Суббота, 29 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 29 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
Наказ МВС/МОЗ/ГП України від 29.09.2017 №807/1193/279
22:23, 10 января 2018

Наказ МВС/МОЗ/ГП України від 29.09.2017 №807/1193/279


Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини.

Об утверждении Порядка взаимодействия между органами и подразделениями Национальной полиции, заведениями здравоохранения и органами прокуратуры Украины при установлении факта смерти человека.

05.12.2017 року вступив в дію наказ МВС/МОЗ/ГП України від 29.09.2017 №807/1193/279 яким встановлюється порядок взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини.

На цій сторінці розміщено для ознайомлення текст наказу та  ВИСНОВОК ( в кінці сторінки)  щодо ненасильницької смерті людини за місцем проживання.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.09.2017  № 807/1193/279
 

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2017 р.
за № 1299/31167

Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини

Відповідно до статті 238 Кримінального процесуального кодексу України, статей 7172Основ законодавства України про охорону здоров’я, з метою врегулювання порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини та приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЄМО:

 1. Затвердити Порядок взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини, що додається.
 2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України, Генеральної прокуратури України від 28 листопада 2012 року № 1095/955/119«Про затвердження Порядку взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров’я та прокуратури України при встановленні факту смерті людини», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2106/22418.
 3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Національної поліції України, заступника Міністра охорони здоров’я України та заступника Генерального прокурора України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
Міністр
внутрішніх справ України
А.Б. Аваков
В.о. Міністра охорони
здоров’я України
У.Н. Супрун

 

Генеральний прокурор Ю.В. Луценко
Міністр
внутрішніх справ України
А.Б. Аваков
В.о. Міністра охорони
здоров’я України
У.Н. Супрун

 

Генеральний прокурор Ю.В. Луценко
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства охорони
здоров’я України,
Генеральної прокуратури
України
29.09.2017  № 807/1193/279
 

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2017 р.
за № 1299/31167

ПОРЯДОК 
взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини

 1. Загальні положення
 2. Цей Порядок визначає механізм взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України під час перевірки обставин смерті людини.
 3. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають такі значення:

насильницька смерть — смерть від механічних ушкоджень (дія тупих предметів, у тому числі транспортна травма, падіння з висоти, дія гострих предметів, вогнепальної зброї), асфіксії, дії крайніх температур, електричного струму, променевої енергії, низького та високого атмосферного тиску, отруєнь тощо;

підозра на насильницьку смерть — сукупність обставин, які дають підстави вважати, що смерть людини могла настати внаслідок механічних ушкоджень (дія тупих предметів, у тому числі транспортна травма, падіння з висоти, дія гострих предметів, вогнепальної зброї), асфіксії, дії крайніх температур, електричного струму, променевої енергії, низького та високого атмосферного тиску, отруєнь тощо, зокрема раптова смерть, за нез’ясованих обставин, за наявності тілесних ушкоджень тощо;

смерть за місцем проживання — смерть, яка настала в приміщенні (усіх його складових частинах), яке знаходиться у власності або користуванні особи (за винятком санаторно-курортних закладів та готелів) та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також на присадибній земельній ділянці, прилеглій до приватного будинку.

 1. Порядок дій працівників закладів охорони здоров’я
 2. Працівники закладів охорони здоров’я у разі надходження повідомлення про смерть людини негайно повідомляють органи та підрозділи Національної поліції за телефоном екстреного виклику (102) про кожен випадок установлення ними факту смерті людини незалежно від місця її настання, у тому числі породіль та новонароджених дітей, за винятком смерті від захворювань у закладах охорони здоров’я.
 3. У випадках повідомлення органів та підрозділів Національної поліції про смерть людини за наявності ознак насильницької смерті або підозри на таку до приїзду працівників поліції на місце події працівникам закладів охорони здоров’я забороняється порушувати обстановку за місцезнаходженням трупа, переміщати його, дозволяти такі дії присутнім на місці події особам, у тому числі родичам померлих, видавати лікарське свідоцтво про смерть за формою № 106/оабо фельдшерську довідку про смерть за формою № 106-1/о, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024 (далі — наказ № 545).
 4. У разі смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку на місце події виїжджає лікар, а у випадках, передбачених наказом № 545, фельдшер закладу охорони здоров’я, який констатує факт смерті, проводить огляд трупа, за результатами якого інформує органи та підрозділи Національної поліції та адміністрацію закладу охорони здоров’я, що забезпечує потреби населення у медичному обслуговуванні на відповідній території, про можливість встановлення причини смерті без патологоанатомічного розтину та видачі лікарського свідоцтва про смерть (фельдшерської довідки про смерть).
 5. У разі смерті людини поза межами закладів охорони здоров’я, коли лікарське свідоцтво про смерть (фельдшерську довідку про смерть) було видано без патологоанатомічного розтину, лікар (фельдшер) закладу охорони здоров’я, який видав зазначене(у) у пункті 2 цього розділу свідоцтво (довідку), надсилає до органу та підрозділу Національної поліції, на території обслуговування якого знаходиться заклад охорони здоров’я, копію лікарського свідоцтва про смерть (фельдшерської довідки про смерть), завірену печаткою цього закладу охорони здоров’я, упродовж трьох днів з дати констатації факту смерті (за винятком смерті від захворювань у закладах охорони здоров’я).

III. Порядок дій працівників бюро судово-медичної експертизи

 1. Огляд трупа слідчим, прокурором проводиться за обов’язкової участі судово-медичного експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта. (за винятком випадків, передбачених пунктом 3розділу II цього Порядку);
 2. Працівники бюро судово-медичної експертизи:

проводять розтин трупа впродовж доби з моменту його надходження до бюро судово-медичної експертизи;

надають протягом трьох діб слідчому або прокурору, який направив труп для проведення експертизи, копію лікарського свідоцтва про смерть;

проводять за призначенням слідчого, прокурора судово-медичну експертизу трупа з усіма необхідними лабораторними дослідженнями та у строк не більше одного місяця складають висновок експерта;

надсилають висновок експерта слідчому або прокурору, який направив труп для проведення експертизи, протягом трьох діб після його складання;

письмово інформують слідчого або прокурора, який направив труп на розтин, про перевищення строків проведення судово-медичної експертизи та надання висновку експерта;

видають труп з письмового дозволу прокурора, який надається прокурором негайно після проведення судово-медичного розтину трупа та відібрання необхідних зразків з метою здійснення лабораторних досліджень.

 1. Порядок дій уповноважених працівників органів та підрозділів Національної поліції
 2. Уповноважені працівники органів та підрозділів Національної поліції:

здійснюють реєстрацію в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, форма якого наведена у додатку 2 до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої наказом МВС від 06 листопада 2015 року № 1377, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1498/27943, повідомлень про факт смерті людини, у тому числі повідомлень, що надійшли від закладів охорони здоров’я;

виїжджають негайно при надходженні повідомлення про факт смерті людини за місцем її проживання без ознак насильницької смерті або підозри на таку відповідно до пункту 3 розділу II цього Порядку на місце події разом з лікарем, а у випадках, передбачених наказом № 545, — з фельдшером та за необхідності — з іншими спеціалістами;

за результатами огляду трупа, після з’ясування обставин смерті та за відсутності ознак насильницької смерті чи підозри на таку складають висновок щодо ненасильницької смерті людини за місцем проживання (далі — Висновок), форма якого наведена у додатку до цього Порядку, до якого додаються фотознімки трупа та місця його виявлення.

 1. У разі надходження повідомлення про факт насильницької смерті людини чи підозри на таку або встановлення таких фактів під час огляду трупа (частини трупа) людини, що померла раптово або при нез’ясованих обставинах, а також трупа невстановленої особи на місце події виїжджають слідчо-оперативна група, працівники Експертної служби МВС та судово-медичний експерт або лікар, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного експерта, та за необхідності інші спеціалісти.
 2. Про факт насильницької смерті людини невідкладно повідомляється прокурор. У таких випадках слідчий, прокурор проводять огляд місця події та трупа в порядку, передбаченому статтями 237238Кримінального процесуального кодексу України, з обов’язковим застосуванням фотозйомки (за необхідності — відеозйомки) і складанням схеми (плану, креслення) оглянутого місця.
 3. Відомості, які містяться в повідомленнях про факти насильницької смерті людини, підозри на таку, підлягають унесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
 4. Обов’язково направляють для проведення судово-медичної експертизи трупи (частини  трупів) людей:

з ознаками насильницької смерті або підозри на таку смерть;

смерть яких настала раптово або при нез’ясованих обставинах;  смерть яких настала поза місцем їхнього проживання;

особу яких не встановлено.

 1. Транспортування трупа людини з ознаками насильницької смерті чи підозри на таку до бюро судово-медичних експертиз здійснюється в установленому законодавством порядку обов’язково в супроводі працівника поліції.

У випадку смерті у закладі охорони здоров’я організація доставки трупа до моргу покладається на керівника цього закладу.

 1. Висновок в обов’язковому порядку погоджується з керівниками слідчого підрозділу та іншого структурного підрозділу Національної поліції України, в якому працює посадова особа, яка його склала, та затверджується керівником територіального органу поліції у строк не пізніше семи днів з дати надходження повідомлення про смерть людини після перевірки якості та повноти складання Висновку. При виявленні недоліків Висновок повертається посадовій особі, яка його склала, для їх усунення та в установленому цим пунктом порядку подання для повторного погодження та затвердження.
 2. Погоджені та затвердженні Висновки зберігаються в підрозділі, визначеному керівником територіального органу Національної поліції України.
Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу Міністерства
внутрішніх справ України
В.Є. Боднар
В.о. директора  Медичного
департаменту Міністерства
охорони здоров’я України
А.О. Гаврилюк

 

Начальник Департаменту
нагляду за додержанням
законів у кримінальному
провадженні та координації
правоохоронної діяльності
Генеральної
прокуратури України
В.В. Бедриківський
Додаток
до Порядку взаємодії між органами
та підрозділами Національної поліції,
закладами охорони здоров’я та органами
прокуратури України при встановленні
факту смерті людини
(пункт 1 розділу IV)

 

Джерело наказу — http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1299-17.

Завнатажити додаток до наказу №807 безкоштовно:

ВИСНОВОК 

 

щодо ненасильницької смерті людини за місцем проживання

Повязані матеріали — Лікарське свідоцтво про смерть  форма № 106/о Наказ МОЗ України від 08. 08. 2006 № 545.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток
до Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини
(пункт 1 розділу IV)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ______________________________ ________________________________________ (найменування підрозділу, органу Національної поліції)
________________________________________
________________________________________ (спеціальне звання)
________________________________________ (прізвище, ініціали)
________________________________________
«___» ___________20___ року

ВИСНОВОК
щодо ненасильницької смерті людини за місцем проживання

місто (село)___________________ «___» __________20___ року

Час складання з ___ год. ____ хв. до ____ год. ____ хв.

_____________________________________________________________________________________
(П.І.Б., посада працівника підрозділу Національної поліції, який склав висновок)
_____________________________________________________________________________________
за участю ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(П.І.Б., посада лікаря (фельдшера), який констатував смерть)

склали цей висновок про те, що «___»__________20___ року до_______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________
(до якого органу, від кого, яким чином)
______________________________________________________________________________________________________
надійшло повідомлення про виявлення трупа ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(П.І.Б., дата народження, місце проживання)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Документ, що підтверджує особу людини, яка померла/загинула ____________________________
_____________________________________________________________________________________
(вид документа, серія, номер, дата, ким виданий)

Висновок складено ____________________________________________________________________
(метеорологічні умови (дощова/снігова/сонячна/хмарна/ясна погода),
_____________________________________________________________________________________
час доби (день/ніч/ранок/вечір), освітлення (природне/штучне) тощо)
при температурі повітря __________оС із застосуванням фотографування _____________________
_____________________________________________________________________________________

Відомості про отримання дозволу на вхід до житла ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(П.І.Б. особи, з дозволу якої здійснено вхід до житла для зовнішнього огляду трупа)
__________________
(підпис)

УСТАНОВЛЕНО:
Місце виявлення трупа знаходиться _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(адреса (вулиця, № будинку, квартири))
_____________________________________________________________________________________
Обстановка на місці виявлення трупа_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(не порушена/порушена (ознаки порушення))
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поза і положення трупа на місці події_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(лежить на спині/животі/боці, сидить тощо)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ложе трупа (ділянка підлоги або ґрунту під трупом, їх покриття) _____________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Одяг трупа _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(взуття, перелік предметів одягу, правильність одягнення, стан одягу, наявність пошкоджень, забруднень тощо)
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опис трупних явищ __________________________________________________________________
(ступінь закляклості, трупні плями, гнилісне розкладання тощо) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наявність на місці виявлення трупа, його тілі чи одязі слідів біологічного походження (кров, сперма, слина тощо), документів __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Тілесні ушкодження на трупі (вид, характер, локалізація) ___________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наявність виділень з природних отворів тіла ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про особу, яка виявила труп, та її пояснення про обставини смерті __________________
_____________________________________________________________________________________
(П.І.Б., дата народження, місце проживання, адреса)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відомості про близьких осіб та їх пояснення про обставини смерті
_____________________________________________________________________________________
(П.І.Б., дата народження, ступінь споріднення, місце проживання, адреса)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Відомості щодо лікування хворого, дата його останнього огляду лікарем, наявність захворювань _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Причина смерті, установлена лікарем (фельдшером) _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________
(підпис лікаря (фельдшера))

Відомості про видачу лікарського свідоцтва про смерть (фельдшерської довідки про смерть) _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(№, дата видачі)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

До висновку додаються фотознімки трупа та місця його виявлення.

Висновок прочитаний _______________________________________________, записано правильно.
(П.І.Б.)
Заяви та зауваження осіб, присутніх при складанні висновку ________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Присутні:____________________________________________________________________________
(підпис, П.І.Б.)
_____________________________________________________________________________________
(підпис, П.І.Б.)
_____________________________________________________________________________________
(підпис, П.І.Б.)
Лікар (фельдшер)_____________________________________________________________________
(підпис, П.І.Б.)
Посадова особа, яка склала висновок ____________________________________________________
(посада, підпис, П.І.Б.)

ПОГОДЖЕНО
Начальник слідчого підрозділу
Національної поліції
________________________
ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу (відділення, сектору)
Національної поліції
__________________________________
(підпис) (підпис)

 


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru