Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
22:38, 01 ноября 2017

Наказ МОЗ України № 427 від 11.05.2016. Штатний розклад центрів ПМСД, амбулаторій, ФП, кабінету телемедицини, екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.


Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23.02.2000 № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я»

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.10.2015 № 681 «Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров’я» та з метою забезпечення формування штатних розписів закладів охорони здоров’я виходячи з виконуваних функцій та обсягу медичної допомоги

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2000 року № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я», що додаються.
 2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства охорони здоров’я України:

від 07.12.2012 № 1018 «Про затвердження примірних штатних нормативів центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;

від 21.08.2014 № 585 «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів.

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату Василишина Р.Й.

В.о. Міністра    В. ШАФРАНСЬКИЙ

Наказ втратив чинність (у зв’язку з втратою чинності наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2000 року N 33 згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 вересня 2016 року N 928).

Але ним можна користуватись довідково з урахуванням наказу № 928

 [link]ТУТ[/link]

та Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010.

 [link]Класифікатор професій[/link]

Для довідки можна ознайомитись тут:

[link]НАКАЗ від 23 лютого 2000 року N 33 Про примірні штатні нормативи закладів охорони здоров’я [/link]

 

Завантажити наказ № 427 з додатками:

 

 

Завантажити

 

 

Документи, що змінюються даним документом

Наказ МОЗ України від 21.08.2014 № 585 «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його структурних підрозділів»

Наказ МОЗ України від 07.12.2012 № 1018 «Про затвердження примірних штатних нормативів центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

Наказ від 23.02.2000 № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров’я» (із змінами)

 

Джерело наказу: //www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20160511_0427.html

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 11.05.2016 №  427

Зміни

до наказу Міністерства охорони здоров’я України

від 23 лютого 2000 року № 33

 

 1. Назву наказу викласти у такій редакції:

«Про примірні штатні нормативи закладів охорони здоров’я».

 1. У пункті 1 наказу:

у абзаці першому слова «штатні нормативи та типові штати» замінити словами «примірні штатні нормативи»;

доповнити новими абзацами такого змісту:

«центрів первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та їх структурних підрозділів (додаток 53);

центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (станції швидкої медичної допомоги (додаток 54);

кабінетів телемедицини у закладах охорони здоров’я (додаток 55).».

 1. У тексті наказу та додатків до нього слова «середній медичний персонал» в усіх відмінках замінити словами «фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою» у відповідному відмінку.
 2. Пункт 2 наказу викласти у такій редакції:

«2. Примірні штатні нормативи мають рекомендаційний характер.

Штатний розпис закладу охорони здоров’я визначається керівником такого закладу і затверджується за його поданням головним розпорядником бюджетних коштів. Штатний розпис формується залежно від обсягу медичної допомоги, що надається таким закладом охорони здоров’я.

Керівник закладу охорони здоров’я у разі виробничої необхідності має право у межах загальної штатної чисельності та фонду оплати праці закладу, доведеного лімітними довідками на відповідний період, змінювати штати окремих структурних підрозділів або вводити посади, не передбачені примірними штатними нормативами для даного закладу.

При цьому не допускати введення посад таких найменувань, що не передбачені Національним класифікатором професій України ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327, діючими номенклатурами лікарських посад та посад молодших спеціалістів з медичною освітою».

 1. Пункт 3 наказу викласти у такій редакції:

«У разі організації закладів охорони здоров’я, для яких не передбачені примірні штатні нормативи цим наказом, штатні розписи для них затверджуються за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України.».

 1. Пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Штатна чисельність працівників, яка підлягає затвердженню за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці, доведеним у бюджетних призначеннях на оплату праці, у порядку встановленому пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228.

 1. Підпункт 6.1 наказу викласти у такій редакції:

«6.1. Формувати штати працівників закладів залежно від обсягу медичної допомоги, що надається таким закладом охорони здоров’я з дотриманням вимог п. 5 цього наказу.».

 1. Підпункт 7.1 наказу викласти у такій редакції:

«7.1. Формувати штати працівників закладів залежно від обсягу медичної допомоги, що надається таким закладом охорони здоров’я з дотриманням вимог п. 5 цього наказу.».

 1. У назвах додатків:

1 — 8, 10 — 44, 47 — 52 перед словами «Штатні нормативи» доповнити словом «Примірні»;

9 перед словами «Лікарський персонал та професіонали» доповнити  словами «Примірні штатні нормативи»;

45 та 46 слово «Типові» замінити словом «Примірні»;

 1. У додатку 31 розділ III, виключити.
 2. У додатку 46:

у тексті додатку слова «начальник штабу цивільної оборони» в усіх відмінках замінити словами «фахівець з питань цивільного захисту» у відповідному відмінку;

назву розділу 5 викласти у такій редакції:

«Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (станції швидкої медичної допомоги)».».

 

Директор Департаменту фінансово —

ресурсного забезпечення

Міністерства охорони здоров’я України                                    В. Якубівський

 

Директор Медичного департаменту

Міністерства охорони здоров’я України                                    В. Кравченко


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru