Четверг, 27 января 2022  RSS  Напишите нам
Четверг, 27 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
Форми медичних документів.
14:59, 14 марта 2021

Форми медичних документів.


Наш канал в Telegram

№ п/п Найменування форми Номер форми
1. Листок непрацездатності Б/Н
2. ЖУРНАЛ обліку прийому хворих в стаціонар 001/о
3. ЖУРНАЛ ВІДМОВЛЕНЬ В ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ 001-1/o
4. ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ХВОРИХ, ЯКИМ НАДАНА ЛІКУВАЛЬНА ВІДПУСТКА 001-2/o
5. Журнал обліку перебування хворих в денному стаціонарі, стаціонарі вдома 001-3/o
6. Журнал обліку приймання вагітних, роділь та породіль 002/o
7. Направлення на госпіталізацію вагітної для штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 002-1/o
8. Медична карта стаціонарного хворого 003/o
9. Медична карта переривання вагітності 003-1/o
10. Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома 003-2/о
11. Первинний огляд анестезіолога і протокол загального знеболювання 003-3/o
12. Листок лікарських призначень 003-4/o
13. Протокол переливання крові та її компонентів 003-5/o
14. Температурний листок 004/o
15. Листок реєстрації переливання трансфузійних рідин 005/o
16. Журнал обліку збору ретроплацентарної крові 006/o
17. Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару 007/o
18. Журнал запису оперативних втручань в стаціонарі 008/o
19. Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин 009/o
20. Журнал запису пологів у стаціонарі 010/o
21. Листок основних показників стану хворого, який знаходиться в відділенні (палаті) анестезіології і інтенсивної терапії 011/o
22. Акт констатації смерті на підставі смерті мозку 012/o
23. Протокол (карта) патологоанатомічного дослідження 013/o
24. Протокол патолого-анатомічного дослідження посліду 013-1/o
25. Протокол патолого-анатомічного дослідження трупа плода, мертвонародженого, новонародженого, дитини першого року життя 013-2/o
26. Направлення на патологогістологічне дослідження 014/o
27. Журнал реєстрації надходження і видачі трупів 015/o
28. Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі , відділенні або профілю ліжок 016/o
29. Акт констатації біологічної смерті 017/o
30. Карта обліку вилучення тканин 018/o
31. ПОВІДОМЛЕННЯ про випадок пересадки органа 019/o
32. ПАСПОРТ на гомотрансплантант 020/o
33. Карта донора (трупа) 021/o
34. Журнал обліку замороженого кісткового мозку, що знаходиться на зберіганні 024/o
35. Медична карта амбулаторного хворого 025/о
36. Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого 025-1/о
37. Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів 025-2/о
38. Медична карта студента 025-3/о
39. Талон на прийом до лікаря 025-4/о
40. Талон амбулаторного пацієнта при наданні консультативної поліклінічної допомоги 025-5/o
41. Талон амбулаторного пацієнта 025-6/о
42. Талон амбулаторного пацієнта в закладі загальної лікарської практики/сімейної медицини 025-6-1/o
43. Талон амбулаторного пацієнта (скорочений варіант) 025-7/о
44. Медичний паспорт сім’ї 025-8/o
45. Посімейний журнал дільниці лікаря загальної практики — сімейного лікаря 025-8-1/o
46. Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку) 026/о
47. Виписка із медичної карти амбулаторного, (стаціонарного) хворого 027/o
48. Виписка із медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення 027-1/o
49. Протокол про виявлення у хворого занедбаної форми злоякісного новоутворення 027-2/o
50. Консультативний висновок спеціаліста 028/o
51. Направлення на консультацію, в діагностичні кабінети, в лабораторії та результат обстежень 028-1/o
52. Направлення на Комісію Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я обласних державних адміністрацій, Севастопольської та Головного управління охорони здоров’я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 028-2/o
53. Висновок Комісії Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров’я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 028-3/o
54. Журнал обліку процедур 029/o
55. Контрольна карта диспансерного нагляду 030/о
56. Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки та особою, яка має розлади психіки внаслідок вживання психоактивних речовин 030-1/о
57. Статистичний талон на хворого, який знятий з диспансерного нагляду психо­неврологічного/ наркологічного закладу 030-2/о
58. Контрольна карта диспансерного нагляду за особами групи ризику розвитку профпатології і з професійними захворюваннями 030-3/о
59. Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз 030-4/о
60. Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення 030-6/о
61. Книга запису викликів лікарів додому 031/о
62. Журнал запису пологової допомоги вдома 032/о
63. Акт про вилучення органів і тканин у донора-трупа для трансплантації 033/o
64. ЕТИКЕТКА на флакон з кістковим мозком, заготовленим для заморожування 034/o
65. Журнал запису висновків лікарсько-консультативної комісії 035/o
66. Журнал для реєстрації Висновків Комісії Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров’я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров’я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 035-1/o
67. Журнал реєстрації листків непрацездатності 036/o
68. Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) 037/о
69. Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда 037-1/о
70. Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта 037-2/о
71. Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання населення 038/o
72. Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома 039/о
73. Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) 039-2/о
74. Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта 039-3/о
75. Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда 039-4/о
76. ЩОДЕННИК обліку роботи рентгенодіагностичного відділення (кабінету) 039-5/o
77. Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету) 039-6/o
78. ЩОДЕННИК обліку роботи кабінету (відділення) функціональної діагностики 039-7/o
79. ЩОДЕННИК обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики 039-8/o
80. ШОДЕННИК обліку роботи кабінету (відділення) радіоізотопної діагностики 039-9/o
81. ВІДОМІСТЬ обліку відвідувань до лікаря загальної практики / сімейного лікаря мешканців сільських населених пунктів дільниці 039-10/o
82. Карточка попереднього запису на прийом до лікаря 040/о
83. ЕТИКЕТКА на флакон з кістковим мозком, розмороженим для трансплантації 041/o
84. Карта хворого , який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури 042/o
85. Медична карта стоматологічного хворого 043/о
86. Карта хворого, який лікується в фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті) 044/o
87. Карта звернення за антирабічною допомогою 045/о
88. Журнал реєстрації ендоскопічних досліджень 046/o
89. Журнал обліку технічного обслуговування та ремонту ендоскопічної апаратури 046-1/o
90. ЖУРНАЛ реєстрації функціональних досліджень 047/o
91. ЖУРНАЛ реєстрації ультразвукових досліджень 048/o
92. Журнал обліку профілактичних оглядів лікаря стоматолога 049/о
93. ЖУРНАЛ реєстрації радіоізотопних досліджень 049-1/o
94. Журнал запису рентгенологічних досліджень 050/o
95. Карта хворого, який підлягає лікуванню променевої терапії 051/o
96. Карта профілактичних флюорографічних досліджень 052/о
97. Лікувальна карта призовника і відрізний талон лікувальної карти призовника 053/о
98. Іменний список призовників 054/о
99. Карта обстеження дитини (підлітка) з незвичайною реакцією на вакцинацію (ревакцинацію) БЦЖ 055/о
100. Журнал реєстрації обстежених на спеціалізованій медичній комісії 056/о
101. Реєстраційна карта вагітної, яка хворіє на цукровий діабет 057/o
102. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення 058/o
103. ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИЛУЧЕННЯ ДОНОРСЬКИХ ОРГАНІВ ТА ТКАНИН З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ 059/o
104. Журнал обліку інфекційних захворювань 060/o
105. Лікарсько-контрольна карта фізкультурника і спортсмена 061/о
106. Лікарсько-контрольна карта диспансерного нагляду спортсмена 062/о
107. Карта профілактичних щеплень 063/о
108. Карта імунізації 063-1/о
109. Журнал обліку профілактичних щеплень 064/о
110. Медична карта хворого венеричним захворюванням 065/о
111. Медична карта хворого грибковим захворюванням 065-1/о
112. Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару 066/o
113. Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару 066-1/o
114. Журнал реєстрації медичної допомоги, яка надається на заняттях фізичної культури і спортивних заходах 067/о
115. Журнал медичного обслуговування фізкультурних заходів 068/о
116. Журнал запису амбулаторних операцій 069/о
117. Довідка для одержання путівки 070/о
118. Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі (серед дітей до 14 років включно) 071/о
119. Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі (серед дорослого та підліткового населення) 071-1/о
120. Зведена відомість обліку вперше зареєстрованих травм та отруєнь в даному лікувальному закладі 071-2/о
121. Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі 071-3/o
122. Санаторно-курортна карта 072/о
123. КАРТА хворого з імплантованим електрокардіостимулятором 073/o
124. ЖУРНАЛ реєстрації амбулаторних хворих 074/o
125. ЖУРНАЛ/КАРТА медичної допомоги сім’ям 074-1/o
126. Санаторно-курортна карта для дітей і підлітків 076/о
127. Путівка в дитячий санаторій 077/о
128. Направлення в санаторій для хворих на туберкульоз 078/о
129. Медична довідка на учня, який від`їжджає в оздоровчий табір 079/о
130. Медична довідка про стан здоров’я дитини, яка виїжджає за кордон на відпочинок та оздоровлення 079-1/o
131. Медичний висновок на дитину (підлітка) -інваліда з дитинства у віці до 16 років 080/о
132. Медична карта хворого на туберкульоз 081/о
133. Карта антибактеріального лікування (до медичної карти) хворого на туберкульоз 081-1/о
134. Медична довідка (для від’їжджаючого за кордон) і корінець до медичної довідки 082/о
135. ЖУРНАЛ реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров’я громадян України, які виїжджають за кордон 082-1/o
136. МЕДИЧНА ДОВІДКА щодо придатності до керування транспортним засобом 083/о
137. Журнал реєстрацій висновків медичних комісій по огляду громадян, які направляються на роботу в порядку організованого набору і громадського призову 083-2/0
138. ЖУРНАЛ реєстрації виданих (отриманих) бланківМедичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом 083-4/o
139. Лікарський висновок про переведення вагітної на іншу роботу 084/0
140. Карта дільничної медсестри протитуберкульозного диспансеру, протитуберкульозного диспансерного відділення (кабінету) лікарні (поліклініки) 085/о
141. Медична довідка (лікарський професійно- консультативний висновок) 086/о
142. Книга запису роботи юрисконсульта закладу охорони здоров’я 087/о
143. Направлення на МСЕК 088/o
144. Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву 089/o
145. Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний мікоплазмоз та трихомоніаз 089-1/o
146. Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости 089-2/o
147. Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення 090/o
148. ЛИСТОК призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів та виконання цих призначень 091/o
149. ПОВІДОМЛЕННЯ про травму невиробничого характеру 092/o
150. ПОВІДОМЛЕННЯ про звернення чи доставку до медичного закладу для надання медичної допомоги осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєнням, отриманими під час пожежі (її вторинних проявів), або тих, що померли від травм і впливу небезпечних факторів пожежі 092-1/o
151. Направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника 093/о
152. Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації 094-1/о
153. Листок очікування реципієнтів на пересадку органів 094/o
154. КАРТА кандидата на трансплантацію 094-2/o
155. Довідка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, профтехучилища, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує школу, дитячий дошкільний заклад 095/o
156. ДОВІДКА про тимчасову непрацездатність в зв’язку з побутовою травмою, операцією аборту 095-1/o
157. Історія пологів 096/o
158. Карта розвитку новонародженого 097/o
159. Виписка із карти розвитку новонародженого 097-1/o
160. Повідомлення про результат лікування безпліддя 099/o
161. Акт стаціонарної, амбулаторної, заочної, посмертної судово-психіатричної експертизи 100/o
162. Акт психіатричного огляду засудженого 101/o
163. Журнал обліку новонароджених у відділенні (палаті) 102/o
164. Медичне свідоцтво про народження 103/o
165. Медичне свідоцтво про народження 103/o-95
166. Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу 103-1/o
167. Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу 103-1/o-96
168. ЖУРНАЛ реєстрації акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину 103-2/o
169. Акт психіатричного огляду особи, яка перебувала на примусовому лікуванні 104/o
170. Журнал реєстрації стаціонарної і амбулаторної судово-психіатричної експертизи 105/o
171. Лікарське свідоцтво про смерть 106/o
172. Лікарське свідоцтво про смерть 106/o-95
173. Фельдшерська довідка про смерть 106-1/o
174. Фельдшерська довідка про смерть 106-1/o-95
175. Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть 106-2/o
176. Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть 106-2/o-95
177. Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом 108-1/o
178. Індивідуальна карта вагітної і породіллі 111/о
179. ЖУРНАЛ обліку допологових патронажів вагітних 111-1/o
180. Історія розвитку дитини 112/о
181. Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні 113/o
182. Супровідного листка станції швидкої медичної допомоги 114/o
183. Журнал запису звертань про невідкладну медичну допомогу 115/o
184. Щоденник роботи станції (відділення, об’єднання) швидкої медичної допомоги 115-1/o
185. Зошит обліку роботи вдома дільничної (патронажної) медичної сестри (акушерки) 116/о
186. ЖУРНАЛ реєстрації прийому викликів та їх виконання відділенням екстреної та планово-консультативної допомоги 117/o
187. Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду 122/о
188. Протокол обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 122-1/o
189. Медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 122-2/o
190. Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 122-3/o
191. Картка особи, яка підлягає медичному огляду 123/о
192. Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи 127/о
193. Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи 127-1/о
194. Контрольний журнал реєстрації групи крові і резус-приналежності 127-2/o
195. Журнал обліку роботи кабінету інфекційних захворювань 128/о
196. Протокол медичного огляду для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп’яніння 129/о
197. Журнал реєстрації медичних оглядів для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп’яніння 129-1/о
198. Карта обліку диспансеризації 131/о
199. Карточка хворого цукровим діабетом 132/о
200. МЕДИЧНА ДОВІДКА про стан здоров’я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій 133/o
201. Журнал реєстрації виданих (отриманих) банків медичних довідок про стан здоров’я претендентів на посади керівників, заступників керівників цнтральних органів виконавчої влади, а також голів місцевитх державних адміністрацій 133-1/o
202. Карта алергологічного дослідження 134/о
203. Паспорт хворого алергічним захворюванням 135/о
204. Довідка на випадок травматизму на транспорті 136/o
205. СИНАДІАБ Основний інформаційний лист 136-1/o
206. Реєстраційна карта дитини, яка хвора на цукровий діабет 136-2/o
207. КАРТА-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОБІЧНУ РЕАКЦІЮ ЧИ ВІДСУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ПРИ МЕДИЧНОМУ ЗАСТОСУВАННІ 137/o
208. ЖУРНАЛ щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв 137-2/o
209. Журнал обліку передрейсових оглядів водіїв і передзмінних оглядів робочих 139/о
210. Сертифікат про проходження наркологічного огляду 140/о
211. Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків сертифікатів про проходження -наркологічного огляду 140-1/о
212. Свідоцтво про право на проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів 141/о
213. Медична карта огляду водія (кандидата у водії) транспорту 142/о
214. Посвідчення водія про проходження медичної підготовки 143/о
215. Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних посвідчень водія 143-1/о
216. Журнал комісії по медичному огляду водіїв для визначення їх придатності до керування транспортом 144/о
217. Медична карта профілактичного наркологічного огляду 145/о
218. Посвідчення про проходження навчання сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів 146/о
219. Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування 147/o
220. Журнал реєстрації виданих (отриманих) довідок для призначення і виплати державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування 147-1/o
221. Направлення на добровільне медичне обстеження особи, яка подала заяву про реєстрацію шлюбу 147-2/o
222. Реєстраційна генетична карта 149/o
223. Повідомлення на дитину з вродженими вадами розвитку 149-1/o-03
224. ПОВІДОМЛЕННЯ про дитину з вродженими вадами розвитку (ВВР) та множинними дизморфіями, хромосомною і спадковою патологією 149-2/o
225. реєстраційна карта хворого з порушенням росту, що потребує лікування гормоном росту 149-3/o
226. КАРТА обліку процедур гемодіалізу 150/o
227. Журнал обліку померлих 151/o
228. Журнал обліку новонароджених 152/o
229. Журнал обліку випадків перинатальної смерті 153/o
230. Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації 155/o
231. Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації (НС) (уточнене, або заключне) 155-1/o
232. Журналу обліку надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях 156/o
233. Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою 167/o
234. Журнал обліку документації щодо розгляду питання про причинний зв‘язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом 168/o
235. Довідка про причинний зв‘язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом 168-1/o
236. Акт визначення причинного зв‘язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом 168-2/o
237. СТАТИСТИЧНИЙ ТАЛОН № 3 168-3/o
238. Журнал протоколів проведення імунохроматографічного дослідження швидкими тестами (CITO TEST) 498-3/o
239. Повідомлення про вагітну, в крові якої виявлені антитіла до ВІЛ 501-1/o
240. Повідомлення про закінчення вагітності у ВІЛ-інфікованої жінки 501-2/o
241. Повідомлення про взяття на облік та уточнення інфекційного статусу дитини, народженої ВІЛ-інфікованою жінкою 501-3/o
242. Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи 502-1/o
243. Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи 502-2/o
244. Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ 502-3/o
245. Журнал обліку антиретровірусних препаратів в закладах охорони здоров’я 510/o
246. Журнал обліку антиретровірусних препаратів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров’я 510-1/o

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru