Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
Помилки лікарів під час експертизи тимчасової непрацездатності
16:19, 14 ноября 2020

Помилки лікарів під час експертизи тимчасової непрацездатності


ДІЗНАЙТЕСЯ

 1. Як правильно визначати випадок тимчасової непрацездатності
 2. Кому не слід видавати листок тимчасової непрацездатності
 3. Яку інформацію про пацієнта зазначати в медичній документації
 4. Хто має продовжувати листок тимчасової непрацездатності

Як організовувати та проводити експертизу тимчасової непрацездатності (далі — ЕТН), визначає Положення про експертизу тимчасової непрацездатності, затверджене наказом МОЗ від 09.04.2008 № 189 (далі — Положення № 189).

Лікарі чи не щодня видають громадянам документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність. Однак попри це все одно нерідко припускаються помилок. Під час контролю їх виявляють такі органи, як МОЗ, Фонд соціального страхування України, профспілки та їх об’єднання. Керівник закладу охорони здоров’я має контролювати якість проведення ЕТН, адже саме він відповідає за її організацію.

Помилки на першому рівні ЕТН призводять до ще більших помилок на наступних — під час спільного огляду із завідувачем відділення, лікарсько-консультативної комісії (далі — ЛКК), медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК). Тож яких помилок під час ЕТН лікарі припускаються найчастіше?

 1. Неправильно визначають випадок тимчасової непрацездатності

Випадок тимчасової непрацездатності — це тимчасова непрацездатність, яка триває безперервно від початку визначеного захворювання, травми тощо. Лікар підтверджує його видачею листка непрацездатності з можливим продовженням лікування в одному або декількох закладах охорони здоров’я до відновлення працездатності.

Якщо працездатність відновилася, у листку непрацездатності зазначте «стати до роботи». Якщо особа стала непрацездатною через те саме захворювання, травму до виходу на роботу або відпрацювала неповний робочий день, випадок тимчасової непрацездатності не переривайте.

Якщо виникло інше захворювання, що етіологічно не пов’язане з основним, травма, відпустка у зв’язку з вагітністю — випадок тимчасової непрацездатності вважайте новим і видавайте листок непрацездатності як первинний.

 1. Не зазначають або неправильно визначають страховий (експертний) анамнез

Страховий анамнез — це дані про випадки тимчасової непрацездатності, їх терміни та причини протягом останніх 12 місяців.

Щоб правильно визначити страховий анамнез, ураховуйте також дані пацієнта щодо:

 • наявності групи інвалідності;
 • перебування у відпустці;
 • зміни умов праці;
 • переведення на повний чи неповний робочий день;
 • наявності шкідливих або небезпечних умов праці;
 • наявності професійних захворювань;
 • перебування у відрядженні (п. 1.3 Положення № 189).

Лікар, який нехтує цією нормою й неправильно або взагалі не зазначає страховий анамнез у медичній документації, надалі припускається таких помилок:

 • неправильно визначає тривалість і початок страхового випадку, що призводить до помилок під час видачі та оформлення листка непрацездатності (первинного/продовження);
 • неправильно визначає терміни загальної тимчасової непрацездатності, що призводить до порушення термінів продовження, направлення пацієнта на наступний рівень ЕТН;
 • видає листок непрацездатності незастрахованим особам, тобто тим, які не підлягають загальнообов’язковому соціальному страхуванню, тощо.

Страховий анамнез визначайте саме за останні 12 місяців, а не за поточний рік.

Отже, звертайте увагу саме на страховий анамнез. Це допоможе надалі уникнути низки помилок.

 1. Неправильно визначають здатність до трудової діяльності (працездатності)

Під час ЕТН деякі медичні працівники не враховують професію та посаду пацієнта.

Втрата голосу при ларингіті за умови загального доброго самопочуття пацієнта, який працює вчителем, співаком, диктором, оператором колл-центру тощо — беззаперечна причина тимчасової непрацездатності. Однак та ж сама ситуація для пацієнта, який працює лише з комп’ютером, — це не причина відсторонювати від роботи.

Якщо внаслідок захворювання або травми пацієнт втрачає можливість працювати за своєю спеціальністю/посадою, МСЕК може установити йому групу інвалідності. Такий пацієнт отримуватиме соціальне забезпечення. За наявності трудових рекомендацій він може продовжувати трудову діяльність за іншою спеціальністю або в спеціально створених умовах.

 1. Не обгрунтовують тимчасову непрацездатність

Щоб обгрунтувати тимчасову непрацездатність у разі захворюваності та травми, докладно та зрозуміло сформулюйте діагноз, який обумовлює тимчасову непрацездатність. Діагноз має відображати ступінь функціональних порушень органів і систем, ускладнень, ступінь їх тяжкості. Це дає змогу визначити факт непрацездатності з урахуванням умов праці та можливості її виконувати, терміни непрацездатності, призначити амбулаторне або стаціонарне лікування, направити хворого на консультацію, обстеження, для огляду до МСЕК.

Лікар після особистого огляду хворого зобов’язаний прийняти рішення щодо видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян. Він має зробити відповідний запис про це в медичній документації (табл.).

Дані про пацієнта, які має внести лікар до медичної документації

Під час первинного звернення Під час чергових оглядів Під час відновлення працездатності
• Скарги;
• страховий анамнез;
• дані об’єктивного огляду;
• додаткові методи обстеження, які є підставою для визначення діагнозу;
• перелік необхідних лікувальних та оздоровчих заходів, консультацій;
• рекомендований режим;
• номер документа, що засвідчує тимчасову непрацездатність;
• термін, із якого до якого виданий документ;
• дата наступної явки хворого на прийом;
• направлення на ЛКК
• Динаміка захворювання;
• обгрунтування корекції лікування та призначення додаткових обстежень,
• термін тимчасової непрацездатності та його продовження;
• номер документа, що засвідчує тимчасову непрацездатність;
• дата, з якої до якої продовжує документ, що засвідчує тимчасову непрацездатність;
• дата наступного огляду
• Дані клінічного огляду пацієнта, які є підставою для закриття документа, що засвідчує тимчасову непрацездатність;
• номер документа;
• дата, з якої пацієнт має стати до роботи

У виписці з медичної карти стаціонарного хворого (форма № 027/о) обов’язково зазначте:

 • дату висновку ЛКК (за наявності);
 • лікувальні та трудові рекомендації;
 • дату закриття листка непрацездатності;
 • дату, з якої необхідно стати до роботи;
 • номери документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян.

Якщо хворий продовжує хворіти, то у виписці:

 • зазначте дату явки на прийом до лікаря поліклініки;
 • обгрунтуйте продовження листка непрацездатності;
 • направте на амбулаторне лікування після виписки хворого зі стаціонару.

У щоденниках огляду у разі травми вкажіть:

 • дату й час звернення хворого;
 • дату, час, місце та обставини травми;
 • вид травми (виробнича чи побутова)
 • детальний опис характеру ураження.

Вид травми зазначайте зі слів хворого. Їх надалі не можна виправляти або змінювати.

Найчастіше під час обгрунтування тимчасової непрацездатності медичні працівники припускаються таких помилок або недоліків у щоденниках огляду:

 • не ведуть щоденника(ів);
 • указують незначні скарги (або що скарг немає) при клінічному стані пацієнта, що відповідає нормі;
 • установлюють діагнози, які не підтверджують скарги, дані клінічного огляду та додаткові обстеження;
 • ведуть однотипні щоденники протягом усього часу лікування, що не відображають динаміки лікування;
 • не вказують рекомендацій щодо лікування;
 • не призначають додаткові обстеження або не мають результатів обстежень за встановленим діагнозом.

Отже, під час ЕТН виконуйте всі вимоги та робіть відповідні записи. Скарги пацієнта, дані клінічного огляду, додаткові обстеження, призначене лікування, визначені терміни, корекція лікування та подальші рекомендації мають обгрунтовувати тимчасову непрацездатність пацієнта на визначений період.

 1. Видають листок непрацездатності на робочі, а не на календарні дні

У разі захворювання чи травми на весь період тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або до встановлення групи інвалідності МСЕК видає листок непрацездатності. Його обчислюйте в календарних днях.

Листок непрацездатності видавайте в день, коли установили непрацездатність, після особистого огляду пацієнта. Зробіть відповідний запис про це в медичній документації. Ця вимога не стосується випадків лікування в стаціонарі.

Особам, які звернулися по медичну допомогу та яких визнали непрацездатними після завершення робочого дня, листок непрацездатності можете видати, за їх згодою, з наступного календарного дня.

Листок непрацездатності в амбулаторних умовах видавайте датою огляду. З наступного дня можете видавати його лише за умови, якщо пацієнт відпрацював повний робочий день. Зробіть про це відповідний запис.

Здавалося б, усе зрозуміло. Але в медичній документації трапляються записи, коли лікар видає листок непрацездатності з наступного дня, зазвичай без щоденника огляду. Найчастіше такі записи роблять лікарі, коли оглядають пацієнта в п’ятницю або в суботу напередодні вихідних. Вони відкривають листок непрацездатності з понеділка або з наступного робочого дня, а це неприпустимо.

 1. Одноосібно продовжують листок непрацездатності без представлення хворого на наступний рівень ЕТН

Під час втрати працездатності внаслідок захворювання або травми пацієнта лікар в амбулаторно-поліклінічних закладах може видавати листок непрацездатності особисто терміном до 5 календарних днів і надалі продовжити його, залежно від тяжкості захворювання, до 10 календарних днів.

Якщо непрацездатність триває понад 10 календарних днів, лікар продовжує листок непрацездатності до 30 днів спільно із завідувачем відділення. Надалі це робить ЛКК після комісійного огляду хворого з періодичністю не рідше ніж раз на десять днів, але не більше терміну, установленого для направлення до МСЕК.

Коли захворювання передбачає тривале лікування, періодичність оглядів ЛКК з продовженням листка непрацездатності може бути не рідше ніж раз на 20 днів залежно від тяжкості перебігу захворювання.

ЛКК направляє хворого для огляду до МСЕК за місцем проживання або лікування, якщо захворювання має стійкий чи необоротний характер, а також якщо хворий був звільнений від роботи протягом:

 • 4 місяців — безперервно з дня настання тимчасової непрацездатності;
 • 5 місяців у зв’язку з одним і тим самим захворюванням або його ускладненнями за останні 12 місяців;
 • 10 місяців — при захворюванні на туберкульоз.

Такі норми визначає законодавство, проте лікарі часто їх порушують. Розгляньмо кілька найпоширеніших випадків.

Приклад 1

Лікар продовжує листок непрацездатності одноосібно без представлення пацієнта на огляд завідувачем відділення в загальні терміни тимчасової непрацездатності понад 10 календарних днів.

Причина помилки — лікар неправильно підрахував загальний термін тимчасової непрацездатності.

Приклад 2

Лікар не направляє пацієнта на огляд завідувачем відділення, аби розв’язати питання щодо продовження та оформлення листка непрацездатності, якщо хворий звернувся до лікаря наступного дня або через вихідні дні після того, як закрили попередній документ, що засвідчував тимчасову непрацездатність, із позначкою «працездатний».

Причина помилки — неуважність лікаря або те, що він не знає законодавства, не враховує страховий анамнез (якщо пацієнт звернувся до іншого лікаря).

Тобто пацієнт пройшов курс лікування, його виписали до роботи. Але до роботи він не став, і наступного дня або через вихідні знов звернувся до лікаря зі скаргами на погіршення стану. У таких випадках можна продовжувати тимчасову непрацездатність лише за умови спільного огляду із завідувачем відділення.

Приклад 3

Лікар або завідувач відділення в загальні терміни тимчасової непрацездатності понад 30 календарних днів продовжує листок непрацездатності без направлення на огляд ЛКК.

Причина помилки — неуважність або те, що лікар чи завідувач відділення неправильно підрахував загальний термін тимчасової непрацездатності, не врахував страховий анамнез.

Приклад 4

Завідувач відділення, який водночас є лікарем пацієнта, одноосібно продовжує листок непрацездатності в загальні терміни понад 10 календарних днів. У цьому випадку лікар мав направити пацієнта для огляду на наступний рівень ЕТН згідно з організацією ЕТН у закладі.

Причина помилки — неуважність, недоліки організації ЕТН на рівні головного лікаря.

Приклад 5

Лікар продовжує лікування з видачею листка непрацездатності без направлення пацієнта на огляд МСЕК. Випадки, за яких ЛКК має направити хворого на огляд МСЕК, ми згадували вище.

Причина помилки — лікар неправильно підрахував загальний термін тимчасової непрацездатності та/або не врахував страховий анамнез.

Найчастіше так трапляється, коли пацієнт часто та тривало хворіє, проходить лікування в різних закладах, а страховий анамнез не збирають або збирають неправильно.

 1. Не роблять відмітки про порушення режиму

Під час ЕТН виникають ситуації, коли лікар відкрив листок непрацездатності, а пацієнт не приходить на наступний огляд або приходить в інший день, самовільно залишає відділення стаціонару, де проходить лікування, тощо. У таких випадках обов’язково внесіть до медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого відмітку про порушення пацієнтом призначеного режиму, зазначте дату й вид порушення.

Відмітку щодо порушення пацієнтом призначеного режиму можна сформулювати так:
• несвоєчасна явка на прийом до лікаря;
• алкогольне, наркотичне, токсичне сп’яніння під час лікування;
• вихід на роботу без дозволу лікаря;
• самовільне залишення закладу охорони здоров’я;
• виїзд на лікування в іншому закладі охорони здоров’я без відмітки про дозвіл виїзду;
• відмова від направлення або несвоєчасна явка на МСЕК тощо.

Таку ж відмітку внесіть і до листка непрацездатності у графу «Відмітки про порушення режиму».

Із дати порушення режиму пацієнт за рішенням комісії із соціального страхування підприємства (установи, організації) втрачає право на матеріальне забезпечення.

 1. Закривають листок непрацездатності без щоденника огляду «наперед»

З огляду на неробочий день, брак часу або лікування «в телефонному режимі» лікар у день огляду продовжує лікування пацієнта за листком непрацездатності й одночасно вносить до щоденника огляду дату виходу на роботу. Такі дії неприпустимі, оскільки лікар зобов’язаний особисто оглянути пацієнта, аби розв’язати питання щодо тимчасової непрацездатності.

 1. Неналежно оформлюють медичну документацію під час видачі дубліката листка непрацездатностік

Іноді пацієнти просять видати їм дублікат листка непрацездатності, оскільки втратили оригінал. За рішенням ЛКК закладу, у якому його видали, пацієнту видають новий листок непрацездатності з позначкою «дублікат».

Дублікат видавайте на підставі довідки з місця роботи про те, що за період тимчасової непрацездатності пацієнт не отримував виплату допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Без довідки видавати листок непрацездатності неправомірно.

Під час оформлення листка непрацездатності у верхньому правому кутку зробіть позначку «дублікат». У графі «Звільнення від роботи» одним рядком запишіть весь період непрацездатності, який мають підтвердити підписом і печаткою лікар та голова ЛКК. У медичній карті амбулаторного (стаціонарного) хворого зробіть відповідний запис із зазначенням номера дубліката.

+

 1. Відмовляють пацієнту у видачі листка непрацездатності, якщо він не погоджується проходити огляд МСЕК

Відмова в такому випадку неправомірна й не є підставою виписки на роботу, оскільки тимчасова непрацездатність триває. Якщо хворий відмовився від направлення до МСЕК або несвоєчасно прибув на експертизу без поважної причини, засвідчте факт відмови або нез’явлення відповідною позначкою про це в листку непрацездатності та в медичній карті амбулаторного (стаціонарного) хворого. У такій ситуації наслідки для пацієнта будуть такі самі, як за порушення режиму, — він утратить право на матеріальне забезпечення.

 

Маргаріта ШМЕЛЬОВА, 
заступник головного лікаря з експертизи тимчасової непрацездатності медико-санітарної частини «ПАТ Київський завод «Радар»


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru