Среда, 22 сентября 2021  RSS  Напишите нам
Среда, 22 сентября 2021  RSS  Напишите нам
Популярно
Критерії оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку. Наказ моз України від 13.09.2013 р. № 802.
1:16, 29 ноября 2017

Критерії оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку. Наказ моз України від 13.09.2013 р. № 802.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

13 вересня 2013 року № 802

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

02 жовтня 2013 року за № 1694/24226

 

Завантажити

в форматі MS Word:

 

 

Завантажити

 

 

в форматі Pdf:

 

 

Завантажити

 

 

Критерії оцінки фізичного розвитку дітей шкільного віку І. Загальні положення

  • Ці Критерії застосовуються при медичному обстеженні дітей та заповненні медичної документації, а також для вивчення, оцінки і прогнозу показників здоров’я дитячого населення залежно від стану середовища життєдіяльності.
  • Фізичним розвитком дітей вважається стан морфологічних та функціональних властивостей організму та рівень біологічного розвитку. Фізичний розвиток дитини – це комплекс морфофункціональних характеристик для забезпечення фізичної дієздатності, виконання фізичних, навчальних і трудових навантажень відповідно до морфофункціональних можливостей школярів різного віку і статі. Оскільки дитина перебуває у стані постійного росту тотальних розмірів тіла та розвитку його функцій, фізичний розвиток відображає динаміку процесу. Тому фізичний розвиток слід розглядати як процес обумовлених вікових змін тотальних розмірів тіла, його пропорцій, зовнішнього статусу та функцій.
  • Фізичний розвиток дітей є одним з критеріїв для характеристики санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, показником рівня функціональної зрілості організму. Через недовершеність процесів росту і розвитку організм дитини шкільного віку  дуже чутливий до впливу змін, які відбуваються в навколишньому середовищі.
  • Найпоширеніший метод оцінки фізичного розвитку дітей – це метод оцінки антропометричних параметрів за статевовіковими шкалами регресії, який враховує три основні показники фізичного розвитку: довжину тіла, масу тіла та окружність грудної клітки, а також співвідношення між цими показниками у процесі росту і розвитку дитини. Цей метод має суттєву перевагу перед іншими за рахунок можливості одночасної оцінки фізичного розвитку (середній, вище або нижче середнього) та його гармонійності (гармонійність, дисгармонійність або різка дисгармонійність фізичного розвитку) кожної конкретної дитини (індивідуальний рівень) та окремих груп дітей (популяційний рівень).
  • Гармонійний фізичний розвиток дитини встановлюється, коли маса її тіла та окружність грудної клітки (відповідно до довжини тіла) знаходяться в межах однієї сигми регресії (± σR). Дисгармонійним вважається такий стан, коли маса тіла дитини та окружність грудної клітки (відповідно до довжини тіла) знаходяться поза межами однієї сигми регресії (±1,1 – 2σR). Як правило, такі стани обумовлені дефіцитом (або надлишком) маси тіла та відповідним зниженням функціональних можливостей організму. Різка дисгармонійність фізичного розвитку визначається в разі перевищення двох сигм регресії (± 2,1 σR) та обумовлена виснаженням або ожирінням дитини на фоні різкого зниження функціональних можливостей.
  • Гармонійність включає взаємозв’язок антропометричних та функціональних показників фізичного розвитку дитини в конкретний період розвитку, надає повноцінне уявлення щодо порушень стану її здоров’я та дозволяє своєчасно прийняти рішення щодо забезпечення її повноцінним харчуванням та гігієнічної оцінки шкідливих факторів навколишнього середовища.

 

ІІ. Методика вимірювання антропометричних показників та використання нормативних показників

  • Вимірювання довжини тіла дітей проводять у положенні стоячи за допомогою вертикального зростоміра. Дитина стає на дерев`яну площину зростоміра спиною до вертикальної планки, торкаючись її п`ятами, сідницями, міжлопатковою ділянкою при відведених назад плечах (головою не притуляється). Руки повинні бути опущені вздовж тулуба, живіт – підтягнутий, п`яти – разом, носки – порізно. Положення голови повинно бути таким, щоб верхній край козелка вуха і нижній край очної ямки знаходились в одній горизонтальній площині. Рухома планка прикладається до голови без натиску, але щільно.
  • Вимірювання маси тіла проводять на медичних важільних вагах. Для зважування дитину ставлять на середину площини ваг при непорушно закріплених важелях. Ручка важеля пересувається лише після того, як дитину ставлять на ваги і встановлюють кілограми приблизно відповідно до її ваги. Після визначення маси тіла дитини необхідно закріпити важіль (закрити ручку) і лише потім зняти дитину з площини ваг.
  • Вимірювання окружності грудної клітки проводять прогумованою сантиметровою стрічкою у стані спокою. Сантиметрова стрічка спереду повинна проходити по середньогрудинній точці, ззаду — під нижніми краями лопаток. Вимірювання проводиться у положенні стоячи, руки опущені вздовж тулуба.
  • Оцінку фізичного розвитку дитини проводять шляхом порівняння її індивідуальних антропометричних показників з нормативними, які наведено в оцінювальних таблицях фізичного розвитку дітей 6 – 17 років (таблиці 1 – 26).

Вік  визнається,  вирахувавши  з  дати  обстеження  дату  народження дитини.

У лівій графі оцінювальних таблиць вказано межі сигмальних відхилень (s) фактичної довжини тіла від середньої арифметичної (М), за якими визначають рівень фізичного розвитку дитини, де:

М + 2,1 s і вище – високий рівень фізичного розвитку; від М + 1,1 s до М + 2 s — вище середнього;

М ± 1 s — середній;

від М – 1,1 s до М – 2 s — нижче середнього; М – 2,1 s і нижче – низький.

Якщо маса і окружність грудної клітки знаходяться в межах М ± σR, то фізичний розвиток оцінюють як гармонійний. Коли відхилення становлять від М ± 1,1 σR до М ± 2 σR – фізичний розвиток дисгармонійний. При відхиленні від + 2,1σR і більше або від – 2,1 σR і менше – фізичний розвиток вважають різко дисгармонійним.

Середні значення показників фізичного розвитку хлопців 6 – 17 років

Таблиця 1

Ознака Вік, роки Min

Max

M ± m s V r ± m
Хлопці
 

 

 

 

 

Довжина тіла стоячи, см

6 110 -126 118,83 ± 0,41 4,23 3,56
7 118,5 –

136

126,30 ± 0,39 3,96 3,13
8 120 — 139 128,93 ± 0,43 4,36 3,38
9 126 — 146 135,96 ± 0,50 5,06 3,72
10 127 — 153 138,90 ± 0,62 6,34 4,56
11 135 — 161 147,74 ± 0,53 5,48 3,71
12 139 — 167 152,87 ± 0,58 5,91 3,86
13 143 — 171 158,58 ± 0,65 6,58 4,15
14 154 — 178 165,61 ± 0,63 6,41 3,87
15 159 — 179 171,24 ± 0,52 5,30 3,09
16 160 — 187 173,32 ± 0,63 6,35 3,66
17 164 — 190 175,67 ± 0,59 6,11 3,48
6 17 — 30 22,17 ± 0,24 2,47 11,16 0,69 ± 0,07
7 19 — 34 25,99 ± 0,30 3,05 11,74 0,67 ± 0,07

 

 

 

Маса тіла, кг

8 21 — 37 27,22 ± 0,32 3,22 11,83 0,53 ± 0,08
9 23 — 41,4 31,55 ± 0,41 4,18 13,25 0,81 ± 0,06
10 24 -45,6 32,67 ± 0,47 4,84 14,83 0,78 ± 0,06
11 27,2 — 54 39,65 ± 0,52 5,38 13,58 0,75 ± 0,06
12 28 — 60 40,95 ± 0,62 6,29 15,36 0,46 ± 0,08
13 35 — 62 47,77 ± 0,57 5,80 12,15 0,75 ± 0,06
14 38 -71 52,62 ± 0,67 6,82 12,96 0,68 ± 0,07
15 41 — 77 59,53 ± 0,78 7,89 13,26 0,51 ± 0,08
16 46 — 79,3 58,99 ± 0,87 8,74 14,82 0,67 ± 0,07
17 48 — 81 63,48 ± 0,83 8,55 13,47 0,66 ± 0,07
 

 

 

Окруж- ність грудної клітки, см

6 50 -69 56,44 ± 0,28 2,88 5,11 0,45 ± 0,08
7 56 — 70 61,82 ± 0,28 2,91 4,72 0,57 ± 0,08
8 57 — 76 62,53 ± 0,34 3,47 5,55 0,26 ± 0,09
9 58 — 77 64,57 ± 0,38 3,83 5,94 0,54 ± 0,08
10 60 — 80 66,59 ± 0,46 4,65 6,98 0,62 ± 0,07
11 61 — 83 70,73 ± 0,40 4,08 5,77 0,51 ± 0,08
12 62 — 85 72,83 ± 0,41 4,15 5,70 0,24 ± 0,09
13 68 — 86 75,70 ± 0,46 4,69 6,20 0,46 ± 0,09
14 69 — 90 78,21 ± 0,53 5,38 6,88 0,64 ± 0,07
15 70 — 95 84,20 ± 0,58 5,91 7,01 0,41 ± 0,09
16 74 — 96 84,66 ± 0,50 5,04 5,96 0,52 ± 0,08
17 75 — 99 88,74 ± 0,69 7,06 7,95 0,42 ± 0,08

 

Середні значення показників фізичного розвитку дівчат 6 – 17 років

Таблиця 2

Ознака Вік, роки Min — Max M ± m s V r ± m
Дівчата
 

 

 

 

Довжина тіла стоячи, см

6 106 — 126 117,48 ± 0,48 4,87 4,15
7 116 — 135 124,41 ± 0,36 3,68 2,96
8 120 — 137 127,99 ± 0,44 4,51 3,53
9 125 — 145 134,72 ± 0,46 4,64 3,44
10 129 — 150 137,37 ± 0,50 5,16 3,75
11 132 — 164 146,35 ± 0,53 5,58 3,81
12 140 — 168 155,13 ± 0,59 5,98 3,85
13 142 — 174 160,06 ± 0,63 6,49 4,05
14 151 — 175 161,99 ± 0,43 4,37 2,70
15 152,5 — 178 163,38 ± 0,48 4,87 2,98
16 155 — 179 165,16 ± 0,53 5,33 3,22

 

 

 

 

 

 

Маса тіла, кг

17 160 — 180 166,98 ± 0,45 4,64 2,77
6 16 — 27 21,22 ± 0,24 2,47 11,67 0,69 ± 0,07
7 19 — 30,6 24,16 ± 0,30 3,05 12,63 0,73 ± 0,06
8 20 — 35 26,61 ± 0,35 3,56 13,40 0,77 ± 0,06
9 22 — 39 30,70 ± 0,40 4,04 13,16 0,70 ± 0,07
10 24 — 46,6 32,21 ± 0,48 4,90 15,23 0,57 ± 0,08
11 26,1 — 49,6 37,33 ± 0,48 5,07 13,59 0,70 ± 0,06
12 29 — 60 44,09 ± 0,64 6,41 14,54 0,75 ± 0,06
13 32 — 62 48,79 ± 0,59 6,08 12,46 0,66 ± 0,07
14 39 — 64 50,45 ± 0,41 4,16 8,25 0,43 ± 0,08
15 39,2 — 66 52,25 ± 0,56 5,68 10,88 0,50 ± 0,08
16 43 — 77 55,29 ± 0,64 6,51 11,79 0,64 ± 0,07
17 45 — 79 53,95 ± 0,62 6,38 11,84 0,29 ± 0,09
 

 

 

Окруж- ність грудної клітки, см

6 50 — 61 54,61 ± 0,23 2,42 4,44 0,47 ± 0,08
7 52 — 66 60,11 ± 0,27 2,77 4,62 0,53 ± 0,08
8 53 — 70 61,27 ± 0,33 3,37 5,51 0,51 ± 0,08
9 58 — 76 63,97 ± 0,34 3,39 5,31 0,33 ± 0,09
10 60 — 78 65,75 ± 0,44 4,49 6,83 0,40 ± 0,09
11 61 — 82 69,00 ± 0,44 4,63 6,71 0,59 ± 0,07
12 62 — 84 73,14 ± 0,47 4,70 6,43 0,52 ± 0,08
13 68 — 89 78,26 ± 0,46 4,69 5,99 0,68 ± 0,07
14 70 — 91 79,83 ± 0,41 4,19 5,25 0,20 ± 0,09
15 72 — 92 81,04 ± 0,39 4,02 4,96 0,24 ± 0,09
16 73 — 93 84,38 ± 0,40 4,06 4,81 0,29 ± 0,09
17 74 — 95 83,04 ± 0,45 4,57 5,51 0,28 ± 0,09

 

Таблиця 3

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Дівчата 6 років
Високі (від М+2σ і вище) 130 23,83 25,62 27,42 55,42 57,56 59,71
129 23,48 25,27 27,07 55,18 57,33 59,48
128 23,12 24,92 26,72 54,95 57,09 59,24
Вищі середніх (від М+1σ 127 22,77 24,57 26,37 54,71 56,86 59,00
126 22,42 24,22 26,01 54,47 56,62 58,77
125 22,07 23,87 25,66 54,24 56,39 58,53

 

до М+2σ) 124 21,72 23,52 25,31 54,00 56,15 58,30
123 21,37 23,16 24,96 53,77 55,91 58,06
 

 

Середні величини (від М+1σ до М–1σ)

122 21,02 22,81 24,61 53,53 55,68 57,82
121 20,67 22,46 24,26 53,30 55,44 57,59
120 20,31 22,11 23,91 53,06 55,21 57,35
119 19,96 21,76 23,56 52,82 54,97 57,12
118 19,61 21,41 23,20 52,59 54,74 56,88
117 19,26 21,06 22,85 52,35 54,50 56,65
116 18,91 20,70 22,50 52,12 54,26 56,41
115 18,56 20,35 22,15 51,88 54,03 56,17
114 18,21 20,00 21,80 51,65 53,79 55,94
113 17,85 19,65 21,45 51,41 53,56 55,70
Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ) 112 17,50 19,30 21,10 51,17 53,32 55,47
111 17,15 18,95 20,74 50,94 53,09 55,23
110 16,80 18,60 20,39 50,70 52,85 55,00
109 16,45 18,25 20,04 50,47 52,61 54,76
108 16,10 17,89 19,69 50,23 52,38 54,52
Низькі (від М-2 σ і нижче) 107 15,75 17,54 19,34 50,00 52,14 54,29
106 15,39 17,19 18,99 49,76 51,91 54,05
105 15,04 16,84 18,64 49,52 51,67 53,82
104 14,69 16,49 18,28 49,29 51,43 53,58
М=   117,48

 

σ =   4,88

M=   21,22

 

σ R=   1,80

y = -20,05 + 0,35 * x

M=   54,61

 

σ R=   2,15

y = 26,92 + 0,24 * x

 

Таблиця 4

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг            Окружність грудної клітки,

см

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Дівчата 7 років
Високі (від М+2σ і вище) 136 29,18 31,25 33,32 62,45 64,80 67,16
135 28,57 30,64 32,71 62,04 64,40 66,75
134 27,96 30,03 32,10 61,64 63,99 66,35
133 27,35 29,42 31,49 61,23 63,59 65,94
Вищі середніх (від М+1σ 132 26,74 28,81 30,88 60,83 63,18 65,54
131 26,12 28,19 30,26 60,42 62,78 65,13
130 25,51 27,58 29,65 60,02 62,37 64,73

 

до М+2σ) 129 24,90 26,97 29,04 59,61 61,97 64,32
 

 

Середні величини (від М+1σ до М–1σ)

128 24,29 26,36 28,43 59,21 61,56 63,92
127 23,68 25,75 27,82 58,80 61,16 63,51
126 23,07 25,14 27,21 58,40 60,75 63,11
125 22,45 24,52 26,59 57,99 60,35 62,71
124 21,84 23,91 25,98 57,59 59,94 62,30
123 21,23 23,30 25,37 57,18 59,54 61,90
122 20,62 22,69 24,76 56,78 59,14 61,49
121 20,01 22,08 24,15 56,37 58,73 61,09
Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ) 120 19,40 21,47 23,54 55,97 58,33 60,68
119 18,78 20,85 22,92 55,57 57,92 60,28
118 18,17 20,24 22,31 55,16 57,52 59,87
117 17,56 19,63 21,70 54,76 57,11 59,47
Низькі (від М-2 σ і нижче) 116 16,95 19,02 21,09 54,35 56,71 59,06
115 16,34 18,41 20,48 53,95 56,30 58,66
114 15,73 17,80 19,87 53,54 55,90 58,25
М=    124,41

 

σ =   3,68

M=    24,16

 

σ R=   2,07

y = -51,94 + 0,61 * x

M=    60,11

 

σ R=   2,36

y = 9,76 + 0,4 * x

 

Таблиця 5

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Дівчата 8 років
Високі (від М+2σ і вище) 141 32,22 34,51 36,80 63,38 66,29 69,20
140 31,61 33,90 36,19 62,99 65,90 68,81
139 31,00 33,29 35,58 62,61 65,52 68,43
138 30,40 32,68 34,97 62,22 65,13 68,04
Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ) 137 29,79 32,08 34,37 61,84 64,74 67,65
136 29,18 31,47 33,76 61,45 64,36 67,27
135 28,57 30,86 33,15 61,06 63,97 66,88
134 27,97 30,26 32,55 60,68 63,59 66,50
133 27,36 29,65 31,94 60,29 63,20 66,11
132 26,75 29,04 31,33 59,91 62,82 65,73
131 26,15 28,44 30,73 59,52 62,43 65,34

 

 

 

Середні величини (від М+1σ до М–1σ)

130 25,54 27,83 30,12 59,13 62,04 64,95
129 24,93 27,22 29,51 58,75 61,66 64,57
128 24,33 26,61 28,90 58,36 61,27 64,18
127 23,72 26,01 28,30 57,98 60,89 63,80
126 23,11 25,40 27,69 57,59 60,50 63,41
125 22,50 24,79 27,08 57,21 60,12 63,03
124 21,90 24,19 26,48 56,82 59,73 62,64
123 21,29 23,58 25,87 56,43 59,34 62,25
Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ) 122 20,68 22,97 25,26 56,05 58,96 61,87
121 20,08 22,37 24,65 55,66 58,57 61,48
120 19,47 21,76 24,05 55,28 58,19 61,10
119 18,86 21,15 23,44 54,89 57,80 60,71
Низькі (від М-2 σ і нижче) 118 18,25 20,54 22,83 54,51 57,42 60,32
117 17,65 19,94 22,23 54,12 57,03 59,94
116 17,04 19,33 21,62 53,73 56,64 59,55
М=    127,99

 

σ =   4,52

M=    26,61

 

σ R=   2,29

y = -51,09 + 0,61 * x

M=    61,27

 

σ R=   2,91

y = 11,89 + 0,39 * x

 

Таблиця 6

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Дівчата 9 років
Високі (від М+2σ і вище) 148 35,91 38,81 41,70 64,02 67,23 70,45
147 35,30 38,20 41,09 63,77 66,99 70,20
146 34,69 37,58 40,48 63,53 66,74 69,96
145 34,08 36,97 39,87 63,28 66,50 69,71
 

Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ)

144 33,47 36,36 39,25 63,03 66,25 69,47
143 32,86 35,75 38,64 62,79 66,00 69,22
142 32,25 35,14 38,03 62,54 65,76 68,97
141 31,64 34,53 37,42 62,30 65,51 68,73
140 31,03 33,92 36,81 62,05 65,27 68,48
 

 

Середні

139 30,42 33,31 36,20 61,81 65,02 68,24
138 29,81 32,70 35,59 61,56 64,78 67,99
137 29,20 32,09 34,98 61,31 64,53 67,75

 

величини (від М+1σ до

М–1σ)

136 28,58 31,48 34,37 61,07 64,28 67,50
 

135

 

27,97

 

30,87

 

33,76

 

60,82

 

64,04

 

67,25

134 27,36 30,25 33,15 60,58 63,79 67,01
133 26,75 29,64 32,54 60,33 63,55 66,76
132 26,14 29,03 31,93 60,08 63,30 66,52
131 25,53 28,42 31,31 59,84 63,05 66,27
130 24,92 27,81 30,70 59,59 62,81 66,02
Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ) 129 24,31 27,20 30,09 59,35 62,56 65,78
128 23,70 26,59 29,48 59,10 62,32 65,53
127 23,09 25,98 28,87 58,86 62,07 65,29
126 22,48 25,37 28,26 58,61 61,83 65,04
125 21,87 24,76 27,65 58,36 61,58 64,80
Низькі (від М-2 σ і нижче) 124 21,25 24,15 27,04 58,12 61,33 64,55
123 20,64 23,54 26,43 57,87 61,09 64,30
122 20,03 22,93 25,82 57,63 60,84 64,06
М=   134,72

 

σ =   4,65

M=    30,70

 

σ R=   2,89

y = -51,59 + 0,61 * x

M=    63,97

 

σ R=   3,22

y = 30,86 + 0,25 * x

 

Таблиця 7

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Дівчата 10 років
Високі (від М+2σ і вище) 152 36,19 40,22 44,25 66,73 70,87 75,00
151 35,64 39,67 43,70 66,38 70,52 74,65
150 35,09 39,12 43,15 66,03 70,17 74,30
149 34,55 38,58 42,61 65,68 69,82 73,95
 

Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ)

148 34,00 38,03 42,06 65,33 69,47 73,60
147 33,45 37,48 41,51 64,98 69,12 73,25
146 32,90 36,94 40,97 64,63 68,77 72,90
145 32,36 36,39 40,42 64,28 68,42 72,55
144 31,81 35,84 39,87 63,93 68,07 72,20
143 31,26 35,29 39,32 63,58 67,72 71,85
142 30,72 34,75 38,78 63,23 67,37 71,50
141 30,17 34,20 38,23 62,88 67,02 71,15

 

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

140 29,62 33,65 37,68 62,53 66,67 70,80
139 29,07 33,11 37,14 62,18 66,32 70,46
138 28,53 32,56 36,59 61,83 65,97 70,11
 

137

 

27,98

 

32,01

 

36,04

 

61,48

 

65,62

 

69,76

136 27,43 31,46 35,49 61,13 65,27 69,41
135 26,89 30,92 34,95 60,78 64,92 69,06
134 26,34 30,37 34,40 60,43 64,57 68,71
133 25,79 29,82 33,85 60,08 64,22 68,36
132 25,24 29,27 33,31 59,73 63,87 68,01
Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ) 131 24,70 28,73 32,76 59,38 63,52 67,66
130 24,15 28,18 32,21 59,03 63,17 67,31
129 23,60 27,63 31,66 58,68 62,82 66,96
128 23,06 27,09 31,12 58,33 62,47 66,61
127 22,51 26,54 30,57 57,98 62,12 66,26
Низькі (від М-2 σ і нижче) 126 21,96 25,99 30,02 57,63 61,77 65,91
125 21,41 25,44 29,48 57,28 61,42 65,56
124 20,87 24,90 28,93 56,93 61,07 65,21
123 20,32 24,35 28,38 56,58 60,72 64,86
М=   137,37

 

σ =   5,16

M=    32,21 M=    65,75
 

σ R=   4,03

y = -42,95 + 0,55 * x

 

σ R=   4,14

y = 17,67 + 0,35 * x

 

Таблиця 8

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Дівчата 11 років
 

Високі (від М+2σ і вище)

164 45,08 48,68 52,27 73,99 77,73 81,47
163 44,44 48,03 51,63 73,49 77,23 80,98
162 43,79 47,39 50,99 73,00 76,74 80,48
161 43,15 46,75 50,34 72,51 76,25 79,99
160 42,51 46,10 49,70 72,01 75,75 79,49
 

 

Вищі середніх

159 41,87 45,46 49,06 71,52 75,26 79,00
158 41,22 44,82 48,42 71,02 74,76 78,50
157 40,58 44,18 47,77 70,53 74,27 78,01
156 39,94 43,53 47,13 70,03 73,78 77,52

 

(від М+1σ до М+2σ) 155 39,29 42,89 46,49 69,54 73,28 77,02
154 38,65 42,25 45,84 69,05 72,79 76,53
153 38,01 41,60 45,20 68,55 72,29 76,03
 

 

 

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

152 37,36 40,96 44,56 68,06 71,80 75,54
151 36,72 40,32 43,91 67,56 71,30 75,05
150 36,08 39,67 43,27 67,07 70,81 74,55
149 35,44 39,03 42,63 66,57 70,32 74,06
148 34,79 38,39 41,99 66,08 69,82 73,56
147 34,15 37,75 41,34 65,59 69,33 73,07
 

146

 

33,51

 

37,10

 

40,70

 

65,09

 

68,83

 

72,57

145 32,86 36,46 40,06 64,60 68,34 72,08
144 32,22 35,82 39,41 64,10 67,84 71,59
143 31,58 35,17 38,77 63,61 67,35 71,09
142 30,93 34,53 38,13 63,11 66,86 70,60
141 30,29 33,89 37,48 62,62 66,36 70,10
 

Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ)

140 29,65 33,24 36,84 62,13 65,87 69,61
139 29,00 32,60 36,20 61,63 65,37 69,11
138 28,36 31,96 35,55 61,14 64,88 68,62
137 27,72 31,32 34,91 60,64 64,38 68,13
136 27,08 30,67 34,27 60,15 63,89 67,63
135 26,43 30,03 33,63 59,66 63,40 67,14
Низькі (від М-2 σ і нижче) 134 25,79 29,39 32,98 59,16 62,90 66,64
133 25,15 28,74 32,34 58,67 62,41 66,15
132 24,50 28,10 31,70 58,17 61,91 65,65
М=   146,35

 

σ =   5,59

M=    37,33

 

σ R=   3,60

y = -56,78 + 0,64 * x

M=    69,00

 

σ R=   3,74

y = -3,32 + 0,49 * x

 

Таблиця 9

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Дівчата 12 років
Високі 170 51,79 56,05 60,31 75,26 79,29 83,31

 

(від М+2σ і вище) 169 50,99 55,24 59,50 74,85 78,87 82,89
168 50,18 54,44 58,70 74,44 78,46 82,48
167 49,38 53,64 57,89 74,02 78,05 82,07
Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ) 166 48,57 52,83 57,09 73,61 77,63 81,65
165 47,77 52,03 56,28 73,20 77,22 81,24
164 46,96 51,22 55,48 72,78 76,81 80,83
163 46,16 50,42 54,68 72,37 76,39 80,41
162 45,35 49,61 53,87 71,96 75,98 80,00
 

 

 

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

161 44,55 48,81 53,07 71,54 75,57 79,59
160 43,75 48,00 52,26 71,13 75,15 79,17
159 42,94 47,20 51,46 70,72 74,74 78,76
158 42,14 46,40 50,65 70,31 74,33 78,35
157 41,33 45,59 49,85 69,89 73,91 77,93
156 40,53 44,79 49,05 69,48 73,50 77,52
 

155

 

39,72

 

43,98

 

48,24

 

69,07

 

73,09

 

77,11

154 38,92 43,18 47,44 68,65 72,67 76,69
153 38,12 42,37 46,63 68,24 72,26 76,28
152 37,31 41,57 45,83 67,83 71,85 75,87
151 36,51 40,76 45,02 67,41 71,43 75,45
150 35,70 39,96 44,22 67,00 71,02 75,04
149 34,90 39,16 43,41 66,59 70,61 74,63
 

Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ)

148 34,09 38,35 42,61 66,17 70,19 74,21
147 33,29 37,55 41,81 65,76 69,78 73,80
146 32,48 36,74 41,00 65,35 69,37 73,39
145 31,68 35,94 40,20 64,93 68,95 72,97
144 30,88 35,13 39,39 64,52 68,54 72,56
143 30,07 34,33 38,59 64,11 68,13 72,15
Низькі (від М-2 σ і нижче) 142 29,27 33,53 37,78 63,69 67,71 71,73
141 28,46 32,72 36,98 63,28 67,30 71,32
140 27,66 31,92 36,17 62,87 66,89 70,91
М=   155,13

 

σ =   5,98

M=    44,09

 

σ R=   4,26

y = -80,7 + 0,8 * x

M=    73,14

 

σ R=   4,02

y = 9,03 + 0,41 * x

 

Таблиця 10

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

Межі сигмальних відхилень

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг               Окружність грудної клітки, см

 

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Дівчата 13 років
Високі (від М+2σ і вище) 176 54,16 58,72 63,29 82,76 86,18 89,60
175 53,54 58,10 62,66 82,26 85,68 89,11
174 52,92 57,48 62,04 81,76 85,19 88,61
 

Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ)

173 52,29 56,86 61,42 81,27 84,69 88,11
172 51,67 56,23 60,79 80,77 84,19 87,61
171 51,05 55,61 60,17 80,27 83,70 87,12
170 50,42 54,99 59,55 79,78 83,20 86,62
169 49,80 54,36 58,93 79,28 82,70 86,12
168 49,18 53,74 58,30 78,78 82,21 85,63
 

 

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

167 48,55 53,12 57,68 78,29 81,71 85,13
166 47,93 52,49 57,06 77,79 81,21 84,63
165 47,31 51,87 56,43 77,29 80,71 84,14
164 46,68 51,25 55,81 76,80 80,22 83,64
163 46,06 50,62 55,19 76,30 79,72 83,14
 

162

 

45,44

 

50,00

 

54,56

 

75,80

 

79,22

 

82,65

161 44,82 49,38 53,94 75,31 78,73 82,15
160 44,19 48,75 53,32 74,81 78,23 81,65
159 43,57 48,13 52,69 74,31 77,73 81,16
158 42,95 47,51 52,07 73,82 77,24 80,66
157 42,32 46,89 51,45 73,32 76,74 80,16
156 41,70 46,26 50,83 72,82 76,24 79,67
155 41,08 45,64 50,20 72,32 75,75 79,17
154 40,45 45,02 49,58 71,83 75,25 78,67
 

 

Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ)

153 39,83 44,39 48,96 71,33 74,75 78,18
152 39,21 43,77 48,33 70,83 74,26 77,68
151 38,58 43,15 47,71 70,34 73,76 77,18
150 37,96 42,52 47,09 69,84 73,26 76,68
149 37,34 41,90 46,46 69,34 72,77 76,19
148 36,71 41,28 45,84 68,85 72,27 75,69
147 36,09 40,65 45,22 68,35 71,77 75,19
 

Низькі (від М-2 σ і нижче)

146 35,47 40,03 44,59 67,85 71,28 74,70
145 34,85 39,41 43,97 67,36 70,78 74,20
144 34,22 38,79 43,35 66,86 70,28 73,70
143 33,60 38,16 42,72 66,36 69,78 73,21
142 32,98 37,54 42,10 65,87 69,29 72,71
М=   160,06

 

σ =   6,49

M=    48,79

 

σ R=   4,56

y = -50,94 + 0,62 * x

M=    78,26

 

σ R=   3,42

y = -1,26 + 0,5 * x

 

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Дівчата 14 років
 

Високі (від М+2σ і вище)

176 52,51 56,27 60,03 78,41 82,54 86,66
175 52,09 55,85 59,62 78,22 82,34 86,47
174 51,68 55,44 59,20 78,03 82,15 86,28
173 51,26 55,02 58,79 77,83 81,96 86,08
172 50,84 54,61 58,37 77,64 81,76 85,89
 

Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ)

171 50,43 54,19 57,96 77,44 81,57 85,70
170 50,01 53,78 57,54 77,25 81,38 85,50
169 49,60 53,36 57,12 77,06 81,18 85,31
168 49,18 52,95 56,71 76,86 80,99 85,12
167 48,77 52,53 56,29 76,67 80,80 84,92
 

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

166 48,35 52,12 55,88 76,48 80,60 84,73
165 47,94 51,70 55,46 76,28 80,41 84,53
164 47,52 51,29 55,05 76,09 80,21 84,34
163 47,11 50,87 54,63 75,89 80,02 84,15
 

162

 

46,69

 

50,45

 

54,22

 

75,70

 

79,83

 

83,95

161 46,28 50,04 53,80 75,51 79,63 83,76
160 45,86 49,62 53,39 75,31 79,44 83,57
159 45,45 49,21 52,97 75,12 79,25 83,37
158 45,03 48,79 52,56 74,93 79,05 83,18
 

Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ)

157 44,61 48,38 52,14 74,73 78,86 82,98
156 44,20 47,96 51,73 74,54 78,67 82,79
155 43,78 47,55 51,31 74,35 78,47 82,60
154 43,37 47,13 50,89 74,15 78,28 82,40
153 42,95 46,72 50,48 73,96 78,08 82,21
 

Низькі (від М-2 σ і нижче)

152 42,54 46,30 50,06 73,76 77,89 82,02
151 42,12 45,89 49,65 73,57 77,70 81,82
150 41,71 45,47 49,23 73,38 77,50 81,63
149 41,29 45,06 48,82 73,18 77,31 81,44
М=    161,99

 

s=   4,38

M=    50,45

 

sR=     3,76

y = -16,83 + 0,42 * x

M=    79,83

 

sR=     4,13

y = 48,45 + 0,19 * x

 

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Дівчата 15 років
 

Високі (від М+2σ і вище)

178 55,93 60,87 65,80 80,01 83,94 87,86
177 55,34 60,28 65,21 79,82 83,74 87,66
176 54,76 59,69 64,62 79,62 83,54 87,46
175 54,17 59,10 64,03 79,42 83,34 87,26
174 53,58 58,51 63,44 79,22 83,14 87,07
 

Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ)

173 52,99 57,92 62,85 79,02 82,95 86,87
172 52,40 57,33 62,26 78,83 82,75 86,67
171 51,81 56,74 61,67 78,63 82,55 86,47
170 51,22 56,15 61,08 78,43 82,35 86,27
169 50,63 55,56 60,49 78,23 82,15 86,08
 

 

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

168 50,04 54,97 59,90 78,03 81,96 85,88
167 49,45 54,38 59,31 77,84 81,76 85,68
166 48,86 53,79 58,72 77,64 81,56 85,48
165 48,27 53,20 58,13 77,44 81,36 85,28
164 47,68 52,61 57,55 77,24 81,16 85,08
 

163

 

47,09

 

52,02

 

56,96

 

77,04

 

80,97

 

84,89

162 46,50 51,43 56,37 76,85 80,77 84,69
161 45,91 50,84 55,78 76,65 80,57 84,49
160 45,32 50,26 55,19 76,45 80,37 84,29
159 44,73 49,67 54,60 76,25 80,17 84,09
158 44,14 49,08 54,01 76,05 79,97 83,90
Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ) 157 43,55 48,49 53,42 75,86 79,78 83,70
156 42,97 47,90 52,83 75,66 79,58 83,50
155 42,38 47,31 52,24 75,46 79,38 83,30
154 41,79 46,72 51,65 75,26 79,18 83,10
 

Низькі (від М-2 σ і нижче)

153 41,20 46,13 51,06 75,06 78,98 82,91
152 40,61 45,54 50,47 74,86 78,79 82,71
151 40,02 44,95 49,88 74,67 78,59 82,51
150 39,43 44,36 49,29 74,47 78,39 82,31
М=    163,38

 

s=   4,88

M=    52,25

 

sR=     4,93

y = -44,07 + 0,59 * x

M=    81,04

 

sR=     3,92

y = 48,68 + 0,2 * x

 

Таблиця 13

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Дівчата 16 років
 

Високі (від М+2σ і вище)

180 62,02 67,02 72,02 83,85 87,75 91,65
179 61,23 66,23 71,23 83,62 87,52 91,42
178 60,44 65,44 70,44 83,39 87,29 91,19
177 59,65 64,65 69,65 83,17 87,07 90,97
 

Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ)

176 58,86 63,86 68,86 82,94 86,84 90,74
175 58,07 63,07 68,07 82,71 86,61 90,51
174 57,28 62,28 67,28 82,49 86,38 90,28
173 56,49 61,49 66,48 82,26 86,16 90,06
172 55,70 60,70 65,69 82,03 85,93 89,83
171 54,91 59,91 64,90 81,80 85,70 89,60
 

 

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

170 54,12 59,12 64,11 81,58 85,48 89,38
169 53,33 58,33 63,32 81,35 85,25 89,15
168 52,54 57,53 62,53 81,12 85,02 88,92
167 51,75 56,74 61,74 80,90 84,79 88,69
166 50,96 55,95 60,95 80,67 84,57 88,47
 

165

 

50,17

 

55,16

 

60,16

 

80,44

 

84,34

 

88,24

164 49,37 54,37 59,37 80,21 84,11 88,01
163 48,58 53,58 58,58 79,99 83,89 87,78
162 47,79 52,79 57,79 79,76 83,66 87,56
161 47,00 52,00 57,00 79,53 83,43 87,33
160 46,21 51,21 56,21 79,31 83,20 87,10
 

Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ)

159 45,42 50,42 55,42 79,08 82,98 86,88
158 44,63 49,63 54,63 78,85 82,75 86,65
157 43,84 48,84 53,84 78,62 82,52 86,42
156 43,05 48,05 53,05 78,40 82,30 86,19
155 42,26 47,26 52,25 78,17 82,07 85,97
154 41,47 46,47 51,46 77,94 81,84 85,74
Низькі (від М-2 σ і нижче) 153 40,68 45,68 50,67 77,72 81,61 85,51
152 39,89 44,89 49,88 77,49 81,39 85,29
151 39,10 44,09 49,09 77,26 81,16 85,06
150 38,31 43,30 48,30 77,03 80,93 84,83
М=    165,16 M=    55,29 M=    84,38

 

s=   5,33  

sR=     5,00

y = -75,28 + 0,79 * x

 

sR=     3,90

y = 46,86 + 0,23 * x

 

Таблиця 14

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку дівчат 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Дівчата 17 років
 

Високі (від М+2σ і вище)

180 53,14 59,27 65,40 82,23 86,64 91,06
179 52,73 58,86 64,99 81,95 86,36 90,78
178 52,32 58,45 64,58 81,67 86,09 90,50
177 51,91 58,04 64,17 81,40 85,81 90,23
Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ) 176 51,51 57,64 63,77 81,12 85,53 89,95
175 51,10 57,23 63,36 80,84 85,26 89,67
174 50,69 56,82 62,95 80,57 84,98 89,40
173 50,28 56,41 62,54 80,29 84,70 89,12
 

 

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

172 49,87 56,00 62,13 80,01 84,43 88,84
171 49,46 55,59 61,72 79,74 84,15 88,57
170 49,05 55,18 61,31 79,46 83,87 88,29
169 48,64 54,77 60,90 79,18 83,60 88,01
168 48,24 54,37 60,50 78,90 83,32 87,74
 

167

 

47,83

 

53,96

 

60,09

 

78,63

 

83,04

 

87,46

166 47,42 53,55 59,68 78,35 82,77 87,18
165 47,01 53,14 59,27 78,07 82,49 86,91
164 46,60 52,73 58,86 77,80 82,21 86,63
163 46,19 52,32 58,45 77,52 81,94 86,35
162 45,78 51,91 58,04 77,24 81,66 86,08
Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ) 161 45,37 51,50 57,63 76,97 81,38 85,80
160 44,96 51,09 57,22 76,69 81,11 85,52
159 44,56 50,69 56,82 76,41 80,83 85,25
158 44,15 50,28 56,41 76,14 80,55 84,97
 

Низькі (від М-2 σ і нижче)

157 43,74 49,87 56,00 75,86 80,28 84,69
156 43,33 49,46 55,59 75,58 80,00 84,42
155 42,92 49,05 55,18 75,31 79,72 84,14
154 42,51 48,64 54,77 75,03 79,45 83,86
М=    166,98 M=    53,95 M=    83,04

 

s=   4,64 sR=     6,13

y = -14,32 + 0,41 * x

sR=     4,42

y = 36,83 + 0,28 * x

 

Таблиця 15

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Хлопці 6 років
 

Високі (від М+2σ і вище)

133 26,15 27,93 29,72 58,26 60,84 63,43
132 25,74 27,53 29,31 57,95 60,53 63,12
131 25,34 27,12 28,90 57,64 60,22 62,81
130 24,93 26,71 28,50 57,33 59,91 62,49
129 24,52 26,31 28,09 57,02 59,60 62,18
128 24,12 25,90 27,68 56,70 59,29 61,87
Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ) 127 23,71 25,49 27,28 56,39 58,98 61,56
126 23,30 25,09 26,87 56,08 58,67 61,25
125 22,90 24,68 26,46 55,77 58,36 60,94
124 22,49 24,27 26,06 55,46 58,05 60,63
 

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

123 22,08 23,87 25,65 55,15 57,74 60,32
122 21,68 23,46 25,25 54,84 57,43 60,01
121 21,27 23,05 24,84 54,53 57,12 59,70
120 20,86 22,65 24,43 54,22 56,81 59,39
 

119

 

20,46

 

22,24

 

24,03

 

53,91

 

56,50

 

59,08

118 20,05 21,83 23,62 53,60 56,19 58,77
117 19,64 21,43 23,21 53,29 55,88 58,46
116 19,24 21,02 22,81 52,98 55,56 58,15
115 18,83 20,61 22,40 52,67 55,25 57,84
Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ) 114 18,42 20,21 21,99 52,36 54,94 57,53
113 18,02 19,80 21,59 52,05 54,63 57,22
112 17,61 19,39 21,18 51,74 54,32 56,91
111 17,20 18,99 20,77 51,43 54,01 56,60
110 16,80 18,58 20,37 51,12 53,70 56,29
Низькі (від М-2 σ і нижче) 109 16,39 18,17 19,96 50,81 53,39 55,98
108 15,98 17,77 19,55 50,50 53,08 55,67
107 15,58 17,36 19,15 50,19 52,77 55,36
М=    118,83 M=    22,17 M=    56,44

 

σ =   4,24 σR =   1,78

y = -26,15 + 0,41 * x

σR =   2,58

y = 19,56 + 0,31 * x

 

Таблиця 16

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Хлопці 7 років
 

Високі (від М+2σ і вище)

139 30,33 32,59 34,85 64,83 67,22 69,62
138 29,81 32,07 34,33 64,40 66,80 69,19
137 29,29 31,55 33,82 63,98 66,37 68,77
136 28,77 31,03 33,30 63,55 65,95 68,34
135 28,25 30,51 32,78 63,13 65,52 67,92
Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ) 134 27,73 29,99 32,26 62,70 65,10 67,49
133 27,21 29,47 31,74 62,28 64,67 67,07
132 26,69 28,95 31,22 61,85 64,25 66,64
131 26,17 28,43 30,70 61,43 63,82 66,22
 

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

130 25,65 27,91 30,18 61,00 63,40 65,79
129 25,13 27,39 29,66 60,57 62,97 65,37
128 24,61 26,88 29,14 60,15 62,54 64,94
127 24,09 26,36 28,62 59,72 62,12 64,51
 

126

 

23,57

 

25,84

 

28,10

 

59,30

 

61,69

 

64,09

125 23,05 25,32 27,58 58,87 61,27 63,66
124 22,53 24,80 27,06 58,45 60,84 63,24
123 22,01 24,28 26,54 58,02 60,42 62,81
122 21,49 23,76 26,02 57,60 59,99 62,39
Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ) 121 20,97 23,24 25,50 57,17 59,57 61,96
120 20,45 22,72 24,98 56,75 59,14 61,54
119 19,94 22,20 24,46 56,32 58,72 61,11
118 19,42 21,68 23,94 55,90 58,29 60,69
 

Низькі (від М-2 σ і нижче)

117 18,90 21,16 23,43 55,47 57,87 60,26
116 18,38 20,64 22,91 55,05 57,44 59,84
115 17,86 20,12 22,39 54,62 57,02 59,41
114 17,34 19,60 21,87 54,20 56,59 58,99
М=    126,30

 

s=   3,96

M=    25,99

 

sR=     2,26

M=    61,82

 

sR=     2,40

 

y = -39,62 + 0,52 * x y = 8,11 + 0,43 * x

 

Таблиця 17

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Хлопці 8 років
 

Високі (від М+2σ і вище)

143 30,03 32,77 35,51 62,12 65,48 68,85
142 29,64 32,38 35,12 61,91 65,27 68,64
141 29,25 31,99 34,73 61,70 65,06 68,43
140 28,85 31,59 34,33 61,49 64,85 68,22
139 28,46 31,20 33,94 61,28 64,64 68,01
 

Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ)

138 28,06 30,80 33,54 61,07 64,43 67,80
137 27,67 30,41 33,15 60,86 64,22 67,59
136 27,27 30,01 32,75 60,65 64,02 67,38
135 26,88 29,62 32,36 60,44 63,81 67,17
134 26,48 29,22 31,96 60,23 63,60 66,96
 

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

133 26,09 28,83 31,57 60,02 63,39 66,75
132 25,70 28,44 31,18 59,81 63,18 66,54
131 25,30 28,04 30,78 59,60 62,97 66,33
130 24,91 27,65 30,39 59,39 62,76 66,12
 

129

 

24,51

 

27,25

 

29,99

 

59,18

 

62,55

 

65,92

128 24,12 26,86 29,60 58,97 62,34 65,71
127 23,72 26,46 29,20 58,76 62,13 65,50
126 23,33 26,07 28,81 58,55 61,92 65,29
125 22,93 25,67 28,41 58,35 61,71 65,08
 

Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ)

124 22,54 25,28 28,02 58,14 61,50 64,87
123 22,15 24,89 27,63 57,93 61,29 64,66
122 21,75 24,49 27,23 57,72 61,08 64,45
121 21,36 24,10 26,84 57,51 60,87 64,24
120 20,96 23,70 26,44 57,30 60,66 64,03
 

Низькі (від М-2 σ і нижче)

119 20,57 23,31 26,05 57,09 60,45 63,82
118 20,17 22,91 25,65 56,88 60,25 63,61
117 19,78 22,52 25,26 56,67 60,04 63,40
116 19,38 22,12 24,86 56,46 59,83 63,19
М=    128,93 M=    27,22 M=    62,53

 

s=   4,36 sR=     2,74

y = -23,63 + 0,39 * x

sR=     3,37

y = 35,53 + 0,21 * x

 

Таблиця 18

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Хлопці 9 років
 

Високі (від М+2σ і вище)

151 39,16 41,62 44,09 67,56 70,79 74,03
150 38,49 40,95 43,42 67,15 70,38 73,61
149 37,82 40,28 42,75 66,73 69,97 73,20
148 37,15 39,61 42,08 66,32 69,55 72,79
147 36,48 38,94 41,41 65,90 69,14 72,37
 

Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ)

146 35,81 38,27 40,74 65,49 68,72 71,96
145 35,14 37,60 40,07 65,08 68,31 71,54
144 34,47 36,94 39,40 64,66 67,90 71,13
143 33,80 36,27 38,73 64,25 67,48 70,72
142 33,13 35,60 38,06 63,84 67,07 70,30
 

 

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

141 32,46 34,93 37,39 63,42 66,66 69,89
140 31,79 34,26 36,72 63,01 66,24 69,48
139 31,12 33,59 36,05 62,60 65,83 69,06
138 30,45 32,92 35,38 62,18 65,42 68,65
137 29,78 32,25 34,71 61,77 65,00 68,24
 

136

 

29,11

 

31,58

 

34,04

 

61,35

 

64,59

 

67,82

135 28,44 30,91 33,37 60,94 64,17 67,41
134 27,77 30,24 32,70 60,53 63,76 67,00
133 27,10 29,57 32,03 60,11 63,35 66,58
132 26,43 28,90 31,36 59,70 62,93 66,17
131 25,76 28,23 30,70 59,29 62,52 65,75
 

Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ)

130 25,09 27,56 30,03 58,87 62,11 65,34
129 24,43 26,89 29,36 58,46 61,69 64,93
128 23,76 26,22 28,69 58,05 61,28 64,51
127 23,09 25,55 28,02 57,63 60,87 64,10
126 22,42 24,88 27,35 57,22 60,45 63,69
 

Низькі

125 21,75 24,21 26,68 56,81 60,04 63,27
124 21,08 23,54 26,01 56,39 59,63 62,86

 

(від М-2 σ і нижче) 123 20,41 22,87 25,34 55,98 59,21 62,45
122 19,74 22,20 24,67 55,56 58,80 62,03
М=    135,96

 

s=   5,06

M=    31,55

 

sR=     2,47

y = -59,49 + 0,67 * x

M=    64,57

 

sR=     3,23

y = 8,34 + 0,41 * x

 

Таблиця 19

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Хлопці 10 років
 

Високі (від М+2σ і вище)

157 40,48 43,50 46,53 71,22 74,88 78,53
156 39,88 42,90 45,93 70,76 74,42 78,07
155 39,28 42,30 45,33 70,31 73,96 77,61
154 38,68 41,71 44,73 69,85 73,50 77,16
153 38,08 41,11 44,13 69,39 73,05 76,70
 

 

Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ)

152 37,48 40,51 43,53 68,93 72,59 76,24
151 36,89 39,91 42,93 68,48 72,13 75,78
150 36,29 39,31 42,34 68,02 71,67 75,33
149 35,69 38,71 41,74 67,56 71,22 74,87
148 35,09 38,11 41,14 67,10 70,76 74,41
147 34,49 37,52 40,54 66,65 70,30 73,95
146 33,89 36,92 39,94 66,19 69,84 73,50
 

 

 

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

145 33,29 36,32 39,34 65,73 69,39 73,04
144 32,70 35,72 38,74 65,27 68,93 72,58
143 32,10 35,12 38,15 64,82 68,47 72,12
142 31,50 34,52 37,55 64,36 68,01 71,67
141 30,90 33,92 36,95 63,90 67,56 71,21
140 30,30 33,33 36,35 63,44 67,10 70,75
 

139

 

29,70

 

32,73

 

35,75

 

62,99

 

66,64

 

70,29

138 29,10 32,13 35,15 62,53 66,18 69,84
137 28,51 31,53 34,55 62,07 65,73 69,38
136 27,91 30,93 33,96 61,61 65,27 68,92
135 27,31 30,33 33,36 61,16 64,81 68,46
134 26,71 29,73 32,76 60,70 64,35 68,01
133 26,11 29,14 32,16 60,24 63,90 67,55
132 25,51 28,54 31,56 59,78 63,44 67,09

 

Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ) 131 24,91 27,94 30,96 59,33 62,98 66,63
130 24,32 27,34 30,37 58,87 62,52 66,18
129 23,72 26,74 29,77 58,41 62,06 65,72
128 23,12 26,14 29,17 57,95 61,61 65,26
127 22,52 25,55 28,57 57,50 61,15 64,80
126 21,92 24,95 27,97 57,04 60,69 64,35
Низькі (від М-2 σ і нижче) 125 21,32 24,35 27,37 56,58 60,23 63,89
124 20,72 23,75 26,77 56,12 59,78 63,43
123 20,13 23,15 26,18 55,67 59,32 62,97
М=    138,90

 

s=   6,34

M=    32,67

 

sR=     3,02

y = -50,47 + 0,6 * x

M=    66,59

 

sR=     3,65

y = 3,04 + 0,46 * x

 

Таблиця 20

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Хлопці 11 років
 

Високі (від М+2σ і вище)

164 48,14 51,69 55,25 73,40 76,93 80,46
163 47,40 50,95 54,51 73,02 76,55 80,08
162 46,65 50,21 53,77 72,64 76,17 79,69
161 45,91 49,47 53,03 72,26 75,78 79,31
160 45,17 48,73 52,29 71,87 75,40 78,93
 

Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ)

159 44,43 47,99 51,55 71,49 75,02 78,55
158 43,69 47,25 50,81 71,11 74,64 78,17
157 42,95 46,51 50,07 70,73 74,26 77,79
156 42,21 45,77 49,33 70,35 73,88 77,41
155 41,47 45,03 48,59 69,97 73,50 77,03
154 40,73 44,29 47,85 69,59 73,12 76,65
 

 

 

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

153 39,99 43,55 47,11 69,21 72,74 76,26
152 39,25 42,81 46,37 68,83 72,35 75,88
151 38,51 42,07 45,63 68,44 71,97 75,50
150 37,77 41,33 44,89 68,06 71,59 75,12
149 37,03 40,59 44,15 67,68 71,21 74,74
148 36,29 39,85 43,41 67,30 70,83 74,36
 

147

 

35,55

 

39,11

 

42,67

 

66,92

 

70,45

 

73,98

146 34,81 38,37 41,93 66,54 70,07 73,60

 

145 34,07 37,63 41,18 66,16 69,69 73,22
144 33,33 36,89 40,44 65,78 69,31 72,83
143 32,59 36,14 39,70 65,39 68,92 72,45
142 31,85 35,40 38,96 65,01 68,54 72,07
Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ) 141 31,10 34,66 38,22 64,63 68,16 71,69
140 30,36 33,92 37,48 64,25 67,78 71,31
139 29,62 33,18 36,74 63,87 67,40 70,93
138 28,88 32,44 36,00 63,49 67,02 70,55
137 28,14 31,70 35,26 63,11 66,64 70,17
 

Низькі (від М-2 σ і нижче)

136 27,40 30,96 34,52 62,73 66,26 69,79
135 26,66 30,22 33,78 62,35 65,88 69,40
134 25,92 29,48 33,04 61,96 65,49 69,02
133 25,18 28,74 32,30 61,58 65,11 68,64
132 24,44 28,00 31,56 61,20 64,73 68,26
М=    147,74

 

s=   5,48

M=    39,65

 

sR=     3,56

y = -69,74 + 0,74 * x

M=    70,73

 

sR=     3,53

y = 14,42 + 0,38 * x

 

Таблиця 21

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Хлопці 12 років
Високі (від М+2σ і вище) 169 43,24 48,86 54,47 71,54 75,60 79,65
168 42,75 48,37 53,98 71,37 75,43 79,48
167 42,26 47,88 53,49 71,20 75,25 79,31
166 41,77 47,39 53,00 71,03 75,08 79,14
 

Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ)

165 41,28 46,90 52,51 70,86 74,91 78,96
164 40,79 46,41 52,02 70,69 74,74 78,79
163 40,30 45,92 51,53 70,52 74,57 78,62
162 39,81 45,43 51,04 70,35 74,40 78,45
161 39,32 44,94 50,55 70,17 74,23 78,28
160 38,83 44,45 50,06 70,00 74,06 78,11
159 38,34 43,96 49,57 69,83 73,88 77,94
158 37,85 43,47 49,08 69,66 73,71 77,77
157 37,36 42,98 48,59 69,49 73,54 77,59
156 36,87 42,49 48,11 69,32 73,37 77,42

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

155 36,38 42,00 47,62 69,15 73,20 77,25
154 35,89 41,51 47,13 68,97 73,03 77,08
 

153

 

35,40

 

41,02

 

46,64

 

68,80

 

72,86

 

76,91

152 34,91 40,53 46,15 68,63 72,68 76,74
151 34,42 40,04 45,66 68,46 72,51 76,57
150 33,93 39,55 45,17 68,29 72,34 76,39
149 33,44 39,06 44,68 68,12 72,17 76,22
148 32,95 38,57 44,19 67,95 72,00 76,05
147 32,46 38,08 43,70 67,78 71,83 75,88
 

Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ)

146 31,97 37,59 43,21 67,60 71,66 75,71
145 31,49 37,10 42,72 67,43 71,49 75,54
144 31,00 36,61 42,23 67,26 71,31 75,37
143 30,51 36,12 41,74 67,09 71,14 75,20
142 30,02 35,63 41,25 66,92 70,97 75,02
141 29,53 35,14 40,76 66,75 70,80 74,85
 

Низькі (від М-2 σ і нижче)

140 29,04 34,65 40,27 66,58 70,63 74,68
139 28,55 34,16 39,78 66,40 70,46 74,51
138 28,06 33,67 39,29 66,23 70,29 74,34
137 27,57 33,18 38,80 66,06 70,11 74,17
136 27,08 32,69 38,31 65,89 69,94 74,00
М=    152,87

 

s=   5,91

M=    40,95

 

sR=     5,62

y = -33,93 + 0,49 * x

M=    72,83

 

sR=     4,05

y = 46,64 + 0,17 * x

 

Таблиця 22

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Хлопці 13 років
Високі (від М+2σ і вище) 175 54,93 58,73 62,54 76,18 80,49 84,79
174 54,26 58,07 61,87 75,89 80,20 84,50
173 53,59 57,40 61,21 75,60 79,91 84,21
 

Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ)

172 52,92 56,73 60,54 75,31 79,61 83,92
171 52,25 56,06 59,87 75,02 79,32 83,63
170 51,59 55,39 59,20 74,73 79,03 83,34
169 50,92 54,73 58,53 74,43 78,74 83,04
168 50,25 54,06 57,87 74,14 78,45 82,75

 

167 49,58 53,39 57,20 73,85 78,16 82,46
166 48,92 52,72 56,53 73,56 77,86 82,17
 

 

 

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

165 48,25 52,06 55,86 73,27 77,57 81,88
164 47,58 51,39 55,20 72,98 77,28 81,59
163 46,91 50,72 54,53 72,69 76,99 81,29
162 46,25 50,05 53,86 72,39 76,70 81,00
161 45,58 49,39 53,19 72,10 76,41 80,71
160 44,91 48,72 52,53 71,81 76,12 80,42
 

159

 

44,24

 

48,05

 

51,86

 

71,52

 

75,82

 

80,13

158 43,57 47,38 51,19 71,23 75,53 79,84
157 42,91 46,71 50,52 70,94 75,24 79,55
156 42,24 46,05 49,85 70,65 74,95 79,25
155 41,57 45,38 49,19 70,35 74,66 78,96
154 40,90 44,71 48,52 70,06 74,37 78,67
153 40,24 44,04 47,85 69,77 74,08 78,38
152 39,57 43,38 47,18 69,48 73,78 78,09
 

 

Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ)

151 38,90 42,71 46,52 69,19 73,49 77,80
150 38,23 42,04 45,85 68,90 73,20 77,51
149 37,57 41,37 45,18 68,60 72,91 77,21
148 36,90 40,71 44,51 68,31 72,62 76,92
147 36,23 40,04 43,84 68,02 72,33 76,63
146 35,56 39,37 43,18 67,73 72,03 76,34
145 34,89 38,70 42,51 67,44 71,74 76,05
 

Низькі (від М-2 σ і нижче)

144 34,23 38,03 41,84 67,15 71,45 75,76
143 33,56 37,37 41,17 66,86 71,16 75,46
142 32,89 36,70 40,51 66,56 70,87 75,17
141 32,22 36,03 39,84 66,27 70,58 74,88
М=    158,58

s=   6,59

M=    47,77

sR=     3,81

y = -58,12 + 0,67 * x

M=    75,70

sR=     4,30

y = 29,47 + 0,29 * x

 

Таблиця 23

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Хлопці 14 років
183 60,37 65,35 70,32 83,54 87,66 91,79

 

Високі (від М+2σ і вище) 182 59,64 64,61 69,59 83,00 87,12 91,24
181 58,91 63,88 68,86 82,45 86,58 90,70
180 58,18 63,15 68,12 81,91 86,03 90,16
179 57,44 62,42 67,39 81,36 85,49 89,61
 

Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ)

178 56,71 61,69 66,66 80,82 84,94 89,07
177 55,98 60,95 65,93 80,28 84,40 88,52
176 55,25 60,22 65,19 79,73 83,86 87,98
175 54,51 59,49 64,46 79,19 83,31 87,44
174 53,78 58,76 63,73 78,64 82,77 86,89
173 53,05 58,02 63,00 78,10 82,22 86,35
 

 

 

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

172 52,32 57,29 62,27 77,56 81,68 85,80
171 51,59 56,56 61,53 77,01 81,14 85,26
170 50,85 55,83 60,80 76,47 80,59 84,72
169 50,12 55,10 60,07 75,93 80,05 84,17
168 49,39 54,36 59,34 75,38 79,51 83,63
167 48,66 53,63 58,60 74,84 78,96 83,09
 

166

 

47,92

 

52,90

 

57,87

 

74,29

 

78,42

 

82,54

165 47,19 52,17 57,14 73,75 77,87 82,00
164 46,46 51,43 56,41 73,21 77,33 81,45
163 45,73 50,70 55,68 72,66 76,79 80,91
162 45,00 49,97 54,94 72,12 76,24 80,37
161 44,26 49,24 54,21 71,58 75,70 79,82
160 43,53 48,51 53,48 71,03 75,15 79,28
159 42,80 47,77 52,75 70,49 74,61 78,73
 

Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ)

158 42,07 47,04 52,01 69,94 74,07 78,19
157 41,33 46,31 51,28 69,40 73,52 77,65
156 40,60 45,58 50,55 68,86 72,98 77,10
155 39,87 44,84 49,82 68,31 72,44 76,56
154 39,14 44,11 49,09 67,77 71,89 76,02
153 38,41 43,38 48,35 67,22 71,35 75,47
Низькі (від М-2 σ і нижче) 152 37,67 42,65 47,62 66,68 70,80 74,93
151 36,94 41,92 46,89 66,14 70,26 74,38
150 36,21 41,18 46,16 65,59 69,72 73,84
М=    165,61

s=   6,42

M=    52,62

sR=     4,97

y = -68,65 + 0,73 * x

M=    78,21

sR=     4,12

y = -11,86 + 0,54 * x

 

Таблиця 24

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Хлопці 15 років
Високі (від М+2σ і вище) 185 63,30 70,09 76,89 85,24 90,63 96,02
184 62,53 69,32 76,12 84,77 90,16 95,55
183 61,76 68,56 75,35 84,30 89,70 95,09
 

Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ)

182 60,99 67,79 74,58 83,84 89,23 94,62
181 60,22 67,02 73,82 83,37 88,76 94,15
180 59,46 66,25 73,05 82,90 88,29 93,68
179 58,69 65,48 72,28 82,43 87,82 93,22
178 57,92 64,72 71,51 81,97 87,36 92,75
 

 

 

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

177 57,15 63,95 70,74 81,50 86,89 92,28
176 56,39 63,18 69,98 81,03 86,42 91,81
175 55,62 62,41 69,21 80,56 85,95 91,35
174 54,85 61,65 68,44 80,10 85,49 90,88
173 54,08 60,88 67,67 79,63 85,02 90,41
172 53,31 60,11 66,91 79,16 84,55 89,94
 

171

 

52,55

 

59,34

 

66,14

 

78,69

 

84,08

 

89,47

170 51,78 58,57 65,37 78,22 83,62 89,01
169 51,01 57,81 64,60 77,76 83,15 88,54
168 50,24 57,04 63,83 77,29 82,68 88,07
167 49,48 56,27 63,07 76,82 82,21 87,60
166 48,71 55,50 62,30 76,35 81,75 87,14
 

Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ)

165 47,94 54,74 61,53 75,89 81,28 86,67
164 47,17 53,97 60,76 75,42 80,81 86,20
163 46,40 53,20 59,99 74,95 80,34 85,73
162 45,64 52,43 59,23 74,48 79,88 85,27
161 44,87 51,66 58,46 74,02 79,41 84,80
 

Низькі (від М-2 σ і нижче)

160 44,10 50,90 57,69 73,55 78,94 84,33
159 43,33 50,13 56,92 73,08 78,47 83,86
158 42,57 49,36 56,16 72,61 78,00 83,40
157 41,80 48,59 55,39 72,15 77,54 82,93
М=    171,24

s=   5,30

M=    59,53

sR=     6,80

y = -71,95 + 0,77 * x

M=    84,20

sR=     5,39

y = 4,12 + 0,47 * x

 

Таблиця 25

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Хлопці 16 років
Високі (від М+2σ і вище) 189 67,20 73,64 80,09 86,81 91,14 95,47
188 66,26 72,71 79,15 86,40 90,73 95,06
187 65,33 71,77 78,22 85,98 90,31 94,65
 

Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ)

186 64,39 70,84 77,29 85,57 89,90 94,23
185 63,46 69,90 76,35 85,16 89,49 93,82
184 62,52 68,97 75,42 84,74 89,08 93,41
183 61,59 68,04 74,48 84,33 88,66 92,99
182 60,65 67,10 73,55 83,92 88,25 92,58
181 59,72 66,17 72,61 83,50 87,84 92,17
 

 

 

 

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

180

179

58,79      65,23       71,68     83,09     87,42       91,75
57,85 64,30 70,74 82,68 87,01 91,34
178 56,92 63,36 69,81 82,26 86,60 90,93
177 55,98 62,43 68,87 81,85 86,18 90,52
176 55,05 61,49 67,94 81,44 85,77 90,10
175 54,11 60,56 67,00 81,02 85,36 89,69
174 53,18 59,62 66,07 80,61 84,94 89,28
 

173

 

52,24

 

58,69

 

65,13

 

80,20

 

84,53

 

88,86

172 51,31 57,75 64,20 79,78 84,12 88,45
171 50,37 56,82 63,26 79,37 83,70 88,04
170 49,44 55,88 62,33 78,96 83,29 87,62
169 48,50 54,95 61,40 78,55 82,88 87,21
168 47,57 54,01 60,46 78,13 82,46 86,80
167 46,63 53,08 59,53 77,72 82,05 86,38
 

Нижчі середніх (від М-1σ до М-2σ)

166 45,70 52,15 58,59 77,31 81,64 85,97
165 44,76 51,21 57,66 76,89 81,23 85,56
164 43,83 50,28 56,72 76,48 80,81 85,14
163 42,90 49,34 55,79 76,07 80,40 84,73
162 41,96 48,41 54,85 75,65 79,99 84,32
161 41,03 47,47 53,92 75,24 79,57 83,90
 

Низькі

160 40,09 46,54 52,98 74,83 79,16 83,49
159 39,16 45,60 52,05 74,41 78,75 83,08

 

(від М-2 σ і нижче) 158 38,22 44,67 51,11 74,00 78,33 82,67
157 37,29 43,73 50,18 73,59 77,92 82,25
156 36,35 42,80 49,24 73,17 77,51 81,84
М=    173,32

s=   6,36

M=    58,99

sR=     6,45

y = -103,02 + 0,93 * x

M=    84,66

sR=     4,33

y = 13,05 + 0,41 * x

 

Таблиця 26

Оцінювальні таблиці фізичного розвитку хлопців 6 – 17 років

(шкала регресії за довжиною тіла)

 

Межі сигмальних відхилень

 

Довжина тіла, см

Маса тіла, кг Окружність грудної клітки, см
М — σ

R

 

М

 

М + σ R

М — σ

R

 

М

 

М + σ R

Хлопці 17 років
Високі (від М+2σ і вище) 191 71,40 77,80 84,20 89,81 96,24 102,67
190 70,46 76,86 83,26 89,32 95,75 102,18
189 69,53 75,93 82,33 88,83 95,26 101,69
 

Вищі середніх (від М+1σ до М+2σ)

188 68,59 74,99 81,40 88,34 94,77 101,20
187 67,66 74,06 80,46 87,85 94,28 100,71
186 66,73 73,13 79,53 87,36 93,79 100,22
185 65,79 72,19 78,59 86,87 93,30 99,73
184 64,86 71,26 77,66 86,39 92,81 99,24
183 63,92 70,32 76,72 85,90 92,33 98,75
 

 

 

 

Середні величини (від М+1σ до

М–1σ)

182 62,99 69,39 75,79 85,41 91,84 98,27
181 62,05 68,45 74,85 84,92 91,35 97,78
180 61,12 67,52 73,92 84,43 90,86 97,29
179 60,19 66,59 72,99 83,94 90,37 96,80
178 59,25 65,65 72,05 83,45 89,88 96,31
177 58,32 64,72 71,12 82,96 89,39 95,82
 

176

 

57,38

 

63,78

 

70,18

 

82,47

 

88,90

 

95,33

175 56,45 62,85 69,25 81,98 88,41 94,84
174 55,51 61,91 68,31 81,49 87,92 94,35
173 54,58 60,98 67,38 81,00 87,43 93,86
172 53,64 60,04 66,45 80,51 86,94 93,37
171 52,71 59,11 65,51 80,02 86,45 92,88
170 51,78 58,18 64,58 79,54 85,96 92,39
 

 

Нижчі

169 50,84 57,24 63,64 79,05 85,48 91,90
168 49,91 56,31 62,71 78,56 84,99 91,42
167 48,97 55,37 61,77 78,07 84,50 90,93

 

середніх (від М-1σ до М-2σ) 166 48,04 54,44 60,84 77,58 84,01 90,44
165 47,10 53,50 59,90 77,09 83,52 89,95
164 46,17 52,57 58,97 76,60 83,03 89,46
163 45,24 51,64 58,04 76,11 82,54 88,97
Низькі (від М-2 σ і нижче) 162 44,30 50,70 57,10 75,62 82,05 88,48
161 43,37 49,77 56,17 75,13 81,56 87,99
160 42,43 48,83 55,23 74,64 81,07 87,50
М=    175,67

s=   6,11

M=    63,48

sR=     6,40

y = -100,67 + 0,93 * x

M=    88,74

sR=     6,43

y = 2,79 + 0,49 * x

 

Начальник Управління

громадського здоров’я                                                        А.А. Григоренко

 

Джерело:

//moz.gov.ua/ua/portal/dn_20130913_0802.html

//zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1694-13


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2021 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru