N 160), що додаються.

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити:

використання Методики визначення потреби хворих на цукровий діабет у лікарських засобах та виробах медичного призначення;

проведення оцінки ефективності лікування (глікемічного контролю) хворих, які отримують лікування препаратами інсуліну, насамперед дітей віком до 18 років, вагітних та хворих, які лікуються аналогами інсуліну, шляхом 4-кратного (кожні 3 місяці) вимірювання рівня глікозильованого гемоглобіну, інших категорій хворих на цукровий діабет — шляхом не менше ніж 2-кратного (двічі на рік) вимірювання рівня глікозильованого гемоглобіну;

постійний моніторинг за станом забезпечення хворих на цукровий діабет медичною допомогою, зокрема лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

3. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам закладів охорони здоров’я та наукових установ, головним позаштатним спеціалістам територіальних органів охорони здоров’я із спеціальностей «Ендокринологія» та «Дитяча ендокринологія» забезпечити:

3.1. Перегляд схеми лікування хворого, який отримує лікування аналогами інсуліну, при відсутності позитивної динаміки стану глікемічного контролю через 6 місяців з моменту призначення аналогів інсуліну з подальшим призначенням генно-інженерних препаратів інсуліну, призначення аналогів інсуліну вперше виявленим хворим на цукровий діабет, а також розгляд питання про заміну препаратів інсуліну одного виробника на препарати інсуліну іншого виробника при декомпенсації хворого на комісії з питань надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет територіального органу охорони здоров’я.

3.2. Направлення за потреби або за бажанням хворого на цукровий діабет для отримання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги до профільних закладів охорони здоров’я та наукових установ.

3.3. Хворих на цукровий діабет, які перебувають на обліку у відомчих закладах охорони здоров’я, препаратами інсуліну за місцем фактичного проживання.

3.4. Заклади охорони здоров’я, що надають стаціонарну медичну допомогу хворим на цукровий діабет, препаратами інсуліну.

3.5. Проведення хворим на цукровий діабет із лабільним перебігом, інсулінорезистентністю дослідження необхідної дози цукрознижуючого препарату із застосуванням апарата безперервного моніторування глюкози (CGM).

4. Директору Департаменту розвитку медичної допомоги Хобзею М. К. забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Аніщенка О. В.

 

Міністр

І. М. Ємець

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
23.03.2011 N 160Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2011 р. за N 480/19218

 

МЕТОДИКА
визначення потреби хворих на цукровий діабет у лікарських засобах та виробах медичного призначення

Ця Методика встановлює механізм визначення потреби хворих на цукровий діабет у лікарських засобах та виробах медичного призначення.

Зазначені у цій Методиці розрахунки потреби хворих на цукровий діабет у лікарських засобах та виробах медичного призначення є орієнтовними. При призначенні кожному окремому хворому на цукровий діабет лікарських засобів та виробів медичного призначення слід обов’язково враховувати медичні показання (рівень глікованого гемоглобіну та мікроальбумінурії, наявність та ступінь важкості ускладнень, частота госпіталізації хворого, наявність супутньої патології, індивідуальна переносимість та ефективність лікарських засобів).

Препаратом вибору для лікування дорослих, хворих на цукровий діабет, є препарати генно-інженерного інсуліну у флаконах.

При формуванні потреби хворих на цукровий діабет у лікарських засобах та виробах медичного призначення слід проводити ретельний аналіз руху хворих на цукровий діабет (кількість уперше виявлених хворих, кількість хворих на цукровий діабет II типу, яким призначено препарати інсуліну, кількість хворих, які отримують препарати інсуліну (за виробниками та формами випуску), кількість вибулих хворих, у тому числі померлих).

 

I. Для дорослих, у тому числі вагітних:

1. Препарати інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет:

з розрахунку на одного хворого та одну вагітну — в середньому 50 ОД на добу або 18250 ОД на рік;

для вагітних: питома вага людського генно-інженерного інсуліну — 100 %;

співвідношення картриджних форм інсуліну до флаконних форм — 30 : 70;

картриджні форми інсуліну або інсуліну у шприц-ручках — 100 % для усіх вагітних із розрахунку на одну вагітну 12 упаковок картриджів на рік або 60 штук картриджів по 3 мл, 100 ОД в 1 мл;

у разі закупівлі картриджних форм інсуліну необхідною умовою є забезпечення хворого шприц-ручкою з розрахунку одна шприц-ручка та 300 голок на 6 упаковок картриджів або 30 штук картриджів по 3 мл (100 ОД в 1 мл).

2. Вироби медичного призначення:

2.1. Візуальні тест-смужки для закладів охорони здоров’я з метою швидкого визначення цукру в крові у хворого на цукровий діабет або при підозрі на нього при огляді пацієнта на різних рівнях надання медичної допомоги: у сільській місцевості, на прийомі в закладі охорони здоров’я, при виїзді бригади швидкої допомоги, при відвідуванні хворого вдома — щороку проводити контроль вмісту цукру крові усім громадянам після 40 років, орієнтовно одна візуальна тест-смужка на одного громадянина на рік.

2.2. Витратні матеріали до біохімічних аналізаторів для визначення глюкози крові з розрахунку на одного хворого:

в амбулаторних умовах — 2 вимірювання глюкози крові на місяць, 24 вимірювання на рік;

у стаціонарних умовах — 20 досліджень протягом терміну госпіталізації.

2.3. Витратні матеріали до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глікованого гемоглобіну та рівня мікроальбумінурії з розрахунку на одного хворого — 4 вимірювання глікованого гемоглобіну на рік, 2 вимірювання мікроальбумінурії на рік.

2.4. Засоби самоконтролю для хворих на цукровий діабет з важкими ускладненнями діабету, обмеженими можливостями (ампутація нижніх кінцівок, значне погіршення та втрата зору) та інвалідів з дитинства, яким виповнилось 18 років, які не мають змоги регулярно контролювати рівень глюкози в умовах закладів охорони здоров’я, з розрахунку на одного хворого — 300 тест-смужок на рік, 100 ланцетів для проколу шкіри на рік.

2.5. Комплекти глюкометрів для вагітних, які вперше захворіли на цукровий діабет, з розрахунку на одну вагітну — один комплект (глюкометр у стандартній комплектації, 500 тест-смужок, 100ланцетів для проколу шкіри).

II. Для дітей віком до 18 років:

1. Препарати інсуліну для лікування хворих на цукровий діабет:

з розрахунку на одну дитину — в середньому 40 ОД на добу або 14600 ОД на рік;

питома вага людського генно-інженерного інсуліну — до 70 %, аналогів інсуліну — до 30 %;

картриджні форми інсуліну або інсуліну у шприц-ручках: 100 % для всіх дітей із розрахунку на одну дитину 10 упаковок картриджів на рік або 50 штук картриджів по 3 мл (100 ОД в 1 мл);

у разі закупівлі картриджних форм інсуліну необхідною умовою є забезпечення дитини шприц-ручкою з розрахунку одна шприц-ручка та 300 голок на 6 упаковок картриджів або 30 штук картриджів по 3 мл (100 ОД в 1 мл) розрахунку на одну дитину — одна упаковка засобу, що містить один флакон препарату глюкагону, на рік.

3. Вироби медичного призначення:

3.1. Витратні матеріали до індивідуальних глюкометрів з розрахунку на одну дитину — 500 тест-смужок на рік, 100 ланцетів для проколу шкіри.

3.2. Комплекти глюкометрів для дітей віком до 18 років, які вперше захворіли на цукровий діабет, з розрахунку на одну дитину — один комплект (глюкометр у стандартній комплектації, 500 тест-смужок, 100 ланцетів для проколу шкіри).

3.3. Витратні матеріали до біохімічних аналізаторів для визначення глікованого гемоглобіну, мікроальбумінурії із розрахунку на одну дитину — 4 вимірювання глікованого гемоглобіну на рік, 2 вимірювання мікроальбумінурії на рік.

 

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги

М. К. Хобзей

Директор Департаменту материнства,
дитинства та санаторного забезпечення

С. І. Осташко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України 23.03.2011 N 160Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2011 р. за  N 481/19219

 

КРИТЕРІЇ
оцінки ефективності лікування (глікемічного контролю) дорослих, хворих на цукровий діабет

Для дорослих, хворих на цукровий діабет I типу:

Рівень глікемічного контролю
(за показником рівня глікованого гемоглобіну)

компенсований

субкомпенсований

декомпенсований

Тривалість хвороби до 10 років

Ј 7 %

7,0 — 8 %

Понад 8 %

Тривалість хвороби понад 10 років

Ј 7,5 %

7,5 -8,5 %

Понад 8,5 %

Наявність мікросудинних ускладнень

Ј 7,5 %

7,5 -8,5 %

Понад 8,5 %

Наявність макросудинних ускладнень

7,0 — 8,0 %

8,0 — 8,5 %

Понад 8,5 %

 

Для дорослих, хворих на цукровий діабет II типу:

Рівень глікемічного контролю
(за показником рівня глікованого гемоглобіну)

компенсований

субкомпенсований

декомпенсований

Лікування пероральними цукрознижувальними препаратами (монотерапія)

Ј 7 %

7,0 — 7,5 %

Понад 7,5 %

Лікування пероральними цукрознижувальними  препаратами (комбінована  терапія)

Ј 7 %

7,0 — 7,5 %

Понад 7,5 %

Лікування пероральними цукрознижувальними препаратами та препаратами інсуліну

7,0 — 7,5 %

7,5 — 8,0 %

Понад 8,0 %

Лікування препаратами  інсуліну

7,0 — 7,5 %

7,5 — 8,5 %

Понад 8,5 %

Наявність мікросудинних ускладнень

Ј 7,5 %

7,5 — 8,5 %

Понад 8,5 %

Наявність макросудинних ускладнень

Ј 7,5 %

7,5 — 8,5 %

Понад 8,5 %

 

 

Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги


М. К. Хобзей

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України 23.03.2011 N 160Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 квітня 2011 р. за N 482/19220

 

КРИТЕРІЇ
оцінки ефективності лікування (глікемічного контролю) дітей віком до 18 років, хворих на цукровий діабет

Рівень глікемічного контролю

ідеальний

оптимальний

субоптимальний (необхідна корекція)

високий ризик (необхідне активне втручання)

Клінічна оцінка
Рівень глюкози в крові Не підвищений Без наявності симптомів діабету Поліурія, полідипсія, енурез Нечіткий зір, погана прибавка маси тіла та зросту, затримка пубертату, дитина не може регулярно відвідувати школу, інфекції шкіри та геніталій, ознаки судинних ускладнень
Низький рівень глікемії Не знижений Періодичні легкі гіпоглікемії, відсутні важкі Епізоди важких гіпоглікемій (з втратою свідомості та судомами)
Біохімічна оцінка
Показники самоконтролю глюкози крові
Глікемія ранком натще або до їжі, ммоль/л

3,6 — 5,6

5,0 — 8,0

> 8,0

> 9,0

Глікемія після їжі, ммоль/л

4,4 — 7,0

5,0 — 10,0

11,0 — 14,0

> 14,0

Глікемія перед сном, ммоль/л

4,0 — 5,6

6,7 — 10

< 6,7 або 10 — 11

< 4,4 або > 11,0

Глікемія вночі, ммоль/л

3,6 — 5,6

4,5 — 9

< 4,2 або > 9,0

< 4,0 або > 11,0

HbA1c, %

< 6,05

< 7,5

7,5 — 9,0

> 9,0

 

 

Директор  Департаменту материнства,
дитинства та санаторного забезпечення


С. І. Осташко

 

 

Скачать приказ бесплатно:

 

Завантажити наказ №160

 

Джерело наказу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0480-11/print1459784732753972


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2021 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru