Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
22:13, 09 марта 2018

Постанова КМУ України № 239 від 23.03.16 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну»


Один з основних документів по роботі з препаратами інсулінів в 2018 році. Читаєм уважно!

У рамках підготовки до реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну для хворих на цукровий діабет в Україні Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну». Прийняття постанови дозволить запровадити з 1 квітня 2016 р. механізм відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним закладам за відпущені ними хворим на діабет препарати інсуліну. Також документом вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. № 73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну» щодо визначення єдиного механізму державного регулювання цін на препарати інсуліну. Витрати, пов’язані з відпуском препаратів інсуліну, здійснюються за рахунок цільових видатків місцевих бюджетів на безоплатне забезпечення такими препаратами осіб, хворих на діабет. Процедура реімбурсації вартості лікарських засобів аптечним закладам здійснюється на рецептурній основі відпуску препаратів та є загальноприйнятою практикою забезпечення лікарськими засобами амбулаторних пацієнтів у європейських країнах. Довідково Станом на 1 січня 2016 року, за даними Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України, в країні зареєстровано 1 223 604 хворих на цукровий діабет (без урахування даних Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та території Донецької та Луганської областей, що не підконтрольні Україні). Із них понад 200 тис. пацієнтів є інсулінозалежними.

Редакція діє  з 24.06.2017

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 березня 2016 р. № 239

Київ

Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну

 

[link]Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року N 439[/link]

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок відшкодування вартості препаратів інсуліну, що додається.
  2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р. [link]№ 73[/link]  “Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 25, ст. 756; 2015 р., № 54, ст. 1748; 2016 р., № 3, ст. 173) зміни, що додаються.
  3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щомісяця до 15 числа Міністерству охорони здоров’я інформацію про хід виконання Порядку, затвердженого цією постановою, для узагальнення та подання до 20 числа Кабінетові Міністрів України.

Прем’єр-міністр України                                              А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2016 р. № 239

ПОРЯДОК
відшкодування вартості препаратів інсуліну
1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування вартості препаратів інсуліну суб’єктам господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та підпорядкування, аптечні заклади яких розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (далі — суб’єкти господарювання).

Відшкодування вартості препаратів інсуліну здійснюється на рівні не вище затвердженої МОЗ референтної ціни (ціни відшкодування) на лікарський засіб.

[link](абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно зпостановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 р. N 439)[/link]

2. Відпуск лікарських засобів здійснюється суб’єктами господарювання, перелік яких визначається структурними підрозділами з питань охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій або розпорядниками коштів місцевих бюджетів, визначених рішеннями про такі бюджети згідно із законодавством, на рівних умовах, відповідно до укладених договорів, на підставі рецептів на препарати інсуліну, виписаних закладами охорони здоров’я за місцем диспансерного обліку пацієнта згідно з реєстром пацієнтів, що потребують інсулінотерапії, який ведеться МОЗ, на рецептурних бланках форми N 1 (далі — рецепти).

Віднесення осіб до певної категорії хворих на діабет згідно з додатком для відпуску препаратів інсуліну здійснюється лікарем-ендокринологом із занесенням даних до медичної карти хворого на діабет та реєстру пацієнтів, що потребують інсулінотерапії.

Строк дії рецепту становить 30 календарних днів з моменту його видачі, крім випадків, передбачених законодавством, та зберігається у суб’єкта господарювання протягом трьох років починаючи з 1 січня наступного року.

3. Категоріям хворих на діабет, що зазначені у пунктах 1 — 9 додатка, відпуск за медичними показаннями певного виду і форми випуску препаратів інсуліну, призначених лікарями, що ведуть хворих на діабет та мають право призначати препарати інсуліну, суб’єктами господарювання здійснюється безоплатно.

Категорії хворих на діабет, зазначені у пунктах 10 і 11 додатка, сплачують суб’єкту господарювання різницю між референтною ціною повного відшкодування та референтною ціною часткового відшкодування на певний вид і форму випуску препаратів інсуліну.

У разі коли роздрібна ціна на певний вид і форму випуску препаратів інсуліну є нижчою від референтної ціни (ціни повного відшкодування) за первинну упаковку на препарати інсуліну, для розрахунку різниці, яку сплачують категорії хворих на діабет, зазначені у пунктах 10 і 11 додатка, суб’єкт господарювання застосовує таку ціну та сума доплати (співплатежу) становить 10 відсотків такої ціни.

[link](пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановоюКабінету Міністрів України від 21.06.2017 р. N 439)[/link]

4. Суб’єкт господарювання щомісяця складає звіт про відпущені препарати інсуліну, в якому стосовно кожного лікарського засобу зазначаються його міжнародна непатентована та торговельна назви, сила дії, форма випуску, кількість одиниць інсуліну в упаковці, кількість відпущених упаковок, референтна ціна повного відшкодування, референтна ціна часткового відшкодування, найменування закладу охорони здоров’я, сума, що підлягає відшкодуванню за звітний період.

Суб’єкт господарювання подає звіт про відпущені препарати інсуліну до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, а в грудні — додатково до 24 числа звітного місяця розпорядникам коштів місцевих бюджетів, визначених рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства, для здійснення цільових видатків місцевих бюджетів на пільгове забезпечення препаратами інсуліну хворих на діабет, визначених рішеннями про такі видатки відповідно до законодавства, для відшкодування суб’єктові господарювання зазначеної в реєстрі суми протягом 15 днів з дня отримання звіту.

У разі коли роздрібна ціна на препарати інсуліну є нижчою від референтної ціни (ціни повного відшкодування) за первинну упаковку на препарати інсуліну, у звіті про відпущені препарати інсуліну зазначається така роздрібна ціна.

[link](пункт 4 доповнено абзацом згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 р. N 439)[/link]

_____________________

Додаток
до Порядку

ПЕРЕЛІК
категорій хворих на діабет
для відшкодування вартості препаратів інсуліну

Категорія хворих на діабет, яким призначається певний вид і форма випуску препарату інсуліну Вид препарату інсуліну Відшкодування
1. Дорослі, у яких діагноз цукрового діабету встановлено після 18 років інсулін людини (флакон) повне відшкодування
2. Дорослі, які хворіють на цукровий діабет з дитинства інсулін людини (картридж, шприц-ручка)
3. Учні загальноосвітніх навчальних закладів та здобувачі вищої освіти інсулін людини (картридж, шприц-ручка)
4. Хворі на діабет із станом, за якого зір з корекцією становить менше 0,4 на око, що краще бачить інсулін людини (картридж, шприц-ручка)
5. Хворі на діабет з наявністю алергії на препарат інсуліну (зафіксованої в умовах спеціалізованого ендокринологічного стаціонару) інсулін людини (флакон, картридж) або аналог інсуліну (флакон, картридж, шприц-ручка)
6. Діти віком до 18 років та вагітні інсулін людини або аналог інсуліну (картридж, шприц-ручка)
7. Хворі на діабет, які отримували препарати — аналоги інсуліну у віці до 18 років, за наявності задовільної компенсації захворювання (НвА1с менше 7,5 відсотка)* аналог інсуліну (флакон, картридж, шприц-ручка)
8. Дорослі, які отримували раніше безперервне лікування препаратами — аналогами інсуліну. У разі лікування не менше 1 року рівень НвА1с має становити менше 7,5 відсотка* аналог інсуліну (флакон, картридж, шприц-ручка)
Дорослі, які отримували препарати — аналоги інсуліну та мають рівень НвА1с більше 7,5 відсотка, але при попередньому лікуванні препаратами інсуліну людини мали часті гострі ускладнення цукрового діабету (тяжкі гіпоглікемічні стани)* аналог інсуліну (флакон, картридж, шприц-ручка)
9. Дорослі, які отримували раніше безперервне лікування  препаратами інсуліну людини у картриджі. У разі лікування не менше 1 року рівень НвА1с має становити менше 7,5 відсотка* інсулін людини (картридж, шприц-ручка)
10. Дорослі, у яких діагноз цукрового діабету встановлено після 18 років і яким лікарями, що ведуть хворих на діабет та мають право призначати препарати інсуліну, призначено препарат інсуліну людини у флаконі та за бажанням готові співфінансувати вартість препарату інсуліну людини у картриджі, шприц-ручці інсулін людини (картридж, шприц-ручка) часткове відшкодування
11. Дорослі, яким лікарями, що ведуть хворих на діабет та мають право призначати препарати інсуліну, призначено препарат інсуліну людини, які не мають протипоказань до лікування препаратами — аналогами інсуліну та за бажанням готові співфінансувати вартість препарату — аналогу інсуліну аналог інсуліну (картридж, шприц-ручка)

________

* Протягом першого року впровадження постанови у зазначеної категорії хворих на діабет допускається рівень НвА1с не вище 8 відсотків. У пацієнтів старше 65 років з двома та більше макросудинними подіями в анамнезі (інфаркт міокарда та/або інсульт), інструментально підтвердженими ЕКГ та/або МРТ/КТ головного мозку, допускається рівень НвА1с не вище 8,5 відсотка.

_____________________

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 р.  [link]№ 73[/link]
1. У пункті 2:

1) у підпункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

«на період дії пілотного проекту постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (Офіційний вісник України, 1998 р., N 33, ст. 1241) та постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. N 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2825) не застосовуються до препаратів інсуліну, що внесені до реєстру референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну.»;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

«на препарати інсуліну встановлюються граничні постачальницько-збутові надбавки не вище 10 відсотків та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище 10 відсотків;»;

2) у підпункті 4 слово «безоплатне» замінити словом «пільгове».

2. У пункті 3:

1) підпункт 4 після слова «інсуліну» доповнити словами «відповідно до переліку категорій хворих на діабет для відшкодування вартості препаратів інсуліну»;

2) доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту:

«5) за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі затвердити порядок розрахунку референтної ціни (ціни відшкодування) на препарати інсуліну.».

 

[link]Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну[/link]

 

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248939410


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru