Суббота, 29 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 29 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
12:00, 18 июля 2016

Довідка про тимчасове звільнення від роботи по догляду за хворою дитиною форма № 095-2/о


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

28 липня 2014 року № 527

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 972/25749.


«
Інструкція щодо заповнення форми первинної облікової документації № 095-2/о 

«Довідка № про тимчасове звільнення від роботи

по догляду за хворою дитиною».

 1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 095-2/о «Довідка № _____ про тимчасове звільнення від роботи по догляду за хворою дитиною» (далі – форма № 095-2/о).
 2. Форма № 095-2/о заповнюється лікарем закладу охорони здоров’я та надається особі, яка здійснює догляд за хворою дитиною, у разі, якщо дитина потребує подальшого лікування після закінчення максимального терміну листка непрацездатності, передбаченого законодавством України, та в інших випадках відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян (зі змінами), затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 року № 455 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян» (зі змінами), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04 грудня 2001 року за № 1005/6196.
 3. Форма № 095-2/о видається закладом охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування на підставі рішення лікарсько-консультаційної комісії (далі – ЛКК).
 4. У верхньому лівому куті форми № 095-2/о зазначаються найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я, найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма.
 5. Під назвою форми вказується дата (число, місяць, рік) її видачі.
 6. У пункті 1 зазначаються дані про особу, яка тимчасово звільняється від роботи по догляду за хворою дитиною.

У підпункті 1.1 вказуються прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видається така довідка.

У підпункті 1.2 вказується інформація про ступінь родинних зв’язків з дитиною: мама, тато, бабуся, інший законний представник (необхідне підкреслюється, вписується).

У підпунктах 1.3, 1.4 зазначаються місце роботи особи, яка тимчасово звільняється від роботи, та місце її проживання (реєстрації).

 1. У пункті 2 вказуються дані про дитину: прізвище, ім’я, вік, зазначається найменування дошкільного/загальноосвітнього навчального закладу, який відвідує дитина (у разі відвідування).
 2. У пункті 3 зазначається код захворювання, на яке хворіє дитина, згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду.
 3. У таблиці пункту 4 зазначається інформація щодо звільнення від роботи особи по догляду за хворою дитиною, вказуються: дата (число, місяць, рік), з якої розпочалось тимчасове звільнення від роботи (графа 1); дата (число, місяць, рік), до якої триває звільнення (графа 2); посада і прізвище лікаря, який заповнює форму № 095-2/о (графа 3); підпис лікаря (графа 4).
 4. Пункт 5 заповнюється у разі наявності медичних показань до подальшого лікування дитини, при продовженні заповненої довідки. При цьому вказується номер нової форми.
 5. У пункті 6 зазначається дата (число, місяць, рік), коли звільнена особа має приступити до роботи.
 6. Форма № 095-2/о підписується лікарем, який її заповнив, та завіряється печаткою закладу охорони здоров’я.
 7. Після заповнення форми № 095-2/о аналогічні дані вказуються у контрольному талоні, який залишається у закладі охорони здоров’я для обліку виданих довідок.
 8. Видача форми № 095-2/о фіксується у формі № 112/о «Історія розвитку дитини», затвердженій наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 липня 2014 року № 527.
 9. Контрольний талон до форми № 095-2/о підписується лікарем, який видав форму № 095-2/о, завіряється печаткою закладу охорони здоров’я та підписується особою, яка отримала довідку.
 10. Контрольні талони до форми № 095-2/о зберігаються у закладі охорони здоров’я протягом 1 року.

В. о. директора Департаменту медичної допомоги

А. Терещенко

Довідка бланк. Подивитися або завантажити:

 

 

Завантажити

 

Інструкція по заповненню:

 

 

Завантажити

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
28 липня 2014 року № 527
 
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації
 
№ 0952/о
 
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма _________________________________________________________
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Наказ МОЗ України
Код за ЄДРПОУ
 
       |_|_|_|_|_|_|_|_|       №     |_|_|_|_|
 
 
ДОВІДКА № ________
про тимчасове звільнення від роботи по догляду за хворою дитиною
 
Дата видачі «______» ________________ 20_____ року
1. Дані про особу, звільнену від роботи:
1.1. Прізвище, ім’я, по батькові
1.2. Ступінь родинних зв’язків: мама, тато, бабуся, інший законний представник
(необхідне підкреслити, вписати)
1.3. Місце роботи
1.4. Місце проживання (реєстрації)
2. Дані про дитину
                                                             (прізвище, ім’я, вік, найменування дошкільного/загальноосвітнього навчального закладу)
3. Діагноз
                                                        (код захворювання, на яке хворіє дитина, згідно з МКХ-10*)
4. Звільнення від роботи:
З
 (число, місяць, рік)
До
(число, місяць, рік)
Посада та прізвище лікаря
Підпис лікаря
1
2
3
4
5. Видано продовження довідки № _____________________
М. П.
6. Приступити до роботи з « _____ » ____________ 20___ року
Лікар _______________________________________________
                                            (прізвище, підпис)
* МКХ-10 – Міжнародна статистична класифікація хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

28 липня 2014 року № 527
 
Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого (якої) належить заклад охорони здоров’я
МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
Форма первинної облікової документації
 
№ 095-2/о
 
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма  ____________________________________________________
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ МОЗ України
Код за ЄДРПОУ
 
     |_|_|_|_|_|_|_|_|      №     |_|_|_|_|
|
 
КОНТРОЛЬНИЙ ТАЛОН

до довідки № _________

Дата видачі «______» ________________ 20_____ року
1. Дані про особу, звільнену від роботи:
1.1. Прізвище, ім’я, по батькові
1.2. Ступінь родинних зв’язків: мама, тато, бабуся, інший законний представник
(необхідне підкреслити, вписати)
1.3. Місце роботи
1.4. Місце проживання (реєстрації)
2. Дані про дитину
            (прізвище, ім’я, вік, найменування дошкільного/загальноосвітнього навчального закладу)
3. Діагноз
(код захворювання, на яке хворіє дитина, згідно з МКХ-10)
4. Звільнена (звільнений) від роботи

з _____________ ____________________________ ____________ року

по ____________ ____________________________ ____________ року

М. П.
Лікар, який видав довідку ____________________________
                                                              (прізвище, підпис)
Особа, яка отримала довідку _________________________
                                                                               (прізвище, підпис)
Примітка. Контрольні талони служать для обліку виданих довідок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru