Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
22:26, 02 июля 2016

Щоденник лікаря форма № 039/о


Наказ Міністерства охорони здоров’я України 28 липня 2014 року № 527.

 

Втратила чинність в зв’язку з прийняттям наказу МОЗ № 157

зразок нової відомості дивитись тут: [link]Наказ МОЗ України №157[/link]

 

ВІДОМІСТЬ
обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі первинної медико-санітарної допомоги, консультації, вдома Форма первинної облікової документації № 039/о

Наказ Міністерства охорони здоров’я України 28 липня 2014 року № 527.

 

Завантажити

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
28 липня 2014 року № 527


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 960/25737

Інструкція

щодо заповнення форми первинної облікової документації № 039/о «Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі первинної медико-санітарної допомоги, консультації, вдома»

 1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 039/о «Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі первинної медико-санітарної допомоги, консультації, вдома» (далі – форма № 039/о).
 2. Форма № 039/о заповнюється лікарями всіх спеціальностей, які ведуть амбулаторний прийом та відвідування хворих удома, у поліклініках (амбулаторіях), поліклінічних відділеннях лікарень всіх профілів (у тому числі психіатричних і наркологічних), міських і сільських, які обслуговують доросле і дитяче населення, диспансерах усіх профілів, жіночих консультаціях пологових будинків та самостійних, диспансерних і поліклінічних відділеннях науково-дослідних інститутів, у госпіталях для інвалідів Великої Вітчизняної війни, на лікарських пунктах охорони здоров’я, у центрах первинної медико-санітарної допомоги (далі – ЦПМСД).
 3. Форму 039/о заповнюють також лікарі-консультанти, завідувачі відділень, лікарі денних стаціонарів, які ведуть амбулаторний прийом у поліклініці та вдома.
 4. Лікарі допоміжних відділень (кабінетів) враховують відвідування за формою № 039/о при призначенні процедур хворому і коли дослідження проводяться самим лікарем та зроблено відповідний запис у формі первинної облікової документації № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № ___», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974 (далі – форма № 025/о), або у формі первинної облікової документації № 112/о «Історія розвитку дитини № ___», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527 (далі – форма № 112/о).
 5. Форму № 039/о заповнюють також психотерапевти при проведенні групових занять: число відвідувань враховується за кількістю хворих, які перебувають у групі. Обліку підлягають відвідування лікарів, які надають медичну допомогу в спеціально виділений для амбулаторного прийому час: у разі виїздів в інші заклади охорони здоров’я (районні лікарні, дільничні лікарні і амбулаторії, фельдшерсько-акушерські пункти, ЦПМСД).
 6. Відвідування, які здійснені хворим протягом дня до одного і того самого лікаря, враховуються як одне відвідування.
 7. Профілактичні огляди дітей у дошкільних/загальноосвітніх навчальних закладах, профілактичні огляди населення включно з профілактичними медичними оглядами працівників відповідних професій, виробництв та організацій, наркологічні профілактичні огляди тощо враховуються в число відвідувань незалежно від того, чи проводяться ці огляди в поліклініці, чи безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях, за наявності відповідних записів про проведену роботу у формах первинної облікової документації: № 025/о, № 112/о, № 026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522, № 140-1/о «Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків сертифікатів про проходження наркологічного огляду», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 листопада 1997 року № 339, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за № 586/2390 (далі – форма № 140-1/о).
 8. Не заповнюють форму № 039/о лікарі станцій (відділень) швидкої медичної допомоги, лікарі військових комісаріатів, лікарі поліклінік, які консультують хворих, що перебувають на лікуванні в стаціонарі, лікарі стаціонарів, які консультують амбулаторних хворих.
 9. Не враховуються в кількість відвідувань випадки надання медичної допомоги на заняттях з фізкультури, на навчально-спортивних зборах, консультації та експертизи, які проводяться лікарсько-консультативними комісіями, відвідування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.
 10. Форму 039/о не заповнюють лікарі-стоматологи, лікарі зубні, які враховують свою роботу за спеціальними формами первинної облікової документації: № 039-2/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)», що затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527, № 039-3/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)», № 039-4/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда», що затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.
 11. Форма № 039/о заповнюється на підставі форм первинної облікової документації: № 025-4/о «Талон на прийом до лікаря», № 025-6/о «Талон амбулаторного пацієнта», № 031/о «Книга запису викликів лікарів додому», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522, Списку працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, наведеного у додатку 2 до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року         за № 846/14113, № 065/о «Медична карта хворого на венеричне захворювання      № __», № 065-1/о «Медична карта хворого на грибкове захворювання № __»,   № 081/о «Амбулаторна карта хворого на туберкульоз № __», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527, № 025/о, № 112/о, № 140-1/о та форм облікової статистичної документації:       № 128/о «Журнал обліку роботи кабінету інфекційних захворювань», № 111/о «Індивідуальна карта вагітної і породіллі», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302.
 12. Відвідування лікарів пунктів охорони здоров’я, травмпунктів, приймальних відділень стаціонарів враховуються у формі первинної облікової документації № 074/о «Журнал реєстрації амбулаторних хворих» (далі – форма № 074/о), затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974. На підставі форми № 074/о у цих закладах охорони здоров’я заповнюється форма № 039/о.
 13. Відповідно до чисел місяця у графах 1–8 форми № 039/о зазначаються відомості щодо кількості відвідувань лікарів на амбулаторному прийомі включно з профілактичними відвідуваннями, у графах 9–14 – кількість відвідувань лікарями вдома.
 14. У графі «А» зазначаються числа місяця, за який заповнюється форма № 039/о.
 15. У графі 1 зазначається загальна кількість усіх відвідувань лікарів, що ведуть амбулаторний прийом, з приводу захворювань включно з профілактичними відвідуваннями.
 16. У графі 2 вказується загальна кількість відвідувань лікарів, зроблених сільськими жителями (із графи 1).
 17. У графі 3 зазначається загальна кількість відвідувань лікарів дітьми віком 0–17 років включно (із графи 1).
 18. У графі 4 вказується загальна кількість відвідувань дітей віком 0–17 років включно, сільських жителів (із графи 3).
 19. До профілактичних відвідувань, які зазначені в графах 1–4, включаються відвідування з приводу індивідуальних і масових профілактичних медичних оглядів, наркологічних профілактичних оглядів, профілактичних щеплень; відвідування за відповідними медичними довідками перед влаштуванням на роботу, навчання, до будинків відпочинку; відвідування, які зроблені контингентом осіб з факторами ризику, що перебувають під диспансерним наглядом; відвідування вагітних при нормальному перебігу вагітності, відвідування жінок, які звернулись за направленням на аборт, з приводу контрацепції; відвідування осіб, старших за 40 років, які звернулись за підбором окулярів тощо.
 20. У випадку, коли у пацієнта, який звернувся з приводу профілактичного медичного огляду, виявлено захворювання, то відомості про нього слід зазначати, крім граф 1–4, у графах 5–8.
 21. У графах 5–8 зазначається кількість відвідувань лікарів з приводу захворювань (із графи 1) відповідно за віковими групами: у графі 5 – дорослого населення – 18 років і старше, з них у графі 6 – кількість відвідувань дорослого населення, сільських жителів; у графі 7 – кількість відвідувань з приводу захворювань дітей віком 0–17 років включно, з них у графі 8 – кількість відвідувань дітей віком 0–17 років включно, сільських жителів.
 22. До відвідувань з приводу захворювань (графи 1–8) відносяться також відвідування хворих, що звернулися з приводу закриття листка непрацездатності, отримання після хвороби довідки про дозвіл на відвідування дошкільного/загальноосвітнього навчального закладу; відвідування хворих, які перебувають під диспансерним наглядом з приводу захворювань (включно у період ремісії); відвідування хворими спеціалістів у порядку консультацій за рекомендаціями лікуючого лікаря при направленні на медико-соціальну експертну комісію; відвідування при заповненні санаторно-курортної карти тощо незалежно від того, чи виявляє певний спеціаліст патологію, чи ні.

До відвідувань з приводу захворювань включаються також  відвідування з приводу патології вагітності, абортів; направлень на аборт за медичними показаннями, відвідування після штучного аборту.

Відвідування з приводу аномалії рефракції й акомодації (крім звернень з приводу преcбіопії осіб віком від 40 років і старше), аномалії мови і слуху враховуються як відвідування, що відбулися з приводу захворювань, і вказуються у графах 1–4 та у графах 5–8.

 1. У графу 9 включається загальна кількість відвідувань лікарями хворих удома – всього (дорослих віком 18 років і старше, дітей віком 0–17 років включно).
 2. У графі 10 вказується кількість відвідувань лікарями сільських жителів вдома – всього (із графи 9).
 3. У графі 11 (із графи 9) зазначається кількість відвідувань дітей віком 0–17 років включно вдома з приводу захворювань.
 4. У графі 12 вказуються відвідування дітей віком 0–17 років включно з приводу захворювань, сільських жителів (із графи 11).
 5. У графі 13 відмічається кількість профілактичних відвідувань і патронажних відвідувань вдома дітей віком 0–17 років включно (із графи 9).
 6. У графі 14 зазначається кількість профілактичних відвідувань і патронажних відвідувань вдома дітей віком 0–17 років включно, сільських жителів (із графи 13).
 7. Форма № 039/о використовується при складанні таблиць: 2100 «Робота лікарів поліклініки (амбулаторії), диспансеру, консультації, вдома» та 2100/1 «Робота лікарів поліклініки (амбулаторії), диспансеру, консультації, вдома за спеціальностями» форми звітності № 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу за 20__ рік», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 липня 2007 року № 378, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 вересня 2007 року              за № 1009/14276.
 8. Строк зберігання форми № 039/о – 1 рік після звітного періоду.
В. о. директора Департаменту медичної допомоги                 

А. Терещенко

 


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru