Суббота, 29 января 2022  RSS  Напишите нам
Суббота, 29 января 2022  RSS  Напишите нам
Популярно
Атестація лікарів з 2019 року. Новий порядок. Наказ МОЗ № 446 від 22.02.2019 р.
16:55, 24 августа 2019

Атестація лікарів з 2019 року. Новий порядок. Наказ МОЗ № 446 від 22.02.2019 р.


Некоторые вопросы непрерывного профессионального развития врачей

Приказ действует с  05.04.2019.

Які документи змінює цей наказ?

Визнати таким, що втратив чинність, Наказ МОЗ України від 19 грудня 1997 р. № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 р. за № 14/2454.

Що затверджено ще цим наказом?

  • Номенклатуру лікарських спеціальностей;
  • Зміни до деяких наказів МОЗ України з питань безперервного професійного розвитку лікарів.

Визнати таким, що втратив чинність, Наказ МОЗ України від 19 грудня 1997 р. № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 р. за № 14/2454.
Установити, що облік балів за проходження БПР рекомендований у 2019 р. та обов’язковий з 1 січня 2020 р. Щорічна перевірка особистого освітнього портфоліо з балами БПР розпочинається у 2021 р.
Для лікарів, строк чергової атестації яких настає у 2019 р. та які навчалися на передатестаційному циклі у 2018 або 2019 р., нараховується 50 балів БПР.
Лікарям, строк чергової атестації яких настає:
1) у 2019 р., для атестації необхідно подати щонайменше 50 балів БПР, отриманих у 2018 або 2019 р.;

2) у 2020 р., для атестації необхідно подати щонайменше 50 балів БПР, отриманих у 2019 або 2020 р.;

3) у 2021 р., для атестації необхідно подати щонайменше 50 балів БПР, отриманих у 2020 р.;

4) у 2022 р., для атестації необхідно подати щонайменше 100 балів БПР, отриманих у 2020 та 2021 р.;

5) у 2023 р., для атестації необхідно подати щонайменше 150 балів БПР, отриманих у 2020, 2021 та 2022 р.

Передатестаційні цикли у 2019 р. проводяться для лікарів, що атестуються у 2019 р.

Що зміниться для лікарів?

Щорічне навчання
Стара система передбачала, що лікар за рік до атестації (яка проводилася як мінімум один раз на 5 років) повинен пройти обов’язкові 4-тижневі курси, так званий передатестаційний цикл, а в період між передатестаційними циклами міг практично не брати участі в освітніх заходах. Відсутність чітких вимог до збалансованості освітніх навантажень призводила до того, що три роки після атестації були часом «відпочинку» від професійного вдосконалення.

Тепер лікар буде проходити навчання щорічно. Це дозволить йому бути конкурентним та отримувати нові навички одразу після появи цих технологій та практик на ринку.

Лікар вільний у виборі тем, змісту та формату свого навчання
Раніше обов’язкове навчання відбувалося у чітко визначених Міністерством закладах — 3 державних академіях післядипломної освіти та 14 факультетах післядипломної освіти. Відсутність конкуренції на ринку освітніх послуг не стимулювала провайдерів освітніх послуг до осучаснення змісту навчальних програм.

Тепер монополія провайдерів освітніх послуг буде скасована. Лікар сам обиратиме цікаві та зручні для нього теми та формати навчання. Можна обирати заходи як в Україні, так і за її межами, навчатися дистанційно та стаціонарно, у державному чи приватному освітньому закладі та найголовніше — відповідно до індивідуальної потреби лікаря. За кожен вид навчання лікарю нараховуватиметься певна кількість балів, що зазначена в додатку до порядку проведення атестації лікарів.

Спрощення процедури атестації
За новим порядком атестації лікар не буде подавати звіт про професійну діяльність за останні 3 роки. Замість 20 сторінок статистичних показників лікарі подаватимуть індивідуальне освітнє портфоліо всього на 1 сторінку. Співбесіду з атестаційною комісією також скасовано. Таким чином, МОЗ України мінімізує бюрократичні вимоги та корупційні ризики.

Які переваги БПР?
Для лікарів БПР:

свобода у виборі теми, форми навчання;
постійний розвиток, що дозволить бути конкурентоспроможним на ринку праці;
можливість інтегруватися у світову медичну спільноту через відвідування акредитованих міжнародними організаціями заходів БПР в Україні та за її межами;
спрощена процедура атестації.

Для пацієнтів:

кваліфікований та компетентний лікар, який кожного року вдосконалює медичні навички та знання.

Для провайдерів освітніх послуг:

можливість запропонувати якісно новий рівень освітнього контенту для лікарів;
відсутність монополії на ринку професійного вдосконалення, яку підтримує держава, та розвиток вільної конкуренції.

Як це працюватиме?
У 2019 р. БПР рекомендований для всіх лікарів, проте обов’язковим він є виключно для тих, хто має проходити чергову атестацію.

Починаючи з 1 січня 2020 р. кожен лікар упродовж року має набрати щонайменше 50 балів БПР. Бали нараховуються за різні види навчання, які лікар вільно обирає на основі запропонованого МОЗ України переліку видів діяльності. Загалом кількість балів не обмежена, проте щорічний обов’язковий мінімум — саме 50 балів. Для лікарів, які значно перевищують кількісні і якісні вимоги до БПР, існує можливість позачергового отримання вищої категорії.

Лікар щороку записує в освітнє портфоліо своє навчання та засвідчує його у керівника свого закладу. Бали у портфоліо обліковуються відповідно до додатку 5 до Порядку проведення атестації лікарів. Бланк освітнього портфоліо — це додаток 2 цього ж Порядку.

Перелік заходів БПР включає:

науково-практичні конференції, конгреси, симпозіуми;
дистанційні онлайн-курси;
навчання на симуляційних тренінгах, тематичне навчання або семінари;
цикли тематичного вдосконалення на факультетах та у закладах післядипломної освіти тривалістю 1–2 тиж;
навчання або стажування в університеті або закладі охорони здоров’я — в Україні чи за кордоном;
публікація статті або огляду в журналі з імпакт-фактором.
З 2021 р. щороку для перевірки облікованих балів лікар має надсилати своє портфоліо в атестаційну комісію до 1 березня.

Якщо дані про перебіг БПР сфальсифіковано, то лікарю буде відмовлено в атестації.

Підтвердження категорії відбувається раз на 5 років, атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії можна проходити частіше.

Для атестації лікар за 2 міс до початку роботи комісії надає:

письмову заяву;
копію диплома про освіту, трудову книжку, сертифікат лікаря-спеціаліста та посвідчення про наявність кваліфікаційної категорії;
атестаційний листок;
особисте освітнє портфоліо з результатами БПР;
копії документів, що підтверджують обліковані бали БПР.
У день атестації лікарю необхідно з’явитися з оригіналами сертифікатів для того, щоб підтвердити справжність внесених даних. У майбутньому передбачається, що процедура атестації буде електронною.

Коли почне діяти БПР?
Набуває чинності з моменту його опублікування.

У 2019 р. набір 50 балів БПР рекомендований, а обов’язковим стане з 1 січня 2020 р. Лікарям, які повинні проходити чергову атестацію у 2019 р. та які навчались на передатестаційному циклі у 2018 або 2019 р., буде нараховано 50 балів БПР на основі документів, отриманих після успішного завершення передатестаційного циклу.]

 

 

[link]Атестація 2019 у запитаннях і відповідях для лікарів (pdf, 601 Кб)[/link]

 

[link]Атестація 2019 у запитаннях і відповідях для атестаційних комісій (pdf, 591 Кб)[/link]

 

 

Текст наказу.

Наказ МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів»

22 лютого 2019
85865

Статус: Чинний

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.02.2019 N 446

м. Київ

Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.03.2019 року за № 293/33264

 

Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 302 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити такі, що додаються:

 

1) [link]Порядок проведення атестації лікарів[/link];

 

2) [link]Номенклатуру лікарських спеціальностей[/link];

 

3) [link]Зміни до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України з питань безперервного професійного розвитку лікарів[/link].

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня 1997 року № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 січня 1998 року за № 14/2454.

 

3. Установити, що облік балів за проходження безперервного професійного розвитку рекомендований у 2019 році та обов’язковий з 01 січня 2020 року. Щорічна перевірка особистого освітнього портфоліо з балами безперервного професійного розвитку розпочинається у 2021 році.

 

4. Для лікарів, строк чергової атестації яких настає у 2019 році та які навчалися на передатестаційному циклі у 2018 або 2019 році, нараховується 50 балів безперервного професійного розвитку.

 

5. Лікарям, строк чергової атестації яких настає:

1) у 2019 році для атестації необхідно подати щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2018 або 2019 році;

 

2) у 2020 році для атестації необхідно подати щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2019 або 2020 році;

 

3) у 2021 році для атестації необхідно подати щонайменше 50 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020 році;

 

4) у 2022 році для атестації необхідно подати щонайменше 100 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020 та 2021 роках;

 

5) у 2023 році для атестації необхідно подати щонайменше 150 балів безперервного професійного розвитку, отриманих у 2020, 2021 та 2022 роках.

 

6. Передатестаційні цикли у 2019 році проводяться для лікарів, що атестуються у 2019 році.

 

7. Директорату науки, освіти, інновацій та кадрів (Ковальчук О.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

 

9. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра У. СУПРУН

Файли для завантаження:

[link]dn_20190222_446 (pdf, 80 Кб)[/link]

 

[link]dn_20190222_446_dod_1_4 (pdf, 135 Кб)[/link]

 

[link]dn_20190222_446_dod_5 (pdf, 119 Кб)[/link]

 

[link]dn_20190222_446_dod_nm (pdf, 95 Кб)[/link]

 

[link]dn_20190222_446_dod_por (pdf, 174 Кб)[/link]

 

[link]dn_20190222_446_dod_zm (pdf, 105 Кб)[/link]

 

 

Джерело:

 

Верховна Рада України

 

МОЗ України

 

Український медичний часопис


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2022 Sunrise
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru