Суббота, 29 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 29 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
Працюєте в вихідні та святкові дні? Оплата праці 2020.
16:43, 20 августа 2020

Працюєте в вихідні та святкові дні? Оплата праці 2020.


Чинне трудове законодавство передбачає ряд гарантій при залученні працівників до роботи у вихідні, святкові або неробочі дні.

За загальним правилом, визначеним ч.1 ст.71 КЗпП, робота у вихідні дні забороняється 🙅

Залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації підприємства або профспілкового представника і лише у виняткових випадках, визначених законодавством та ч.2 ст. 71 КЗпП, для:
➖ відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;
➖ відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;
➖ виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства в цілому або його окремих підрозділів;
➖ виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.
Перелік святкових і неробочих днів встановлено ст.73 КЗпП.

Залучення працівників до роботи допускається у випадках та в порядку, передбачених ст.71 КЗпП.
Згідно зі ст.72 КЗпП та ч.3 ст.107 КЗпП робота у вихідний день може компенсуватися, за згодою сторін, наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

Трудове законодавство встановлює заборону на залучення окремих категорій працівників до робіт у вихідні дні, а саме:
🔸 працівників, яким не виповнилося 18 років (ст.192 КЗпП); вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3-х років;
🔸 батьків, які виховують дітей без матері (у т.ч. у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі);
🔸 опікунів (піклувальників) (ст.176, 186-1 КЗпП).

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.
Для видання наказу про роботу у вихідний день необхідно мати:
➖ підставу, передбачену ч.2 ст.71 КЗпП;
➖ дозвіл профспілкової організації (саме виборного органу, а не його голови) або профспілкового представника;
➖ згоду сторін на спосіб компенсації роботи у вихідний день;
➖ згоду працівника виконувати доручену роботу, якщо виконання такої роботи не обумовлено трудовим договором, крім випадків тимчасового переведення без згоди працівника.
У наказі про роботу у вихідний день зазначається: підстава залучення працівників до роботи; прізвища, імена, по батькові і посади всіх працівників, які працюватимуть у цей день; спосіб компенсації. Наказ доводиться до відома цих працівників.
Надання компенсації за роботу в такий день також має оформлюватись наказом (розпорядженням).

Відповідно до ч.1 ст.107 КЗпП робота у святковий та неробочий день оплачується в подвійному розмірі залежно від умов оплати праці в такому порядку:
📍 відрядникам – за подвійними відрядними розцінками;
📍 працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, — у розмірі подвійної годинної або денної ставки;
📍 працівникам, які одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий та неробочий день провадилася в межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму.

Згідно з ч.2 ст.107 КЗпП оплаті в подвійному розмірі підлягають тільки години, фактично відпрацьовані працівником у святковий чи неробочий день. Ч.3 ст.107 КЗпП також передбачає можливість надання працівнику, який працював у святковий чи неробочий день, іншого дня відпочинку (відгулу) за його бажанням (інший день відпочинку надається працівнику тільки за наявності згоди сторін, оскільки законодавством не передбачено такий обов’язок роботодавця).


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru