Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
НСЗУ. Нова форма заяви про укладення договорів від 25 липня 2018 року.
23:53, 30 июля 2018

НСЗУ. Нова форма заяви про укладення договорів від 25 липня 2018 року.


Для підписання договору з НСЗУ потрібна нова форма.

Увага! Самі останні новини від 06.02.19 тут:

 [link]Оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення № 4 від 06 лютого 2019 року[/link]

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Матеріали до завантаження в кінці сторінки.

Оголошення про укладення договорів про медичне обслуговування населення
№ 2 від 25 липня 2018 року

Відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», пункту 6 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 410, Національна служба здоров’я України (далі – НСЗУ) оголошує про укладення договорів про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – Договір) на умовах, викладених нижче:

 • Медичні послуги з програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі — програма медичних гарантій), які повинні надаватися згідно з Договором

  Медичні послуги, пов’язані з наданням первинної медичної допомоги (далі – ПМД), передбачені Порядком надання первинної медичної допомоги, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України № 504 від 19 березня 2018 року.

 • Спеціальні умови надання медичних послуг за Договором

  Особливості реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для ПМД на 2018 рік, застосовні тарифи та коригувальні коефіцієнти, встановлені Порядком реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 року № 407. Суб’єкт господарювання, який бажає укласти договір з НСЗУ на визначених в оголошенні умовах (далі – Заявник), має відповідати Вимогам до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 391. Оптимальний обсяг практики первинної медичної допомоги на одного лікаря встановлений у Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 березня 2018 року № 504 та становить відповідно: для сімейного лікаря – 1800 пацієнтів; для терапевта – 2000; для педіатра – 900. Інша кількість може бути встановлена в Договорі відповідно до cпеціальних умов, передбачених у Додатку 1 до Договору.

 • Спосіб подання заяв про укладення Договору

  Заявник подає до НСЗУ заяву та додатки до заяви в електронній формі згідно з формами, визначеними нижче (далі – Заява та додатки).

  Важливо:
  до розгляду приймаються Заява та додатки, подані виключно в електронній формі одним файлом у форматі DOC або DOCX із накладеним електронним цифровим підписом (далі – ЕЦП). Файл із Заявою та додатками повинен бути скріплений ЕЦП керівника закладу охорони здоров’я або особи, уповноваженої ним на підписання Заяви та додатків відповідною довіреністю. При перевірці ЕЦП керівника повинні обов’язково відображатися такі реквізити:

  • код ЄДРПОУ
  • правильна назва закладу охорони здоров’я
  • ПІБ керівника.

  Якщо Заява та додатки подаються від імені ФОП, то на документ може бути накладений ЕЦП Заявника як фізичної особи. При перевірці ЕЦП ФОП повинні обов’язково відображатися такі реквізити:

  • Ідентифікаційний код
  • ПІБ заявника.

  Назва файлу повинна містити тільки код ЄДРПОУ (або РНОКПП – для ФОП) Заявника. Заява та додатки повинні бути надіслані електронним листом на адресу електронної пошти dohovir@nszu.gov.ua. Тема листа має містити слово «Заява», код ЄДРПОУ (або РНОКПП – для ФОП) та скорочену назву (або прізвище та ініціали ФОП) Заявника.

 • Строк подання Заяв про укладення Договору

  Строк подання Заяви та додатків спливає о 18 годині 00 хвилин за Київським часом 3 серпня 2018 року. Заяви про укладення договору, подані після закінчення строку подання, не розглядаються.
  З метою забезпечення можливості заявникам вчасно виправити помилки у поданих документах НСЗУ рекомендує подавати Заяви та додатки не пізніше 31 липня 2018 року.
 • Перелік додатків до Заяви (форми додаються)

  Додаток 1. Скановані копії документів, що підтверджують повноваження особи на підписання Договору від імені Заявника, а саме:

  для юридичних осіб
  • Статут;
  • Довіреність, видана суб’єктом господарювання або власником, на укладення договору з НСЗУ (за наявності);
  • Рішення власника юридичної особи про надання права уповноваженій особі підписати договір (в разі потреби – якщо в статуті є обмеження права укладати договори).
   Якщо обов’язки керівника виконує (або виконуватиме на момент підписання договору) інша уповноважена особа, то додатково подається також сканована копія відповідного наказу про призначення в. о. керівника.
  для фізичних осіб – підприємців
  • Нотаріально посвідчена довіреність, видана фізичною особою – підприємцем на укладення Договору (за потреби). Якщо довіреність не подається, то додатки для ФОП починаються з додатку 2.
  Додаток 2. Відомості про чинну ліцензію, видану Заявнику на провадження господарської діяльності з медичної практики.
  Додаток 3. Відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для надання зазначених у цьому оголошенні медичних послуг (відомості про місця надання медичних послуг та залучених осіб Заявника).
  Додаток 4. Листи від органів місцевого самоврядування, з місцевих бюджетів яких здійснюється фінансування Заявника, з переліком усіх закладів охорони здоров’я, які надають ПМД та фінансуються з цих місцевих бюджетів. Додаток 4 подається тільки комунальними закладами охорони здоров’я.
  • У випадку, якщо Заявник отримує фінансування на забезпечення надання ПМД з кількох місцевих бюджетів, зазначені листи подаються від усіх відповідних органів місцевого самоврядування.
  Додаток 5. Лист від органу місцевого самоврядування, з місцевого бюджету якого здійснюється фінансування Заявника, із зазначенням кількості наявного населення на території обслуговування Заявника станом на 01.01.2018.
  • Додаток 5 подається тільки комунальними закладами охорони здоров’я.
  • Додаток 5 подається тільки у випадку, якщо Заявник є одним з кількох надавачів ПМД в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці.

  Сумарна кількість наявного населення на територіях обслуговування всіх заявників в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці має дорівнювати кількості наявного населення цієї адміністративно-територіальної одиниці.

  Увага: якщо Ваш заклад не подає додатки 4 або 5 до заяви, то їх потрібно видалити з переліку додатків у формі заяви!

  Важливо:
  На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 407 «Про затвердження Порядку реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги на 2018 рік» договори з комунальними закладами охорони здоров’я будуть укладені до 15 серпня 2018 р. на строк з 1 жовтня по 31 грудня 2018 р.

  По роз’яснення з приводу укладення Договорів за цим оголошенням звертатися на адресу електронної пошти: info@nszu.gov.ua або за телефонами: (044) 229-92-54; (044) 221-06-82, (044) 221-06-95

Форма заяви про укладення договору та додатків до неї в форматі MS Word тут:

 

[link]Завантажити[/link]

 

Нижче наводиться текст для ознайомлення.

 

Національна служба здоров’я України

 

Заявник:

[повна назва закладу охорони здоров’я або

П.І.Б. фізичної особи – підприємця]

(далі – Заявник)

[код ЄДРПОУ / РНОКПП]

[номер телефону

робочий: ___________________

мобільний: _________________]

[адреса електронної пошти]

 

ЗАЯВА

про укладення договору

Цією заявою Заявник висловлює бажання укласти договір про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення (далі – Договір) на умовах, визначених в оголошенні про укладення договорів про медичне обслуговування населення № 2 від 25 липня 2018 року (далі – Оголошення).

Заявник підтверджує, що:

 • на момент подання цієї заяви Заявник має чинну ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та відповідає ліцензійним умовам з медичної практики;
 • Заявник надає медичні послуги, пов’язані з первинною медичною допомогою (далі – ПМД);
 • Заявник зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я (далі – Система);
 • уповноважені особи та медичні працівники, які будуть залучені до виконання Договору, зареєстровані в Системі та отримали електронний цифровий підпис (далі – ЕЦП);
 • в кожному місці надання медичних послуг Заявника станом на 1 жовтня 2018 року буде наявне матеріально-технічне оснащення, передбачене розділом І Примірного табелю матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які надають ПМД, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 26 січня 2018 року № 148;
 • установчими або іншими документами не обмежено право керівника Заявника підписувати договори від імені Заявника без попереднього погодження власника. Якщо таке право обмежено, у тому числі щодо укладання договорів, ціна яких перевищує встановлену суму, Заявник повідомить про це Національну службу здоров’я та отримає необхідні погодження від власника до моменту підписання договору зі сторони Заявника;
 • інформація, зазначена Заявником у цій Заяві та доданих до неї документах, а також інформація, внесена Заявником (його уповноваженими особами) до Системи, є повною та достовірною.

Заявник усвідомлює, що у разі зміни інформації, зазначеної Заявником у цій заяві та (або) доданих до неї документах Заявник зобов’язаний повідомити про такі зміни НСЗУ протягом трьох робочих днів з дня настання таких змін шляхом надсилання інформації про такі зміни на електронну пошту dohovir@nszu.gov.ua, з одночасним внесенням таких змін в Систему.

Заявник усвідомлює, що законодавством України передбачена відповідальність за подання недостовірної інформації органам державної влади.

Перелік документів, що додаються до Заяви:

 • Скановані копії документів, що підтверджують повноваження особи на підписання договору від імені Заявника;
 • Відомості про чинну ліцензію, видану Заявнику на провадження господарської діяльності з медичної практики;
 • Відомості про наявність матеріально-технічної бази, необхідної для надання зазначених в Оголошенні медичних послуг (відомості про місця надання медичних послуг та залучених осіб Заявника);
 • Тільки для комунальних закладів охорони здоров’я – Листи від органів місцевого самоврядування, з місцевих бюджетів яких здійснюється фінансування Заявника, з переліком усіх закладів охорони здоров’я, які надають ПМД та фінансуються з цих місцевих бюджетів.
 • Тільки для комунальних закладів охорони здоров’я, які є одним з кількох надавачів ПМД в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці – Лист від органу місцевого самоврядування, з місцевого бюджету якого здійснюється фінансування Заявника, із зазначенням кількості наявного населення на території обслуговування Заявника станом на 01.01.2018.
[Посада (відповідно до Статуту) та П.І.Б представника Заявника (або П.І.Б. фізичної особи – підприємця)] [Дата подання заяви]

 

Додаток 1.

Скановані копії документів, що підтверджують повноваження особи на підписання договору від імені Заявника

Тут потрібно розмістити скановану копію Статуту. У разі, якщо обов’язки керівника виконує інша особа, то потрібно також додати скановану копію наказу про призначення в.о. керівника. Щоб зменшити розмір файлу, використовуйте під час збереження зображень чорно-білий формат, якість зображення не більше 150 dpi. Будь ласка, видаліть цей текст перед додаванням зображень.

Додаток 2.

Відомості про чинну ліцензію, видану Заявнику
на провадження господарської діяльності з медичної практики

1. Номер та дата наказу МОЗ України про видачу ліцензії або серія та номер бланку ліцензії
2. Дата початку строку дії ліцензії
3. Строк дії ліцензії (якщо застосовно)
4. Лікарські спеціальності

 

 

 

 

 

 

Додаток 3.

Відомості про наявність матеріально-технічної бази,
необхідної для надання зазначених в Оголошенні медичних послуг
(відомості про місця надання медичних послуг та залучених осіб Заявника)

 

Частина 1. Відомості про кожне з місць надання медичних послуг Заявника.

Назва місця надання медичних послуг
Адреса місця надання медичних послуг (область, район, місто (смт, селище, село), назва вулиці, номер будинку, індекс)
Розташований в населеному пункті, якому надано статус гірського (так або ні)

Частина 2. Відомості про всіх осіб, які будуть залучені Заявником до надання медичних послуг за Договором (далі – Залучені особи), за наявності.

Залученою особою є заклад охорони здоров’я або фізична особа – підприємець, яка має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та залучена Заявником для надання медичних послуг, які Заявник не може надавати за рахунок власної матеріально-технічної бази.

Назва (ПІБ ФОП) Залученої особи Назва місця надання медичних послуг (має збігатися із назвою, зазначеною в Частині 1 Додатку 3) Види медичних послуг, які надаються Залученою особою Номер, дата укладення та строк дії договору, укладеного із Залученою особою

 

 

 

 

 

 

Додаток 4.

Листи від органів місцевого самоврядування, з місцевих бюджетів яких здійснюється фінансування Заявника з переліком усіх закладів охорони здоров’я, які надають ПМД та фінансуються з цих місцевих бюджетів.

Офіційний бланк органу місцевого самоврядування

Національна служба здоров’я України

Інформуємо, що за рахунок коштів медичної субвенції з бюджету [назва району/міста/ОТГ], код [код бюджету[1]], станом на 1 січня 2018 року здійснюється фінансування наведених нижче комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу:

№ з/п Код ЄДРПОУ Повна назва комунального закладу охорони здоров’я
1.

[Посада]                                         [Підпис, печатка]                                            [П.І.Б.]

 

 

Додаток 5.

Лист від органу місцевого самоврядування, з місцевого бюджету якого здійснюється фінансування Заявника, із зазначенням кількості наявного населення на території обслуговування Заявника станом на 01.01.2018.

Офіційний бланк органу місцевого самоврядування

Національна служба здоров’я України

Інформуємо, що станом на 01.01.2018 кількість наявного населення [назва району/міста/ОТГ] складає [кількість] осіб. Розподіл цього населення за територіями обслуговування комунальних закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, поданий нижче.

№ з/п Код ЄДРПОУ Повна назва комунального закладу охорони здоров’я Наявне населення на 01.01.2018
1.

[Посада]         [Підпис, печатка]     [П.І.Б.]

[1] Згідно з додатком № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».

 

 

Зразок заповненої форми заяви.

 

[link]Завантажити [/link]

 


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru