Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
Льготные рецепты. Как разобраться, что и кому выписывать?
22:03, 12 марта 2018

Льготные рецепты. Как разобраться, что и кому выписывать?


Пришли на приём к семейному врачу пациенты: участники боевых действий, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, мамы с маленькими детками, пациентка с послеоперационным гипотиреозом, особы с инвалидностью 1 и 2 групп и просят выписать рецепты на бесплатное обеспечение лекарствами в аптеке, некоторые ещё и список дают около десятка наименований лекарственных препаратов. Что же врачу делать? Взять и выписать рецепты на все требуемые лекарства?

Оказывается, что это не такой уж и простой вопрос. Попробуем разобраться и найти на него ответ.

Первое.

С выпиской рецептов по программе «Доступні ліки» более или менее всё ясно: пациенты с ИБС, ГБ, бронхиальной астмой (ХОЗЛ не входит), сахарным диабетом.

Освежаем память здесь:

[link]Наказ МОЗ №N 265 від 01.02.2019 Про внесення змін до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на 21 січня 2019 року[/link]

 

Второе.

                                                                                   

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 31 жовтня 2018 р. № 908 
Київ

Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміну до [link]пункту 1[/link] постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 “Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 33, ст. 1241; 2018 р., № 2,  ст. 57), виклавши абзац другий в такій редакції:

“Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, які зареєстровані в Україні в установленому порядку та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, крім лікарських засобів, що включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, згідно з [link]додатком[/link] до постанови Кабінету Міністрів України від  9 листопада 2016 р. № 863 “Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів” (Офіційний вісник України, 2016 p., № 95, ст. 3103; 2018 р., № 26, ст. 933), та до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що затверджується Міністерством охорони здоров’я.”.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Прем’єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73

Постанова діє з 01.01.2019

________________________________________________________________________________________________________________________________

Что это за постановление?

Это несколько изменённое постановление КМ от 17.08.1998 № 1303 редакция действует с 01.01.2019.

В этом постановлении 2 дополнения:

  • в первом перечисляется перечень групп населения, в случае амбулаторного лечения которых медицинские препараты по рецептам врачей отпускаются бесплатно или на льготных условиях
  •  во втором перечень категорий заболеваний, в случае амбулаторного лечения которых медицинские препараты отпускаются бесплатно.

Ниже приведен текст документа.

Документ 908-2018-пчинний, поточна редакція — Прийняття від 31.10.2018

                                                                                     КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
                                                                           ПОСТАНОВА від 17 серпня 1998 р. № 1303
Київ

Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

[link]№ 759 від 26.08.2015[/link] 

[link]№ 180 від 16.03.2017[/link] 

[link]№ 718 від 27.09.2017[/link] — діє до 31.12.2017

[link]№ 1009 від 13.12.2017[/link] 

[link]№ 469 від 13.06.2018[/link] 

[link]№ 908 від 31.10.2018[/link]}

З метою забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, усунення множинності рішень щодо безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування провадиться групам населення та за категоріями захворювань згідно з [link]додатками 1[/link] і [link]2[/link].

Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, які зареєстровані в Україні в установленому порядку та включені до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, крім лікарських засобів, що включені до переліку міжнародних непатентованих назв лікарських засобів, згідно з [link]додатком[/link] до постанови Кабінету Міністрів України від  9 листопада 2016 р. № 863 “Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів” (Офіційний вісник України, 2016 p., № 95, ст. 3103; 2018 р., № 26, ст. 933), та до Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню, що затверджується Міністерством охорони здоров’я.

{Абзац другий пункту 1 в редакції Постанови КМ [link]№ 180 від 16.03.2017[/link]; дію абзацу другого пункту 1 було зупинено до 31 грудня 2017 року згідно з Постановою КМ [link]№ 718 від 27.09.2017[/link]; в редакції Постанов КМ [link]№ 1009 від 13.12.2017[/link][link]№ 908 від 31.10.2018[/link]}

2. Відпуск лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування осіб провадиться аптеками за рецептами, виписаними лікарями лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання цих осіб.

Особи, які обслуговуються у відомчих лікувально-профілактичних закладах і мають право на безоплатний або пільговий відпуск лікарських засобів, отримують їх у аптеках, закріплених за цими закладами.

Безоплатний відпуск лікарських засобів дітям з інвалідністю провадиться за рецептами лікарів незалежно від місця проживання цих дітей, але в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва і Севастополя. У цьому разі витрати, пов’язані з оплатою вартості лікарських засобів, беруть на себе органи охорони здоров’я за місцем їх відпуску.

{Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ [link]№ 759 від 26.08.2015[/link][link]№ 469 від 13.06.2018[/link]}

3. Витрати, пов’язані з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах, провадяться за рахунок асигнувань, що передбачаються державним та місцевими бюджетами на охорону здоров’я.

Визначення права на отримання окремими групами населення пільг щодо забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування за рецептами лікарів, які відпускаються залежно від середньомісячного сукупного доходу сім’ї, здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ [link]№ 759 від 26.08.2015[/link]}

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ [link]№ 759 від 26.08.2015[/link]}

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Ради Міністрів УРСР від 21 лютого 1983 р. № 86 «Про безплатну видачу медикаментів окремим категоріям хворих, які перебувають на амбулаторному лікуванні» (ЗП УРСР, 1983 р., № 4, ст. 16);

[link]абзац перший[/link] підпункту 1 пункту 14 постанови ЦК Компартії України, Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 22 квітня 1986 р. № 147 «Про організацію виконання постанови ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС від 27 березня 1986 р. № 400 «Про заходи по дальшому поліпшенню умов життя інвалідів з дитинства» (ЗП УРСР, 1986 р., № 7, ст. 32);

[link]додаток № 3[/link] до розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 грудня 1989 р. № 461;

[link]постанову Кабінету Міністрів України від 11 липня 1992 р. № 389[/link] «Про пільговий відпуск медикаментів за рецептами лікарів при амбулаторному лікуванні для окремих категорій населення» (ЗП України, 1992 р., № 7, ст. 180).

Прем’єр-міністр України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 26

Додаток 1 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 17 серпня 1998 р. № 1303 
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
[link]від 26 серпня 2015 р. № 759[/link])

__________________________________________________________________________________________________________________________

ПЕРЕЛІК 
груп населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно або на пільгових умовах

  1. Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно:

1) незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї:

діти віком до трьох років;

учасники бойових дій та інваліди війни відповідно до [link]Закону України[/link] “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 та 2 відповідно до [link]Закону України[/link] “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорій 1 та 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до [link]Закону України[/link] “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (засоби контрацепції — гормональні препарати);

пенсіонери, які отримують пенсію за віком або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії;

інваліди, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії, відповідно до [link]Закону України[/link] “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

інваліди та особи, які отримують державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, відповідно до [link]Закону України[/link] “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

діти-інваліди відповідно до [link]Закону України[/link] “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації відповідно до [link]Закону України[/link] “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”;

2) якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу:

діти з багатодітних сімей відповідно до [link]Закону України[/link] “Про охорону дитинства”;

особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 3 відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

жертви нацистських переслідувань відповідно до [link]Закону України[/link] “Про жертви нацистських переслідувань”;

дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, відповідно до [link]Закону України[/link] “Про жертви нацистських переслідувань”;

особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, відповідно до Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”;

неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до [link]Закону України[/link] “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

особи, які працювали з моменту аварії на Чорнобильській АЕС до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями.

  1. Групи населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості:

діти віком від трьох до шести років;

інваліди I і II груп відповідно до [link]Закону України[/link] “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є інвалідами, відповідно до [link]Закону України[/link] “Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою”;

реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами, відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”;

почесні донори України відповідно до [link]Закону України[/link] “Про донорство крові та її компонентів” і громадяни України, нагороджені нагрудним знаком “Почесний донор СРСР”, відповідно до постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 р. [link]№ 240/95-ВР[/link] “Про введення в дію Закону України “Про донорство крові та її компонентів”.

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ [link]№ 759 від 26.08.2015[/link] 

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток 2 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 17 серпня 1998 р. № 1303  

ПЕРЕЛІК 
категорій захворювань, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби відпускаються безоплатно*

Онкологічні захворювання

Гематологічні захворювання

Діабет (цукровий і нецукровий)

Ревматизм

Ревматоїдний артрит

Пухирчатка

Системний гострий вовчак

Системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри

Сифіліс

Лепра

Туберкульоз

Аддісонова хвороба

Гепатоцеребральна дистрофія

Фенілкетонурія

Шизофренія та епілепсія

Психічні захворювання (інвалідам I та II груп, а також хворим, які працюють в лікувально-виробничих майстернях психоневрологічних і психіатричних закладів)

Стан після операції протезування клапанів серця

Гостра переміжна порфірія

Муковісцидоз

Тяжкі форми бруцельозу

Дизентерія

Гіпофізарний нанізм

Стан після пересадки органів і тканин

Бронхіальна астма

Хвороба Бехтерєва

Міостенія

Міопатія

Мозочкова атаксія Марі

Хвороба Паркінсона

Інфаркт міокарду (перші шість місяців)

Дитячий церебральний параліч

СНІД, ВІЧ-інфекція

Післяопераційний гіпотиреоз, у тому числі з приводу раку щитовидної залози

Гіпопаратиреоз

Вроджена дисфункція кори наднирників

__________
* Безоплатний відпуск лікарських засобів за переліченими категоріями захворювань провадиться лише у разі амбулаторного лікування основного захворювання, за яким хворим надано пільги.

Хворі на СНІД та ВІЧ-інфіковані незалежно від основного захворювання мають право на безоплатний відпуск лікарських засобів за наявності в них будь-яких інших захворювань.

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Третье.

Вопрос.

Все медпрепараты нужно выписывать только из нац.перечня? А, если, нужного пациенту препарата нет в нац.перечне? Как поступить?

( Национальный перечень можно посмотреть здесь:

 

[link]Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. № 1081[/link] )

 

 

 Продолжение следует.

 

[link]Джерело[/link]

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru