Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства
0:44, 04 августа 2018

Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства


Оновлена версія. 2018 рік.

Схвалено
Робочою групою
з питань реформи фінансування
сфери охорони здоров’я України
від 14 лютого 2018 року

Зміст

ЗМІСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Робоча група з розробки Методичних рекомендацій: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
РЕЗЮМЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1. СТВОРЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ВНАСЛІДОК ПЕРЕТВОРЕННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1 Спрощення процедури перетворення у зв’язку із введенням у дію
Закону про автономізацію . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2 Порядок ініціювання включення до порядку денного сесії відповідної ради
питання щодо перетворення закладу охорони здоров’я у КНП . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3 Алгоритм перетворення ЗОЗ із бюджетної установи
у комунальне некомерційне підприємство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.4 Юридичні аспекти та особливості перетворення… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4.1. Яка має бути повна та скорочена назва КНП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4.2. Статутний капітал КНП та порядок його формування . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4.3. Особливості положень Статуту КНП
(щодо формування штатного розкладу, оплати праці,
предмету діяльності) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4.4. Повноваження комісії з перетворення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.4.5. Порядок формування та затвердження передавального акту . . . . . . . . . . 21
1.4.6. Призначення керівника КНП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.4.7. Отримання ліцензії після перетворення в КНП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4.8. Акредитація КНП після його перетворення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.4.9. Наглядова рада (коли має створюватись та порядок її створення) . . . . . . 24
1.4.10. Спостережна рада (в яких випадках є обов’язковою, повноваження) . . . 25
1.4.11. Опікунська рада (порядок формування та повноваження) . . . . . . . . . . . . 28
1.4.12. Особливості закриття та відкриття рахунків
в органах Державної казначейської служби України.
Варіанти дій щодо переведення коштів
зі спеціального реєстраційного рахунку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.5 Варіанти вирішення кадрових питань
щодо працівників реорганізованого ЗОЗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
1.5.1. Продовження трудових відносин на попередній посаді . . . . . . . . . . . . . . 30
1.5.2. Переведення працівника на іншу посаду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.5.3. Звільнення працівника за скороченням . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КНП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.1 Управління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.1.1. Повноваження керівника щодо розпорядження майном КНП,
в тому числі нерухомістю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.1.2. Чи потрібно переукладати угоди, які були укладені КЗ та є діючими? . . . 36
2.2 Персонал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2.1. Рекомендації щодо організації оплати праці
персоналу комунального некомерційного підприємства . . . . . . . . . . . . . 36
2.2.2. Чи буде заробітна плата після зміни бюджетної установи в КНП
розраховуватися незахищеною статтею?……………………….39
2.2.3. Яку максимальну заробітну плату має встановлювати КНП? . . . . . . . . . . . 39
2.3 Податки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.3.1. ПДВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.3.2. Податок на прибуток. Як не втратити статус неприбутковості . . . . . . . . . 42
2.3.3. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки . . . . . . . . . 43
2.3.4. Земельний податок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.3.5. Податок на доходи фізичних осіб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.3.6. Єдиний соціальний внесок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.4 Особливості встановлення тарифів на оплату комунальних послуг для КНП . . . 45
2.5 Можливі варіанти взаємодії КНП та інших закладів охорони здоров’я . . . . . . . . 45

3. ФІНАНСУВАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.1 Можливі варіанти фінансування КНП до укладення договору з НСЗУ . . . . . . . . . 53
3.1.1. Здійснення фінансування за договором
про медичне обслуговування населення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.1.2. Здійснення фінансування з місцевого бюджету
в рамках програмно-цільового методу (за бюджетною програмою) . . . . 54
3.1.3. Здійснення фінансування з місцевого бюджету
шляхом надання фінансової підтримки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.2 Правове регулювання укладення договору
з органами місцевого самоврядування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.3 Додаткові джерела фінансування ЗОЗ, що має статус підприємства . . . . . . . . . . 59

4. ДОДАТКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.1 Примірний статут для комунального некомерційного підприємства,
яке надає первинну медичну допомогу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.2 Примірний статут для комунального некомерційного підприємства,
яке надає вторинну та третинну медичну допомогу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Робоча група з розробки
Методичних рекомендацій:
Брагінський Павло, спеціаліст з юридичних питань, Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг у
дії», Deloitte Consulting LLP.
Бронова Владислава, радник з юридичних питань, Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг у
дії», Deloitte Consulting LLP.
Гавриш Тетяна, к.ю.н., заслужений юрист України, експерт у галузі бізнес-стратегій,
планування, міжнародного права, координатор громадської платформи «Харківська
експертна група підтримки медичної реформи», керуючий партнер ЮФ ILF.
Зінчук Антон, експерт у галузі корпоративного та господарського права, інвестицій,
фінансування проектів та договірного права, асоційований партнер ЮФ ILF.
Калініна Олена, експерт у галузі податкового права, радник ЮФ ILF.
Пелипенко Олена, к.ю.н., експерт у галузі корпоративного та господарського права,
цінних паперів та фондового ринку, радник ЮФ ILF.
Рудий Володимир, кандидат наук з державного управління, експерт із політики,
законодавства, фінансування та управління у сфері охорони здоров’я, консультант із
координації впровадження нового фінансового механізму Спільного Проекту МОЗ України
та Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».
Селіванова Ірина, к.ю.н., доцент кафедри господарського права НЮАУ ім. Ярослава
Мудрого, експерт у галузі правового забезпечення організації господарської діяльності,
державно-приватного партнерства, радник ЮФ ILF.
Сільченко Сергій, к.ю.н., адвокат, експерт у галузі трудового, податкового, медичного та
бюджетного права, державних закупівель, партнер ЮФ ILF.
Хитрова Олена, експерт у галузі медичного права, адвокат, асоційований партнер ЮФ
ILF, консультант з юридичних питань, Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії», Deloitte
Consulting LLP

Завнтажити документ в форматі PDF можна за посиланням:

[link]Завнтажити[/link]

 

 


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru