Воскресенье, 17 октября 2021  RSS  Напишите нам
Воскресенье, 17 октября 2021  RSS  Напишите нам
Популярно
Наказ від 31.12.2009 № 1095 «Питання організації роботи Кабінетів щеплень».
19:09, 26 января 2019

Наказ від 31.12.2009 № 1095 «Питання організації роботи Кабінетів щеплень».


З метою подальшого удосконалення організації роботи з питань імунопрофілактики населення

НАКАЗУЮ:

Затвердити:

1.1. Примірне положення про Кабінет щеплень, що додається.

1.2. Примірний Табель оснащення Кабінету щеплень, що додається.

1.3. Примірний перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення Кабінету щеплень, що додається.

1.4. Примірне положення про молодшого спеціаліста з медичною освітою Кабінету щеплень, що додається.

Міністру охорони здоров’я АР Крим, начальникам управлінь охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головному державному санітарному лікарю АР Крим, головним санітарним лікарям обласних, Київської та Севастопольської міських, на водному, залізничному, повітряному транспорті, об’єктів з особливим режимом санітарно-епідемічних станцій, керівникам лікувально-профілактичних закладів МОЗ забезпечити виконання цього наказу.

Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення довести цей наказ до відома Міністерств та відомств, в порядкуванні яких є заклади охорони здоров’я.

Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра-головного державного санітарного лікаря України — Біловола О. М, Першого заступника Міністра — Лазоришинця В. В.

Міністр В.М.Князевич

Статус: Чинний

_____________________________________________________________________________________________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

від 31.12.2009 № 1095

 

Примірне положення про Кабінет щеплень

 

І. Загальні положення

 1. Кабінет щеплень створюється, як окремий структурний підрозділ лікарняного та/або амбулаторно-поліклінічного лікувально-профілактичного закладу (далі по тексту — ЛПЗ) та діє у ЛПЗ, при медичних кабінетах дошкільних, загальноосвітніх, навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації, медичних пунктах підприємств.

Питання організації діяльності щодо щеплень покладається на заступника керівника ЛПЗ, в установленому порядку.

Кабінет щеплень може бути постійно діючим або тимчасовим.

Постійно діючий або тимчасовий Кабінет щеплень (далі – Кабінет щеплень) може створюватися у ЛПЗ незалежно від форми власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

 1. Головним завданням Кабінетів щеплень є здійснення комплексу заходів з проведення активної імунопрофілактики населення.
 2. Організація і зміст роботи Кабінету щеплень регламентується Конституцією України, Указами Президента, актами Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами Міністерства охорони здоров’я України, іншими актами та цим Положенням, тощо.
 3. Кабінет щеплень не може бути розміщений в перев’язувальних, маніпуляційних та процедурних кабінетах, а також здійснювати щеплення вдома, за виключенням лежачих хворих та/або госпіталізованих.
 4. В Кабінетах щеплень для здійснення вакцинації можуть бути задіяні медичні працівники (лікар, фельдшер, молодший спеціаліст з медичною освітою), які отримали спеціальну підготовку та володіють правилами організації і техніки проведення щеплень, туберкулінодіагностики, а також заходами надання невідкладної допомоги в разі розвитку післявакцинальних реакцій/ післявакцинальних ускладнень, що засвідчено відповідним документом про отримання такої підготовки за підписом керівника закладу, де проводилась підготовка та видається один раз на рік.

Медичний персонал, який не пройшов відповідну підготовку не допускається до проведення щеплень, туберкулінодіагностики.

 1. Кабінети щеплень обслуговують населення п’ять днів на тиждень, згідно графіку роботи ЛПЗ, затвердженого керівником. Графік роботи повинен бути розміщений на видному місці при вході до Кабінету щеплень.
 2. Функції кабінету щеплень:

— проведення профілактичних щеплень та туберкулінодіагностики;

— облік осіб, що мають тривалі медичні протипокази до проведення щеплень;

— реєстрацію та своєчасність оповіщення про випадок побічної дії (ускладнення) після застосування імунобіологічних препаратів;

— забезпечення запасу медичних імунобіологічних препаратів, видачу останніх медичним працівникам тимчасових Кабінетів щеплень;

— облік, розподіл та використання медичних імунобіологічних препаратів;

— забезпечення холодового ланцюга при транспортуванні, зберіганні та використанні медичних імунобіологічних препаратів;

— підготовка та подача заявок керівнику ЛПЗ щодо забезпечення кабінету щеплень лікарськими засобами та виробами медичного призначення для проведення щеплень, туберкулінодіагностики;

— забезпечення наявності алгоритмів надання медичної допомоги при невідкладних станах відповідно до чинних нормативів; лікарських засобів та виробів медичного призначення для надання медичної допомоги при невідкладних станах та аптечки для надання термінової медичної допомоги медичним працівникам та технічному персоналу ЛПЗ (відповідно до наказу МОЗ України від 25.05.2000 № 120) тощо;

— складання звітів щодо проведених щеплень, звітів щодо руху медичних імунобіологічних препаратів за формами державної статистичної звітності;

— аналіз виконання плану профілактичних щеплень та туберкулінодіагностики;

— сприяння роботі щодо розробки планів заходів з активної імунопрофілактики населення, в тому числі з планування профілактичних та/або додаткових щеплень сумісно з лікарями-педіатрами дільничними, лікарями-терапевтами дільничними, лікарями загальної практики/сімейний лікар, медичними працівниками дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, медичними працівниками медичних пунктів та/або кабінетів щеплень підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності , які мають ліцензію на медичну практику.

 1. Для роботи Кабінету щеплень (постійнодіючого) в ЛПЗ, де проводяться щеплення та туберкулінодіагностика, бажано передбачити два кабінети: один – для проведення туберкулінодіагностики та щеплень проти туберкульозу; інший – для інших щеплень.

У разі відсутності Кабінету щеплень для проведення туберкулінодіагностики та щеплень проти туберкульозу необхідно визначити в наявному Кабінеті щеплень дні для проведення протитуберкульозних щеплень та туберкулінодіагностики. При цьому є обов’язковим виділення окремого маркірованого столу для імунобіологічного матеріалу (вакцини БЦЖ, туберкуліну) з маркірованими ємкостями.

 1. Зберігання та використання медичних імунобіологічних препаратів в Кабінетах щеплень здійснюється у відповідності до Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку медичних імунобіологічних препаратів в Україні, затвердженого наказом МОЗ від 03.02.2006 № 48 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» та інструкції по застосуванню медичного імунобіологічного препарату.
 2. Наявна кількість медичних імунобіологічних препаратів для проведення щеплень та туберкулінодіагностики у Кабінетах щеплень не повинна перевищувати одномісячної потреби.
 3. Відповідно до СанПіН 5179-9, затверджені головним державним санітарним лікарем СРСР від 29.06.1990 р., постійно діючий Кабінет має відповідати наступним вимогам:

 

11.1. До приміщення:

— загальна площа не менше 10 кв.м.;

— сумісництво таких кабінетів з перев’язувальним, маніпуляційним, процедурним тощо забороняється;

— стіни повинні бути облицьовані плиткою та/або іншими вологостійкими матеріалами на всю висоту приміщення;

— для покриття підлоги використовувати волого непроникаючі матеріали, поверхня підлоги повинна бути гладкою, без дефектів (щілини, тріщини, отвори), стійка до миючих та дезінфікуючих розчинів;

— стеля може бути підвісною; гладкою, герметичною, стійкою до миючих та дезінфікуючих розчинів;

— приміщення повинне бути обладнане ультрафіолетовим опромінювачем з включенням назовні приміщення;

— зовнішня та внутрішня поверхня медичних меблів повинна бути гладкою, стійкою до дії миючих, дезінфікуючих та медичних засобів.

11.2. До водопостачання та каналізації:

— обов’язково повинен бути водопровід (проточна вода) та, бажано, гаряче водопостачання;

— у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання – встановлюються електроводонагрівачі (накопичувального або проточного типу) неперервної дії;

— облаштування раковинами (бажано з ліктьовими кранами), дозаторами (ліктьовими) з рідкими (антисептичними) милами та розчинами антисептиків;

— вимоги до каналізації загальні для установ, у яких проводяться щеплення.

11.3. До мікроклімату, вентиляції та повітряного середовища:

— приточно-витяжна вентиляція з механічним побудженням, кратність повітрообміну 3 по притоку, 3 по витяжці. Допускається природна загально обмінна вентиляція;

— рівень бактеріального обсемінення повинен відповідати вимогам чистих приміщень (клас Б); в 1 куб.м. повітря не повинно бути St.аureus та в 1 куб.дм. повітря не повинно бути пліснявих та дріжджових грибів;

— відносна вологість повітря не більше 60%;

— контроль за вказаними вище параметрами 1 раз на 12 місяців.

11.4. До освітлення:

— приміщення кабінету повинно мати природне освітлення;

— освітленість робочих місць повинно бути не менш як 300 люкс (джерелом світла повинні слугувати люмінесцентні лампи);

— світильники загального освітлення приміщення (на стелі) повинен мати суцільний (закритий) розсіювач.

11.5. Санітарно-гігієнічні вимоги по утриманню приміщення та забезпеченню протиепідемічного режиму:

— вологе прибирання проводиться не менше 2 раз на добу з використанням миючих та дезінфікуючих засобів;

— миття вікон – 1 раз на місяць з середини приміщення; та 1 раз на 3 місяці назовні приміщення;

— прибиральний інвентар повинен бути промаркірований та зберігатися в окремо виділеному приміщені;

— генеральне прибирання з дезінфекцією проводиться – 1 раз на тиждень;

— косметичний ремонт – за потреби, усунення наявних дефектів – негайно;

— в період ремонту кабінету його функціонування забороняється.

 

 1. У Кабінетах щеплень повинні бути документи, що забезпечують повноту, достовірність та своєчасність обліку населення, яке підлягає щепленню, туберкулінодіагностиці:
 • форма первинної облікової документації № 063/о «Карта профілактичних щеплень»;
 • форма первинної облікової документації № 064/о «Журнал обліку профілактичних щеплень»;
 • форма № 063-1/о «Карта імунізації»;
 • одна із наступних форм: № 003/о «Медична карта стаціонарного хворого форма»; № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого»;
  № 025-1/о «Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого»; № 025-3/о «Медична карта студента»;
  № 026/о «Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку)»; № 112/о «Історія розвитку дитини»
 • форма № 058/0 «Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення»;
 • форма № 6 «Звіт про контингент осіб окремих вікових груп, яким здійснено щеплення проти інфекційних захворювань, за 20___ рік»;
 • форма № 70 «Звіт про профілактичні щеплення за __________ півріччя 20__ року» (піврічна);
 • форма № 71 «Звіт про профілактичні щеплення, які проводяться за епідемічними показаннями, за __________ півріччя 20__ року» (піврічна);
 • форма № 108-0 1/0 «Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом»;
 • інструкції про застосування всіх медичних імунобіологічних препаратів на українській мові (в окремій папці);
 • журнал обліку та використання медичних імунобіологічних препаратів;
 • журнал реєстрації температури в холодильнику в _______ році;
 • журнал реєстрації роботи бактерицидної лампи;
 • журнал реєстрації генеральних прибирань;
 • план термінових заходів на випадок виникнення непередбачуваних подій в збережені «холодового ланцюга», затверджений керівником закладу.

 

ІІ. Тимчасові Кабінети щеплень

 1. Тимчасові Кабінети щеплень розгортаються ЛПЗ у медичних кабінетах ЛПЗ, медичних кабінетах дошкільних, загальноосвітніх, навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації, медичних пунктах підприємств тощо. Для забезпечення виконання функцій Кабінету створюються виїзні (мобільні) бригади.

Питання організації діяльності щодо щеплень у тимчасових Кабінетах щеплень покладається на заступника керівника ЛПЗ, в установленому порядку.

 1. Виїзна (мобільна) бригада для проведення щеплень повинна складається з одного лікаря, одного фельдшера або молодшого спеціаліста з медичною освітою та одного реєстратора.

Реєстраторами можуть бути медичні працівники, вчителі, студенти, інші добровольці. Медичний персонал, який не пройшов відповідну підготовку не допускається до проведення щеплень.

 1. Необхідна кількість персоналу і бригад для проведення щеплення розраховується із розрахунку не більше 100 щеплень на день на одну особу, що виконує щеплення.

Якщо очікуване навантаження на одну виїзну (мобільну) бригаду перевищує 100 осіб, що підлягають щепленням, слід планувати дві або більше одночасно працюючих бригад (мобільних).

 1. Тимчасові Кабінети щеплень обслуговують населення згідно окремо затвердженого керівником ЛПЗ графіку роботи. Графік роботи повинен бути розміщений на видному місці при вході до Кабінету щеплень.
 2. У тимчасових Кабінетах щеплень повинні бути документи, що перелічені у пункті 12 Розділу І цього положення.
 3. Санітарно-епідеміологічні вимоги до тимчасових Кабінетів щеплень:

— загальна площа не менше 10 кв.м.;

— обов’язково повинен бути водопровід (проточна вода) та, бажано, гаряче водопостачання;

— у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання – встановлюються електроводонагрівачі (накопичувального або проточного типу) неперервної дії;

— облаштування раковинами, дозаторами з рідкими (антисептичними) милом та розчинами антисептиків;

— приміщення кабінету повинно мати природне освітлення;

— перед розгортанням Кабінету щеплень генеральне прибирання приміщення із застосуванням дезінфекційних засобів;

— вологе прибирання проводиться не менше 2 раз на добу з використанням миючих та дезінфекційних засобів.

 

В.о. Директора Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду  

Л.М. Мухарська

 

Директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення  

Р.О. Моісеєнко

 

Директор Департаменту
організації медичної допомоги
 

М.П. Жданова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

від 31.12.2009 № 1095

 

Примірний Табель оснащення Кабінету щеплень

 

І. Примірний Табель оснащення Кабінету щеплень постійнодіючого

№№/
п/п
Найменування Мінімально
необхідна
кількість
1. Шафа для зберігання запасу медикаментів медична 1
2. Маніпуляційний столик для розміщення витратних матеріалів 1
3. Стіл медичний з маркуванням 2
4. Стіл робочий 1
5. Стіл пеленальний 1
6. Стільці 2
7. Кушетка медична 1
8. Холодильник з морозильною камерою 1
9. Сумка холодильна для перенесення вакцин 3
10. Холодоелементи 10
11. Термоконтейнер для підтримки холодового ланцюга 5
12. Опромінювач бактерицидний 1
13. Апарат дихальний ручний (Амбу) 1
14. Набір лицьових масок (різних розмірів для дітей всіх вікових груп*) 1
15. Подушка киснева 1
16. Вимірювач артеріального тиску (з набором манжеток різних розмірів для дітей всіх вікових груп*) 1
17. Фонендоскоп 1
18. Вата медична гігроскопічна, хірургічна (з розрахунку 1 грам на ін’єкцію) 100 гр
19. Джгут кровоспинний гумовий 2
20. Грілка гумова 1
21. Пузир гумовий для льоду 2
22. Системи для інфузій 3
23. Серветки марлеві медичні стерильні 10 х 16 см. 1 уп.
24. Стійка для розташування інфузійних систем 1
25. Шприци медичні одноразового застосування з голками ін’єкційні (для надання невідкладної допомоги) 1,0; 2,0; 5,0 мл по 3 шт. кожного об’єму
26. Електровідсмоктувач * 1
27. Таблиця надання первинної допомоги при невідкладних станах, які можуть розвинутись після застосування імунобіологічних препаратів 1
28. Лоток медичний 1
29. Лоток ниркоподібний 5
30. Ножиці 2
31. Пластир бактерицидний 1
32. Пінцет анатомічний 2
33. Пінцет хірургічний 2
34. Рушники 6
35. Рушники паперові одноразові 2 рулони

 

36. Пелюшки 10
37. Простирадло 2
38. Рукавички хірургічні гумові з розрахунку по числу осіб, що щеплю-ються + 25%)
39. Лінійка прозора (для вимірювання результатів туберкулінової проби) 1
40. Термометри медичні максимальні скляні 10
41. Термометри для вимірювання температури повітря 1
42. Термометри для вимірювання температури в холодильниках 2
43. Гігрометр для вимірювання вологості приміщення 1
44. Шприци медичні одноразового застосування з голками ін’єкційні 1,0; 2,0 з розрахунку по числу осіб, що щеплю-ються + 25%)
45. Шпатель одноразовий або багаторазовий стерильний 2
46. Ємкість для знезараження термометрів 1
47. Ємкість для знезараження використаних розхідних матеріалів 2
48. Коробки для безпечної утилізації шприців 2
49. Голкодеструктор 1
50. Умивальник 1
51. Відро педальне з кришкою 1
52. Мило (рідке*), мило в одноразовій розфасовці 1
53. Антисептик для обробки шкіри рук 1
54. Комп’ютер* 1
55. Аптечка для надання термінової медичної допомоги медичним працівникам та технічному персоналу лікувально-профілактичних закладів (відповідно до наказу МОЗ від 25.05.2000 № 120) 1

* бажано

ІІ. Примірний табель оснащення Кабінету щеплень тимчасового

№№/
п/п
Найменування Мінімально
необхідна
кількість
1) Раковина або умивальник 1
2) Стіл  робочий 1
3) Стільці 4
4) Маніпуляційний столик для розміщення витратних матеріалів 1
5) Кушетка медична* 1
6) Сумка холодильна для перенесення вакцин 2
7) Холодоелементи 10
8) Термоконтейнер для підтримки холодового ланцюга 5
9) Апарат дихальний ручний (Амбу) 1
10) Набір лицьових масок (різних розмірів для дітей всіх вікових груп*) 1
11) Подушка киснева 1
12) Вимірювач артеріального тиску (з набором манжеток різних розмірів для дітей всіх вікових груп*) 1

 

13) Фонендоскоп 1
14) Вата медична гігроскопічна, хірургічна (з розрахунку 1 грам на ін’єкцію) 100 гр
15) Джгут кровоспинний гумовий 2

 

16) Грілка гумова 1
17) Пузир гумовий для льоду 2
18) Системи для інфузій 3
19) Серветки марлеві медичні стерильні 10 х 16 см. 1 уп.
20) Стійка для розташування інфузійних систем 1
21) Шприци медичні одноразового застосування з голками ін’єкційні (для надання невідкладної допомоги) 1,0; 2,0; 5,0 мл по 3 шт. кожного об’єму
22) Електровідсмоктувач * 1
23) Таблиця надання первинної допомоги при невідкладних станах, які можуть розвинутись після застосування імунобіологічних препаратів 1
24) Лоток медичний 1
25) Лоток ниркоподібний 5
26) Ножиці 2
27) Пластир бактерицидний 1
28) Пінцет анатомічний 2
29) Пінцет хірургічний 2
30) Рушники 6
31) Рушники паперові одноразові 2 рулони
32) Простирадло 2
33) Рукавички хірургічні гумові з розрахунку по числу щеплю вальних + 25%)
34) Лінійка прозора (для вимірювання результатів туберкулінової проби) 1
35) Термометри медичні максимальні скляні 10
36) Термометри для вимірювання температури повітря 1
37) Шприци медичні одноразового застосування з голками ін’єкційні 1,0; 2,0; з розрахунку по числу щеплю вальних + 25%
38) Шпатель одноразовий або багаторазовий стерильний 2
39) Ємкість для знезараження термометрів 1
40) Ємкість для знезараження використаних розхідних матеріалів 2
41) Коробки для безпечної утилізації шприців 2
42) Голкодеструктор 1
43) Відро педальне з кришкою 1
44) Мило (рідке*) або мило в одноразовій розфасовці 1
45) Антисептик для обробки шкіри рук 1
46) Аптечка для надання термінової медичної допомоги медичним працівникам та технічному персоналу лікувально-профілактичних закладів (відповідно до наказу МОЗ від 25.05.2000 № 120) 1

* бажано

В.о. Директора Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду  

Л.М. Мухарська

 

Директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення  

Р.О. Моісеєнко

 

Директор Департаменту
організації медичної допомоги
 

М.П. Жданова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

від 31.12.2009 № 1095

 

Примірний Перелік лікарських засобів Кабінету щеплень

 

  Перелік Кількість (шт.)
1. Адреналіну гідротартрат 0,18% 3 амп
2. Атропін 0,1% 3 амп
3. Вентолін, сальбутамол або аналог 3 амп.
4. Гідрокортизон 0,25% (25 мг у 1 мл) або преднізолон 0,3% (30 мг у 1 мл) 3 амп
5. Дозований інгалятор β-агоністу альбутеролу 1
6. Діфенгідрамін (димедрол) 0,1% 3 амп.
7. Еуфілін 2,0% або 2,4% 3 амп.
8. 0,9% розчин хлориду натрію по 200,0 мл. 1 фл.
9. 0,9% розчин хлориду натрію по 5,0 мл. 3 амп.
10. Розчин спиртовий для зовнішнього використання 70% 1 фл.
11. Розчин аміаку для зовнішнього застосування, водний 10 % по 40 мл у флаконах 1 фл.

 

Директор Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення  

Р.О. Моісеєнко

 

Директор Департаменту
організації медичної допомоги
 

М.П. Жданова

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

від 31.12.2009 № 1095

 

 

Примірне положення про молодшого спеціаліста з медичною освітою Кабінету щеплень

 

 1. Загальні положення

 

 1. На посаду молодшого спеціаліста з медичною освітою Кабінету щеплень призначається особа, що пройшла навчання по проведенню щеплень, туберкулінодіагностики населенню.
 2. Молодший спеціаліст з медичною освітою Кабінету щеплень призначається на посаду і звільняється керівником ЛПЗ.
 3. Молодший спеціаліст з медичною освітою Кабінету щеплень підпорядковується безпосередньо головній медичній сестрі ЛПЗ.
 4. У своїй роботі молодший спеціаліст з медичною освітою Кабінету щеплень керується інструкціями і правилами, установленими для організації Кабінету щеплень, а також наказами, розпорядженнями і вказівками керівника ЛПЗ, заступника керівника ЛПЗ, керівника відповідного структурного підрозділу і цим положенням.

 

 1. Функціональні обов’язки молодшого спеціаліста з медичною освітою Кабінету щеплень

 

Обов’язками молодшого спеціаліста з медичною освітою Кабінету щеплень є:

 1. Проведення щеплень, туберкулінодіагностики населення за призначенням лікарів.
 2. Дотримання правил проведення щеплень і правил безпечної імунізації.
 3. Дотримання у Кабінеті щеплень санітарно-епідеміологічних вимог.
 4. Надання долікарської медичної допомоги при невідкладних станах.
 5. Надання невідкладної допомоги пацієнту за призначеннями та вказівками лікаря на випадок побічної дії (ускладнення) після застосування імунобіологічного препарату.
 6. Ведення облікової документації щодо реєстрації проведених щеплень, туберкулінодіагностики і використаних імунобіологічних препаратів у відповідних статистичних формах (із зазначенням дати, виду щеплень, дози і серії тощо).
 7. Ведення обліку осіб, що мають тривалі медичні протипокази до проведення щеплень;
 8. Реєстрація та своєчасне оповіщення про випадок побічної дії (ускладнення) після застосування медичних імунобіологічних препаратів.
 9. Підготовка заявок керівнику ЛПЗ щодо забезпечення кабінету щеплень медичними імунобіологічними препаратами, лікарськими засобами та виробами медичного призначення для проведення щеплень, туберкулінодіагностики.
 10. Забезпечення обліку, розподілу та використання медичних імунобіологічних препаратів.
 11. Забезпечення запасу медичних імунобіологічних препаратів, видачу останніх медичним працівникам Кабінетів щеплень тимчасових.
 12. Забезпечення умов дотримання холодового ланцюга при транспортуванні, зберіганні та використанні медичних імунобіологічних препаратів;
 13. Забезпечення наявності та дотримання алгоритмів надання медичної допомоги при невідкладних станах відповідно до чинних нормативів; лікарських засобів та виробів медичного призначення для надання медичної допомоги при невідкладних станах та аптечки для надання термінової медичної допомоги медичним працівникам та технічному персоналу ЛПЗ (відповідно до наказу МОЗ України від 25.05.2000 № 120) тощо;
 14. Складання звітів щодо проведених щеплень, звітів щодо руху медичних імунобіологічних препаратів за формами державної статистичної звітності;
 15. Проведення аналізу виконання плану профілактичних щеплень та туберкулінодіагностики.
 16. Сприяння роботі щодо розробки планів заходів з активної імунопрофілактики населення, в тому числі з планування профілактичних та/або додаткових щеплень сумісно з лікарями-педіатрами дільничними, лікарями-терапевтами дільничними, лікарями загальної практики/сімейний лікар, медичними працівниками дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, медичними працівниками медичних пунктів та/або кабінетів щеплень підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності , які мають ліцензію на медичну практику.
 17. Формування картотеки форм 063/о населення, що знаходиться на обліку в ЛПЗ та своєчасне їх заповнення.
 18. Проведення контролю заповнення форми 063/о разом з молодшими спеціалістами з медичною освітою ЛПЗ та навчальних закладів 2 рази на рік.
 19. Дотримання правил безпечної утилізації медичних відходів.
 20. Складання звіту про використання імунобіологічних препаратів для надання в територіальну СЕС.
 21. Координація діяльності з медичними працівниками територіальних навчальних закладів.
 22. Проходження щороку навчання щодо особливостей організації та техніки проведення щеплень і туберкулінодіагностики.

 

III. Права молодшого спеціаліста з медичною освітою Кабінету щеплень

 

Молодший спеціаліст  з медичною освітою Кабінету щеплень має право:

 1. Вносити пропозиції керівництву ЛПЗ з питань організації роботи Кабінету щеплень, забезпечення необхідними імунобіологічними препаратами, розхідними матеріалами, лікарськими засобами, медичним та немедичним оснащенням.
 2. Підвищувати свою професійну кваліфікацію і проходити атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії у встановленому порядку.

 

 1. Відповідальність молодшого спеціаліста з медичною освітою Кабінету щеплень

 

Молодший спеціаліст з медичною освітою Кабінету щеплень несе відповідальність за:

 1. Дотримання техніки безпеки при проведенні щеплень та туберкулінодіагностики з дотриманням правил асептики й антисептики і санітарно-епідеміологічного режиму.
 2. Зберігання і ефективне використання імунобіологічних препапратів відповідно до вимог діючого законодавства і наявного устаткування.
 3. Своєчасне і правильне заповнення медичної документації.

 

Директор Департаменту
материнства, дитинства та
санаторного забезпечення
Р.О. Моісеєнко

 

 

 

Директор Департаменту
організації медичної допомоги
 

М.П. Жданова

 

[link]Скачать додатки до наказу 1095[/link]

 

 


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2021 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru