Четверг, 23 сентября 2021  RSS  Напишите нам
Четверг, 23 сентября 2021  RSS  Напишите нам
Популярно
Клінічний протокол « Комплексна медична допомога під час небажаної вагітності»
16:49, 13 декабря 2018

Клінічний протокол « Комплексна медична допомога під час небажаної вагітності»


Статус: Чинний
 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
31.12.2010 N 1177
м.Київ
Про затвердження клінічного протоколу «Комплексна допомога під час небажаної вагітності»

На виконання доручення Президента України від 06.03.2003 №1-1/152 п.а. 2 та з метою уніфікації вимог до обсягів і якості надання акушерської та гінекологічної допомоги

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити клінічний протокол «Комплексна медична допомога під час небажаної вагітності» (далі Клінічний протокол, додається).

2. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій: 
2.1. Забезпечити розробку локальних протоколів медичної допомоги. 
2.2. Забезпечити вивчення і впровадження Клінічного протоколу в діяльність підпорядкованих закладів охорони здоров’я, починаючи 01.01.2011 року; 
2.3. Організувати здійснення контролю за наданням медичної допомоги вагітним жінкам з хворобами серця у підпорядкованих закладах охорони здоров’я у відповідності до Клінічного протоколу.

3. Ректорам вищих медичних навчальних закладів, закладів післядипломної освіти забезпечити використання клінічного протоколу в навчальному процесі для студентів, лікарів-інтернів та лікарів — акушер-гінекологів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Мостовенко Р. В.

Міністр І.М.Ємець

Посилання для скачування:

 [link]http://old.moz.gov.ua/docfiles/N1177dodatok.rar[/link]

Клінічний протокол « Комплексна медична допомога підчас небажаної вагітності»

Згідно з ключовими міжнародними документами та положеннями аборт не є методом планування сім’ї, але в разі прийняття жінкою рішення щодо переривання вагітності у термін, дозволений законодавством, послуги мають бути надані з використанням безпечних методик та дотриманням репродуктивних прав жінки. Право жінки на безпечний аборт закріплено в матеріалах Міжнародної конференції з питань народонаселення і розвитку (Каїр, 1994 р.) та  Четвертої  Всесвітньої  конференції зі становища жінок (Пекін, 1995 р.), що схвалені Україною та лягли в основу нормативно-правової бази з питань збереження репродуктивного здоров’я.

Незважаючи на позитивну динаміку зниження частоти абортів в Україні, вони все ще залишаються одним із методів регуляції народжуваності. Небажана вагітність у 85-92% закінчується штучним перериванням вагітності (абортом) за бажанням жінки. Аборти, які виконуються із застосуванням небезпечних методик (дилатація та кюретаж та інші) є  причиною ускладнень, що негативно впливають на стан репродуктивного здоров’я жінки та завдають значних економічних збитків.

Впровадження концепції безпечного аборту є пріоритетною у всьому світі, що суттєво впливає на зниження рівня материнської смертності та ускладнень. Використання  нових науково обґрунтованих технологій переривання небажаної вагітності, до- та після-  абортне консультування, профілактика інфекційних ускладнень дають можливість убезпечити жінку і зберегти її репродуктивне здоров’я.

Медико-організаційні технології Протоколу базуються на даних доказової медицини, рекомендаціях ВООЗ, міжнародного і вітчизняного досвіду та ґрунтуються на клієнт-орієнтованому підході, принципах дотримання репродуктивних прав.

Протокол відображає державну політику, що проводиться в країні в галузі охорони здоров’я, з урахуванням існуючих законодавчих актів та є для медичних спеціалістів засобом підтримки надання високої якості послуг, орієнтованих одночасно на потреби населення.

 

Додаток 3

Перелік  підстав, за наявності яких можливе штучне переривання  вагітності,

строк якої становить від 12 до 22 тижнів

 

                                                                  (затверджених постановою Кабінету Міністрів

                                                  України від 15 лютого 2006 р. №144)

 

Рубрики та підрубрики Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я

(Х перегляд)

 

 

Підстава

 

 

Форма, стадія, ступінь хвороби

 

 

Умови перенесення хвороби

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

В06

Краснуха  

 

перенесена під  час вагітності  

В20 — В24    

Хвороба, зумовлена ВІЛ

ВІЛ-інфекція IV стадії        

 

А15, А16, А18, А19    

Туберкульоз

тяжкі форми:  

поширена, прогресуюча, хіміорезистентна,  

із тяжкими   ускладнення

(крім  туберкульозу   нервової системи та мозкових   оболонок у гострій стадії, міліарного туберкульозу)         

Новоутворення

С00 — С97    

Злоякісні новоутворення будь-якої локалізації        

 

 

Хвороби ендокринної системи, розлад харчування та порушення обміну речовин

Е10

Цукровий діабет    

тяжка форма      

прогресування діабетичної нефропатії (неконтрольована гіпертензія, ниркова   

недостатність)  

Е21  

Гіперпаратиреоз та інші порушення при щитоподібній залозі 

тяжка форма      

 

Е26        

Гіперальдостеронізм                

 

 

E70 — E85    

Народження дітей з підтвердженим діагнозом спадкових захворювань та гетерозиготне   носійство подружжям мутантних генів, що зумовлюють спадкові захворювання  

летальні, сублетальні

захворювання, а також такі, що не піддаються або  важко піддаються корекції та/або

супроводжуються тяжкими  порушеннями психічного розвитку  

пренатальне підтвердження діагнозу в плода із застосуванням інвазивних досліджень;      

Х-зчеплене  

успадкування у  разі неможливості пренатального підтвердження діагнозу і встановлення чоловічої статі плода        

Хвороби крові і кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D60 — D61    

Апластична анемія  

 

 

Розлади психіки та поведінки

F01        

Судинна деменція  

 

стійке вираження розладу когнітивних функцій, сприйняття, мислення, емоційно-вольової сфери та  соціальної дезадаптації     

F03

Неуточнена деменція  

 

-«-

F04

Органічний амнестичний синдром, не спричинений  алкоголем чи іншими психоактивними речовинами

 

-«-

F06

Інші психічні  розлади внаслідок  ураження чи дисфункції головного мозку або внаслідок соматичної хвороби

 

-«-

F07

Розлади особистості та поведінки внаслідок хвороби, ушкодження та дисфункції  головного мозку 

 

-«-

F09

Неуточнений органічний або симптоматичний   психічний розлад  

 

-«-

F10 — F19    

Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин

 

-«-

F20

Шизофренія

 

-«-

F22

Хронічні маячні  розлади

 

-«-

F25

Шизоафективні розлади            

 

стійке вираження розладу когнітивних функцій, сприйняття,   мислення, емоційно-вольової

сфери та  соціальної  дезадаптації    

F28

Інші неорганічні  

психотичні розлади

 

-«-

F29        

Неорганічний психоз, неуточнений

 

-«-

F60-F69    

Розлади особистості та поведінки у  зрілому віці      

 

стійке вираження соціальної дезадаптації    

F70-F79    

Розумова відсталість

 

 

Хвороби нервової системи                      

G30        

Хвороба Альцгеймера

 

стійке вираження розладу когнітивних  функцій, сприйняття,  мислення, емоційно-вольової сфери та  соціальної  дезадаптації  

G37

Інші демієлінізуючі хвороби центральної  нервової системи  

 

 

G71 — G72    

М’язова дистрофія  

та інші міопатії  

 

 

Хвороби системи кровообігу                    

I05 — I08,    

I34 — I36    

Вади мітрального,  

аортального,  тристулкового клапанів          

IV-V стадії      

 

I10 — I13    

Гепертензивна  

(гіпертонічна)  хвороба     

III стадія      

 

I15        

Вторинна  гіпертензія

тяжкий ступінь  

неконтрольована гіпертензія

I25

Хронічна ішемічна  хвороба серця      

 

крім гострих  форм, коли   показане   інтенсивне    лікування,   включаючи  інвазивні  

втручання     

I27.0      

Первинна легенева  гіпертензія

 

 

I27.1      

Кіфосколіотична хвороба серця      

тяжка форма      

 

I27.9      

Легеневе серце  

(хронічне) БДВ    

з серцевою

недостатністю IIБ-III стадій  

 

I31        

Інші хвороби  перикарда              

 

відмова вагітної від хірургічного лікування        

I42.0      

Дилатаційна  кардіоміопатія

з фракцією викиду  менше 40  відсотків

 

I42.1      

Обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія

обструктивна форма             

прогресування декомпенсації і  неефективність лікування

I42.3 — I42.9

Кардіоміопатія    

тяжка форма      

 

I50        

Серцева недостатність      

IIБ-III стадії  (IV функціональний                  клас)                       

незалежно від основного діагнозу                 

I71        

Аневризма та  розшарування аорти

 

лише одночасно  або після  кардіохірургічної операції        

Q20 — Q28    

Уроджені вади  розвитку системи  кровообігу        

з серцевою  

недостатністю   IIБ-III стадій;  з ціанозом; з    високою легеневою гіпертензією  

неможливість хірургічної корекції при прогресуючому погіршенні стану за неефективності здійснюваної терапії        

Хвороби органів дихання                      

J44.8      

Інша уточнена  

хронічна обструктивна         легенева хвороба  

III-IV стадії    

 

J96.1      

Хронічна респіраторна недостатність

III ступеня      

незалежно від основного    діагнозу

Хвороби органів травлення                    

K22.2      

Непрохідність стравоходу

не піддається  

бужуванню    

 

K72.9      

Печінкова недостатність,  неуточнена    

 

 

K74        

Фіброз і цироз печінки   

 

 

K76.6      

Портальна гіпертензія

у разі рецидивуючих кровотеч з    варикозно  розширених вен  кардії

 

Хвороби сечостатевої системи                    

N13.0 — N13.3

Гідронефроз

двобічний, єдиної нирки, уроджений

 

N17  

Гостра ниркова недостатність   

 

незалежно від причин   

N18        

Хронічна ниркова недостатність  

 

-«-

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини              

L10  

Пухирчатка (пемфікус)        

 

 

Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини      

М30 — М36    

Системні захворювання  

сполучної тканини  

 

тяжкі вісцеральні прояви, прогресування хвороби і неефективність здійснюваної 

терапії      

М40  

Кіфоз і лордоз    

IV ступеня      

дихальна  недостатність, кіфосколіотична хвороба серця    

Уроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії    

Q00-Q89    

Уроджені вади розвитку

летальні, деякі  вітальні та такі,що супроводжуються інвалідністю і  тяжкими порушеннями психічного розвитку  

пренатальне підтвердження діагнозу в плода

Q91 — Q93 Q99,8     

Хромосомні аномалії

летальна, сублетальна та  вітальна, що  супроводжується тяжкими порушеннями психічного розвитку 

підтвердження інвазивною пренатальною діагностикою    

 

Вік вагітної жінки: менш як 15 років

більш як 45 років  

 

 

 

Вагітність внаслідок зґвалтування

 

 

 

Настання інвалідності під  час цієї вагітності

 

 

 

Додаток 1.

Пам’ятка для пацієнтки

(до штучного переривання небажаної вагітності)

Згідно із законодавством в Україні штучне переривання небажаної вагітності за бажанням жінки може здійснюватись в термін до 12 тижнів.

Для виконання процедури (операції) штучного переривання небажаної вагітності Ви можете звернутись до будь-якого акредитованого закладу охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування.

Наскільки можливо, керівники закладів охорони здоров’я повинні створити умови, коли забезпечується приватна обстановка не тільки для спілкування з медичним працівником, а й безпосередньо для виконання процедури (операції), зокрема шляхом виконання окремо взятої процедури (операції) в одному приміщенні за певний проміжок часу.

Медичні працівники зобов’язані забезпечити збереження інформації, отриманої від Вас під час спілкування чи виконання процедури (операції), та не допустити її розголосу іншим особам.

Ви можете обрати лікаря, який буде виконувати процедуру (операцію).

Ви маєте пройти обстеження, запропоноване лікарем.

Прийти на процедуру (операцію) переривання небажаної вагітності до медичного закладу необхідно  у зазначений час.

Ви можете обрати метод штучного переривання небажаної вагітності та прийняття рішення після одержання повної, достовірної та чіткої інформації щодо особливостей кожної з них.

Найбезпечнішими методами є медикаментозний (прийом таблеток) та вакуумна аспірація (ручна та електрична). Використання методу розширення шийки матки та вишкрібання (дилатація та кюретаж) — допустиме лише за відсутності можливостей проведення переривання медикаментозними засобами або методами вакуум-аспірації у терміні вагітності 12 повних тижнів.

З метою зменшення кількості інфекційних ускладнень при перериванні вагітності хірургічними методами призначається антибіотикопрофілактика.

Ви маєте право вибору методики знеболювання та прийняття рішення після одержання повної, достовірної та чіткої інформації щодо анестезії або внутрішньовенного наркозу, ризиків та можливих ускладнень, пов’язаних із знеболюванням. При відсутності протипоказань можна вибирати місцеву анестезію, комбінацію місцевої анестезії зі знеболювальними препаратами (аналгетиками) або з атаралгезією, різновиди внутрішньовенного наркозу.

Вибір процедури (операції) штучного переривання небажаної вагітності та методу знеболювання необхідно підтвердити письмово у формі  інформаційної згоди.

Лікар має поінформувати Вас про ризики виникнення ускладнень під час та після процедури (операції) переривання небажаної вагітності і у разі яких ознак необхідно негайно звернутись по медичну допомогу.

Уточніть у лікаря, до якого медичного закладу слід звернутися (адреса, контактні телефони).

У зв’язку з операцією (процедурою) штучного переривання небажаної вагітності жінка може отримати на 3 дні (з урахуванням дня операції) листок непрацездатності.

У разі виникнення ускладнень під час операції чи у післяабортному періоді листок непрацездатності видається на весь період тимчасової непрацездатності.

 

                                                       Додаток 2

Пам’ятка для пацієнтки                            

(після штучного переривання небажаної вагітності)

Після процедури (операції) штучного переривання небажаної вагітності варто утримуватися від статевих контактів до повної зупинки менструальноподібної кровотечі (приблизно 3-5 днів).

Через 10-14 днів після процедури (операції) рекомендується відвідати лікаря з метою консультації та планового огляду.

У разі появи ознак, які перераховані нижче, необхідно терміново звернутись по медичну допомогу:

  • Кровотеча (промокання двох або більше великих прокладок за годину, що не припиняється протягом 2 годин, виділення згустків крові).
  • Взагалі відсутність кров’яних виділень.
  • Підвищення температури тіла, лихоманка.
  • Вагінальні виділення з неприємним запахом.
  • Різкий, тривалий біль у животі, який посилюється.

Фертильність (спроможність до зачаття) може відновитися протягом 2 тижнів після процедури (операції), але в більшості жінок овуляція відбувається протягом 6 тижнів. Ви можете завагітніти знову, ще до появи наступної менструації.

Якщо Ви не плануєте вагітність, то почати використовувати контрацепцію (засоби попередження вагітності) необхідно відразу ж після процедури (операції) переривання вагітності та поновлення сексуальної активності.

У разі відсутності медичних протипоказань, незалежно від методу переривання небажаної вагітності, використання будь-якого методу контрацепції можна починати відразу ж після процедури (операції).

Першу таблетку комбінованого орального контрацептива (таблетки, які містять малі дози жіночих гормонів) можна прийняти в день проведення процедури (операції) або протягом 5 днів після.

Ін’єкційний контрацептив (препарат, який вводиться шприцом внутрішньом`язово і містить жіночий гормон – прогестин) може бути введений перед випискою після процедури (операції)  або протягом 7 днів.

Внутрішньоматковий контрацептив (ВМК – невеликий прилад, що вводиться всередину матки та перешкоджає заплідненню) лікар може ввести відразу після процедури (операції)  або протягом 7 днів (для ВМК зі спеціальним гормоном) та 12 днів (для ВМК, що містить мідь) за умови відсутності симптомів інфекції.

Презервативи можуть використовуватись з відновленням статевої активності (після повного припинення післяабортних кров’яних виділень).

Методи природної контрацепції не можуть бути використані до відновлення менструальної функції після процедури (операції) штучного переривання небажаної вагітності (до 3-х місяців). Тому необхідно обов’язково використовувати презервативи або утримуватися від статевих стосунків.

Хірургічна стерилізація може бути проведена безпосередньо після процедури (операції) штучного переривання небажаної вагітності, проте Ви повинні ретельно обдумати своє рішення з урахуванням незворотності методу.

Якщо Ви не обрали постійний метод контрацепції одразу, можна тимчасово використовувати презервативи і звернутися за додатковою консультацією до лікаря.

 

Додаток 4

Універсальні заходи профілактики інфекцій

Універсальні заходи профілактики інфекцій – це стандарти з інфекційного контролю, якими необхідно керуватись під час штучного переривання вагітності хірургічними методами (МВА, ЕВА, дилатація та кюретаж) з метою попередження поширення інфекцій, що передаються через кров та біологічні рідини.

Стандарти профілактики включають:

  • миття рук та використання захисних засобів;
  • безпечне використання голок, гострих/колючих інструментів та їх утилізацію;
  • ретельну дезінфекцію інструментів та іншого забрудненого обладнання;
  • безпечну утилізацію медичних відходів, забруднених кров’ю та іншими біологічними рідинами.

Заходи спрямовані на зниження ризику зараження медичних працівників і пацієнтів та базуються на концепції, згідно з якою кожна людина вважається потенційно інфікованою.

 

Миття рук та використання захисних засобів

Медичні працівники повинні ретельно мити руки проточною водою з милом до та після контакту з пацієнткою або процедури (операції).

Мити руки потрібно як до одягання рукавичок, так і після їх зняття, а також у всіх випадках забруднення рук.

Слід обов’язково користуватись одноразовими рукавичками, одягаючи нову пару рукавичок при обстеженні кожної нової пацієнтки, а також при повторному обстеженні тієї ж самої пацієнтки.

У разі можливого ризику розбризкування крові або біологічних рідин рекомендується використовувати захисні окуляри, щітки, маски, фартухи, халати

 

Безпечне використання голок, гострих/колючих інструментів та їх утилізація

Небезпека передачі інфекцій, що передаються через кров (ВІЛ-інфекції, гепатитів В і С) пов’язана з порушенням цілісності шкірних покривів у результаті випадкового уколу забрудненими голками чи гострими/колючими інструментами.

Найнебезпечнішими є уколи голками, якими проводяться ін’єкції. Особливо часто це відбувається при одяганні ковпачка на використану голку, а також у разі очищення, викидання відпрацьованих голок. Одягати ковпачок на використану голку необхідно однією рукою — «ковшова методика». Для збору гострих голок та відпрацьованого одноразового інструментарію повинні бути доступні щільні контейнери, які утилізують по мірі заповнення.

Додаткові заходи передбачають одягання рукавичок, адекватне освітлення, відповідне розміщення контейнерів для гострих/колючих предметів за місцем використання, недопущення викидання у звичайні відходи.

 

Ретельна дезінфекція інструментів та іншого забрудненого обладнання

Всі інструменти багаторазового використання повинні бути терміново передані для високорівневої дезінфекції та стерилізації.

Важливим етапом є механічне очищення забрудненого інструментарію.

Всі етапи обробки інструментарію багаторазового користування проводяться згідно з чинними нормативними документами, затвердженими санітарно-епідеміологічною службою.

 

Безпечна утилізація медичних відходів, забруднених кров’ю та іншими біологічними рідинами

Забруднені кров’ю або біологічними рідинами відходи, лабораторні препарати або тканини складають у непромокаючі контейнери, які підлягають утилізації.

Рідкі відходи слід зливати лише у спеціальні колектори, в яких можливе очищення.

 

Джерело: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20101231_1177.html


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2021 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru