Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 22 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
0:52, 17 октября 2017

Форма первинної облікової документації № 104/о


Висновок комісії лікарів-психіатрів щодо особи, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
28 липня 2014 року № 527

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 974/25751

 

Завантажити або подивитися:

 

MS Word

 

 

Завантажити

 

 

В архіві RAR

 

 

Завантажити

 

 

pdf

 

 

Завантажити

 

 

Інструкція

щодо заповнення форми первинної облікової документації № 104/о «Висновок комісії лікарів-психіатрів щодо особи, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру № ____»

 1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 104/о «Висновок комісії лікарів-психіатрів щодо особи, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру № ____» (далі – форма № 104/о).
 2. Форма № 104/о є основним медичним документом, що заповнюється на особу, до якої за рішенням суду застосовуються примусові заходи медичного характеру (далі – ПЗМХ). Форма № 104/о ведеться в усіх закладах охорони здоров’я, у яких застосовуються ПЗМХ.
 3. У верхній лівій частині форми № 104/о вказуються найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я, найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма, код за ЄДРПОУ.
 4. У пунктах 1–3 зазначаються дата, час та місце проведення засідання комісії лікарів-психіатрів.

Заповнення дати: наприклад, комісія проводила огляд особи на ПЗМХ 15 лютого 2012 року – у квадратах слід записати 15022012.

 1. У пунктах 4–6 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, огляд якої проводиться, дата її народження та стать.
 2. У квадрати пунктів 6, 10–12 слід вписати необхідну цифру. Інші пункти заповнюються відповідно до вимог, що зазначені в кожному з них.

7. У пунктах 7, 8 вказуються найменування суду, яким було винесено ухвалу про застосування ПЗМХ, та дата винесення ухвали суду про застосування ПЗМХ.8. У пункті 9 зазначається дата поступлення особи до закладу охорони здоров’я, у якому вона на даний час перебуває.9. У пункті 10 зазначається вид ПЗМХ, який застосовувався під час проведення засідання (засідань) комісії: надання амбулаторної психіатричної допомоги у примусовому порядку, госпіталізація до психіатричного закладу зі звичайним, посиленим, суворим наглядом.10. У пункті 11 зазначається підстава звернення до суду (продовження застосування ПЗМХ, зміна виду ПЗМХ, припинення застосування ПЗМХ). У разі зміни виду ПЗМХ необхідно вказати, на який вид комісія лікарів-психіатрів рекомендує змінити ПЗМХ.11. У пункті 12 вказується статус особи, до якої застосовуються ПЗМХ: особа визнана судом неосудною, визнана судом обмежено осудною, захворіла на психічну хворобу до винесення судового рішення по суті справи, захворіла на психічну хворобу під час відбування покарання.12. У пунктах 13, 14 відмічаються найменування суду, яким востаннє було винесено ухвалу про продовження застосування ПЗМХ, та дата винесення останньої ухвали суду щодо продовження застосування ПЗМХ.13. У пункті 15 вказується, якою (якими) статтею (статтями) Кримінального кодексу України передбачено (передбачені) вчинене (вчинені) особою суспільно небезпечне (суспільно небезпечні) діяння.14. У пункті 16 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові кожного з членів комісії лікарів-психіатрів, освіта, номер сертифіката про присвоєння спеціальності лікаря-психіатра, лікарська категорія, стаж роботи лікарем-психіатром, науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада.

 1. У пункті 17 перелічуються всі особи (крім членів комісії й особи, яку оглядають), які були присутні при проведенні комісії лікарів-психіатрів.
 2. У пункті 18 зазначається анамнез життя особи, огляд якої проводиться, у тому числі детально описується кримінальний анамнез, зазначаються ПЗМХ, якщо вони застосовувались до особи в минулому, наркологічний анамнез.
 3. У пункті 19 описуються зміни соціального статусу особи, якій проводиться огляд.
 4. У пункті 20 зазначаються суспільно небезпечні діяння, які були вчинені особою, вказуються судово-психіатричні експертизи, які було проведено до винесення ухвали суду про застосування ПЗМХ, найменування закладів охорони здоров’я, що їх провели, дати проведення та висновки експерта за кожною з проведених експертиз.
 5. У пункті 21 зазначаються найменування суду (судів), яким (якими) було постановлено ухвалу (ухвали) про продовження застосування ПЗМХ до особи, та дати продовження застосування ПЗМХ.
 6. У пункті 22 перелічуються заклади охорони здоров’я, у яких застосовувались ПЗМХ, також вказуються період, протягом якого застосовувались ПЗМХ, види ПЗМХ, які були застосовані, та динаміка стану особи під час перебування у кожному із закладів охорони здоров’я.
 7. У пункті 23 зазначається анамнез хвороби, вказується, коли відзначались перші прояви хвороби, та зазначаються обставини її виникнення, перебіг хвороби, яка спостерігалась симптоматика на кожному етапі розвитку хвороби, провідні синдроми, методи лікування, що застосовувались на кожному етапі перебігу хвороби.
 8. У пункті 24 зазначається динаміка перебігу стану особи в закладі охорони здоров’я, у якому на даний час перебуває особа, а саме: вказуються скарги, що були наявні в особи, динаміка психічного стану особи, дані патопсихологічного дослідження у динаміці, динаміка соматичного стану, динаміка неврологічного стану, дані лабораторних та інших досліджень у динаміці, дані щодо лікування особи, реабілітаційні програми, що застосовувались до особи.
 9. У пункті 25 зазначаються дані клінічного дослідження особи, отримані під час проведення комісії лікарів-психіатрів, а саме: вказуються скарги, що були наявні в особи, психічний стан особи, дані патопсихологічного дослідження, соматичний стан, неврологічний стан, дані лабораторних та інших досліджень, дані щодо лікування особи, реабілітаційні програми, що застосовувалися до особи в зазначений період часу.

24. У пункті 26 вказуються клінічний діагноз та код хвороби згідно з чинною Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду.25. У пунктах 27, 28 обґрунтовується необхідність продовження, зміни виду або припинення застосування ПЗМХ та вказується висновок комісії лікарів-психіатрів.26. У пунктах 29, 30 зазначаються підписи лікарів-психіатрів із зазначенням прізвища, імені, по батькові, сертифіката про присвоєння спеціальності лікаря-психіатра, лікарської категорії, стажу роботи лікарем-психіатром, посади, наукового ступеня, вченого звання (за наявності) та ставиться печатка закладу охорони здоров’я, що засвідчує підписи лікарів-психіатрів.

 1. 27. Строк зберігання форми № 104/о – 50 років.
В. о. директора Департаменту медичної допомоги                 

А. Терещенко


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru