Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
Оголошення про укладення договорів  про медичне обслуговування населення № 4 від 06 лютого 2019 року
19:51, 06 февраля 2019

Оголошення про укладення договорів  про медичне обслуговування населення № 4 від 06 лютого 2019 року


Розпочинаємо безстрокову хвилю подання заяв про укладення договорів із медичними закладами, що надають первинну медичну допомогу, із Національною службою здоров’я України. Хвиля триватиме до 20 листопаду 2019 року.

 

Нагадуємо, що НСЗУ укладає договори із медичними закладами, як комунальної, так і приватної форми власності.
Аби розпочати співпрацю за договором із НСЗУ, медичний заклад має:
— автономізуватися (обов’язкова умова для комунальних закладів);
— зареєструватися в Електронній системі охорони здоров’я;
— мати необхідне оснащення;
— подати заяву до НСЗУ;
— підписати договір.

Співпраця з Національною службою здоров’я відкриває медичним закладам нові можливості для розвитку. Трансформація системи охорони здоров’я в цілому повертає її обличчям до людей. Лікарі отримують гідну оплату праці, а пацієнти – якісні послуги, сервіс та піклування.

Офіційне оголошення про початок хвилі подання заяв вже є на сайті НСЗУ — [link]http://nszu.gov.ua/ogoloshennya-pro-ukladennya-dogovoriv[/link]

або можна ознайомитися тут:

 

Оголошення про укладення договорів 
про медичне обслуговування населення № 4 від 06 лютого 2019 року

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», пункту 6 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410, Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ) оголошує про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – договір) на умовах, викладених нижче:

Медичні послуги з програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), які повинні надаватися згідно з Договором

 • Медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги (далі – ПМД), передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504.Спеціальні умови надання медичних послуг за договором
 • Особливості реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для ПМД на 2019 рік, застосовні тарифи та коригувальні коефіцієнти, визначені [link]Порядком реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2019 рік[/link], затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1117.
 • Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах (далі – заявник), має відповідати [link]Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення[/link], з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391.Спосіб подання заяв про укладення договору
 • Заявник подає до НСЗУ заяву шляхом заповнення відповідних полів через автоматизоване робоче місце в електронній медичній інформаційній системі, у якій зареєстрований заявник.
 • Разом із заявою також необхідно подати додатки до неї, які слід прикріпити до заяви у вигляді сканованих документів за встановленими формами у форматі PDF (далі – заява та додатки).Важливо:
  Під час заповнення заяви необхідно зазначити таку інформацію:
 • прізвище, ім’я та по батькові підписанта договору зі сторони надавача та документ, на підставі якого діє такий підписант (для юридичних осіб потрібно зазначити “Статут”, для фізичних осіб-підприємців — “запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № __ (зазначити номер запису) від ___ (зазначити дату запису);
 • місця надання послуг та перелік лікарів, які надають первинну медичну допомогу у відповідному місці надання медичних послуг;
 • кількість наявного населення, яку обслуговує комунальний заклад охорони здоров’я відповідно до додатку 4 до заяви. Цей пункт стосується лише заявників, які є одним з кількох комунальних закладів охорони здоров’я, що надають ПМД в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці;
 • банківські реквізити заявника. Важливо: помилка у банківських реквізитах може призвести до необхідності проходження повторної процедури укладення договору та відтермінування оплати. Відповідальність за правильність банківських реквізитів, які автоматично будуть відображені у проекті договору, несе заявник;
 • строк дії договору. Дати строку дії договору слід заповнювати із дотриманням таких правил:
  якщо заявник подає заяву до 20 числа поточного місяця включно, то дата початку дії договору ‒ перше число місяця, наступного за місяцем подання заяви;
  якщо заявник подає заяву з 21 до останнього числа поточного місяця включно, то дата початку дії договору ‒ перше число місяця, наступного за місяцем подання заяви плюс один місяць.
  Дата закінчення строку дії договору ‒ 31 грудня 2019 року або інша дата, на розсуд заявника в межах 2019 року.
 • перелік залучених осіб (підрядників) заявника.
  Важливо: недотримання зазначених в оголошенні правил заповнення заяви може бути підставою для повернення заяви заявникові для виправлення недоліків.Строк подання заяв про укладення договору
  Строк подання заяви та додатків спливає о 18 годині 00 хвилин за Київським часом 20 листопада 2019 року. Заяви про укладення договору, у тому числі з усунутими недоліками (повторні), подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
  Зверніть увагу, заяви можуть розглядатися у строк, що не перевищує встановлений пунктами 8 та 9 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 410.Перелік додатків до заяви (форми додаються) 
 • Додаток 1. Скановані копії документів, що підтверджують повноваження особи на підписання договору від імені заявника, а саме:
  повідомлення про відповідність згідно зі встановленою формою.
 • Додаток 2. Відомості про залучених осіб (підрядників) заявника. У разі якщо залучені особи відсутні, про це необхідно вказати у додатку.
 • Додаток 3. Листи від органів місцевого самоврядування, з місцевих бюджетів яких здійснюється фінансування заявника, з переліком усіх закладів охорони здоров’я, які надають ПМД та фінансуються з цих місцевих бюджетів. Додаток 3 подається тільки комунальними закладами охорони здоров’я.
  У випадку, якщо заявник отримує фінансування на забезпечення надання ПМД з кількох місцевих бюджетів, зазначені листи подаються від усіх відповідних органів місцевого самоврядування.
 • Додаток 4. Листи від органів місцевого самоврядування, з місцевого бюджету яких здійснюється фінансування заявника, із зазначенням кількості наявного населення на території обслуговування заявника станом на 01.01.2018.
  Додаток 4 подається тільки комунальними закладами охорони здоров’я.
  Додаток 4 подається лише у випадку, якщо заявник є одним з кількох надавачів ПМД в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці.
  Сумарна кількість наявного населення на територіях обслуговування всіх заявників в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці має дорівнювати кількості наявного населення цієї адміністративно-територіальної одиниці згідно з даними Держстату.Увага:
  Додаток 1 подається окремим файлом у вигляді сканованої копії підписаного документу у форматі PDF. Додаток 1 є обов’язковим для всіх заявників, який потрібно прикріпити до заяви.
  Додатки 2, 3, 4 подаються у вигляді сканованих копій підписаних документів у форматі PDF одним файлом, який потрібно прикріпити до заяви.Важливо:
  У разі наявності технічних питань, які виникають під час заповнення електронних полів та/або подання заяви, звертайтесь до операторів електронних медичних інформаційних систем, у яких ви зареєстровані.
  У разі наявності будь-яких інших питань, які виникають під час заповнення електронних полів та/або подання заяви звертайтеся на адресу електронної пошти: info@nszu.gov.ua або за телефоном контактного центру НСЗУ 1677

[link]НСЗУ[/link]

 


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru