Суббота, 29 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 29 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
23:43, 12 марта 2018

Посімейний журнал дільниці лікаря загальної практики — сімейного лікаря. Форма № 025–8–1/о


[link]Завантажити посімейний журнал дільниці[/link]

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми ф. 025-8-1/о

“Посімейний журнал дільниці лікаря загальної практики — сімейного лікаря”

Журнал заповнюється сімейним лікарем або медичною сестрою закладу загальної лікарської практики/сімейної медицини.

Код сімейної дільниці вписується двозначними цифрами (01-99).

У журнал заносяться дані про всіх прикріплених до лікаря загальної практики/сімейного лікаря жителів з розподілом за сім’ями та одинаками. Водночас, на кожного прикріпленого члена сім’ї, незалежно від стану здоров’я, заповнюється «Медична карта амбулаторного хворого» (форма 025/о).

Графа 1. Код сім’ї формується трьохзначною цифрою від 001 до 500 і більше в залежності від кількості сімей, одинаків. Сім’ї, одинаки записуються в порядку зростання коду.

Графа 2. Вказується повністю прізвище, ім’я та по батькові, а також родинні стосунки (мати, батько, дочка, син тощо).

Графа 3. Вказується код члена сім’ї, який встановлюється двозначною цифрою, що відображає родинні стосунки в сім’ї (прадід — 01, прабаба — 02, дід -03, баба — 04, батько — 05, мати — 06, син — 07, дочка — 08, зять — 09, невістка — 10, онук -11, онучка — 12). Код члена сім’ї виставляється також в «Медичній карті амбулаторного хворого» (форма 025/о) в рядку «Код хворого». Таким чином, код хворого у формі 025/0 буде п’ятизначним. В регістратурі закладу медичні карти амбулаторного хворого можуть розкладатися за кодами сім’ї та кодами її членів або за алфавітним порядком.

Графа 4. Записується домашня адреса та телефон (при наявності домашній та робочий).

Графа 5. Вказується рік народження. Дані заповнюються з «Медичної карти амбулаторного хворого» (форма 025/о) або уточнюються у пацієнта.

Графа 6. Зазначаються словами такі соціальні категорії: робочий, землероб, службовець, пенсіонер за віком, утриманець тощо.

Графа 7. Вказується місце роботи (навчання).

Графа 8. Зазначається числом одна із п’яти груп здоров’я (здоровий — І, практично здоровий — II, хворий з компенсованим станом — III, хворий з субкомпенсованим станом — IV, хворий з декомпенсованим станом — V).

Графа 9. Вказується числом група ризику за прийнятою класифікацією (за способом життя — 1, за біологічними факторами — 2, за станом навколишнього середовища — 3, за обсягом та якістю медичної допомоги — 4).

Графа 10. Зазначаються діагнози захворювань, за якими перебуває особа під диспансерним наглядом у сімейного лікаря та «вузького» спеціаліста.

Графа 11. Відповідно до діагнозів проставляються шифри за МКХ-10.

Графа 12. Відповідно до діагнозів, зазначених у графі 10, вписується, з якого року розпочата диспансеризація та у кого (сімейний лікар, «вузький» спеціаліст).

Графи 13-17. Вказується дата поточного проведення та результат флюорографічного обстеження (норма — н, патологія — п). Детальні результати

даних досліджень фіксуються в обліковій документації флюорографічного кабінету. Водночас результати флюорографічного дослідження вносяться в «Медичну карту амбулаторного хворого» (форма 025/о).

Особливі відмітки.

Графа 18. Словами зазначаються контингент (інваліди війни, учасники війни, учасники бойових дій, інші інваліди, ліквідатори аварії на ЧАЕС, евакуйовані, жителі, які проживають на території радіоекологічного контролю, діти, які народились від батьків І-ІП груп, постраждалих від аварії на ЧАЕС, декретована група, вагітні, прибулі з міст позбавлення волі, прибулі з країн, небезпечних на інфекційні захворювання тощо).

Сімейний журнал розрахований на п’ять років. Термін зберігання -постійно. Окремі ознаки не постійного характеру записуються олівцем.

Примітка. В записах про сім’ю необхідно передбачити додаткові рядки у випадках її збільшення або внесення записів в графу «Особливі примітки» у випадках розукрупнення сім’ї, смерті її членів.


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru